Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt

Händelseprenumerationer

Gäller för: Windows Server 2008, Windows Vista

I Loggboken kan du visa händelser på en enskild fjärrdator. Däremot kan felsökning av ett problem kräva att du undersöker en uppsättning händelser som finns i flera loggböcker på flera datorer.

I Windows Vista kan du samla in kopior av händelser från flera fjärrdatorer och lagra kopiorna lokalt. Genom att skapa en händelseprenumeration anger du vilka händelser som du vill samla in. I prenumerationen anges bl.a. exakt vilka händelser som ska samlas in och vilken logg som händelsekopiorna ska lagras i lokalt. När en prenumeration är aktiv och händelser samlas in kan du visa och ändra de vidarebefordrade händelserna precis som med andra lokalt lagrade händelser.

Om du ska kunna använda händelseinsamlingsfunktionen måste du konfigurera både den vidarebefordrande och insamlande datorn. Funktionen använder sig av tjänsterna WinRM (Windows Remote Management) och Wecsvc (Windows Event Collector). Båda tjänsterna måste köras på datorerna som är inblandade i den vidarebefordrande och insamlande processen. Mer information om stegen för att konfigurera händelseinsamling och vidarebefordrande datorer finns på sidanKonfigurera datorer för att vidarebefordra och samla händelser.

Ytterligare hänsyn

  • Du kan prenumerera på händelser från en befintlig prenumeration på en fjärrdator.

Fler resurser

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft