Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt

Exportera en anpassad vy

Gäller för: Windows Server 2008, Windows Vista

Anpassade vyer kan exporteras som XML-filer med ett XML-filnamnstillägg. De resulterande XML-filerna kan importeras med Loggboken. På det här sättet kan anpassade vyer delas mellan användare och datorer.

Exportera en anpassad vy
  1. Starta Loggboken.

  2. Markera den anpassade vy som du vill exportera i konsolträdet.

  3. Klicka på Exportera anpassad vy i åtgärdsfönstret.

  4. Markera en mapp i dialogrutan Spara som, ange ett Filnamn för filen som ska exporteras och klicka sedan på Spara.

Ytterligare referenser

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft