Bli ägare till en fil eller mapp

Gäller för: Windows 7, Windows Server 2008 R2

Objektets ägare kontrollerar hur behörigheterna anges för objektet och vem som ska tilldelas behörigheter.

Behörigheten Bli ägare för ett objekt eller användarrättigheten Återställa filer och kataloger är de lägsta behörigheterna som krävs för att du ska kunna slutföra den här proceduren. Granska informationen i "Ytterligare hänsyn" i det här avsnittet.

Bli ägare till en fil eller mapp
 1. Öppna Utforskaren och välj sedan den fil eller mapp du vill bli ägare till.

 2. Högerklicka på filen eller mappen, klicka på Egenskaper och sedan på fliken Säkerhet.

 3. Klicka först på Avancerat och sedan på fliken Ägare.

 4. Klicka på Redigera och gör sedan något av följande:

  • Dubbelklicka på Andra användare och grupper om du vill ändra ägare till en användare eller grupp som inte finns med i listan. Skriv sedan in namnet på användaren eller gruppen i Ange det objektnamn som ska väljas (exempel) och klicka sedan på OK.

  • Klicka på den nya ägaren i rutan Byt ägare till om du vill ändra till en användare eller grupp som finns med i listan.

 5. (Valfritt) Du byter ägare för alla underbehållare och objekt i trädet genom att markera kryssrutan Ersätt ägare av underbehållare och objekt.

Ytterligare hänsyn

 • En administratör kan bli ägare till valfri fil i datorn.

 • Du kan behöva öka behörigheter genom UAC (User Access Control) för att du ska kunna tilldela ägarskap för en fil eller mapp.

 • Du öppnar Utforskaren genom att klicka på Start, peka på Alla program, klicka på Tillbehör och sedan klicka på Utforskaren.

 • Du kan överföra ägarskap på två sätt:

  • Den aktuella ägaren kan tilldela behörigheten Bli ägare till andra, så att dessa användare kan blir ägare vid valfri tidpunkt. En användare som beviljats behörigheten Bli ägare kan bli ägare till objektet eller tilldela ägarskap till någon av de grupper som användaren är medlem i.

  • En användare med privilegiet Återställa filer och kataloger kan dubbelklicka på Andra användare och grupper och välja att ange ägare för viken användare eller grupp som helst.

 • Gruppen Alla omfattar inte längre gruppen Anonym inloggning.

Ytterligare referenser

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa: