Några förslag? Exportera (0) Skriv ut
Visa allt

Exportera en anpassad vy

Gäller för: Windows Server 2008, Windows Vista

Anpassade vyer kan exporteras som XML-filer med ett XML-filnamnstillägg. De resulterande XML-filerna kan importeras med Loggboken. På det här sättet kan anpassade vyer delas mellan användare och datorer.

Exportera en anpassad vy
  1. Starta Loggboken.

  2. Markera den anpassade vy som du vill exportera i konsolträdet.

  3. Klicka på Exportera anpassad vy i åtgärdsfönstret.

  4. Markera en mapp i dialogrutan Spara som, ange ett Filnamn för filen som ska exporteras och klicka sedan på Spara.

Ytterligare referenser

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2016 Microsoft