Hade du nytta av den här sidan?
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt

Steg-för-steg-guide till serverhanterarscenarier

Gäller för: Windows Server 2008

Server Manager är ett nytt verktyg i Windows Server® 2008 som guidar IT-administratörer genom processen för installation, konfiguration och hantering av de serverroller och -funktioner som ingår i Windows Server 2008.

Den här guiden innehåller en översikt över Server Manager och genomgångar av flera vanliga scenarier för hur du kan använda Server Manager på företaget, som lägger fokus på nya och förbättrade funktioner i Server Manager. Du får även lära dig mer om hur Server Manager fungerar som ett verktyg för distribution, inaktivering och hantering av serverroller. Guiden innehåller även beskrivningar av hur Server Manager kan bidra till förbättrad produktivitet, så att IT-personalen kan lägga mindre tid på distribution, hantering och underhåll av företagets infrastrukturer och mer tid på att använda programpaketen för Windows Server 2008 för att skapa ett mervärde inom företaget.

De scenarier som beskrivs i den här guiden inkluderar såväl åtgärder vid inledande serverkonfiguration som distribution, hantering och borttagning av serverroller och -funktioner.

I den här guiden

Vem bör använda den här guiden?

Den här guiden kan hjälpa:

 • IT-administratörer, planerare eller designer som utvärderar Windows Server 2008.

 • IT-företagsplanerare eller designer.

 • Tidiga användare av Windows Server 2008.

 • IT-arkitekter som är ansvariga för datorhantering och säkerhet i din organisation.

 • IT-driftsingenjörer som ansvarar för daglig hantering av och felsökning i nätverk, servrar, operativsystem eller program.

 • IT-driftschefer som är ytterst ansvariga för hanteringen av nätverk och servrar, budgetar för maskin- och programvara för IT och tekniska beslut.

Översikt över Serverhanteraren

Server Manager effektiviserar serveradministrationen genom att administratörer kan göra följande åtgärder med ett enda verktyg:

 • Visa och ändra serverroller och funktioner som har installerats på servern.

 • Utföra administrativa uppgifter som är associerade med serverns funktionella livscykel, t.ex. att starta eller stoppa tjänster och hantera lokala användarkonton.

 • Utföra administrativa uppgifter som är kopplade till den funktionella livscykeln för roles, role services, and features som har installerats på servern.

 • Avgöra serverstatus, identifiera kritiska händelser och analysera och felsöka konfigurationsfrågor eller fel.

Krav för Serverhanteraren

Innan du använder Server Manager rekommenderar vi att du bekantar dig med funktioner, terminologi, krav och dagliga hanteringsaktiviteter för alla roller som du planerar att installera på servern. Mer information om serverroller finns på Windows Server TechCenter (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=48541). (Sidan kan vara på engelska.)

Server Manager installeras som standard som en del i installationsprocessen för Windows Server 2008. Du måste vara inloggad på datorn som medlem i gruppen Administratörer på den lokala datorn för att kunna använda Server Manager.

Scenarieöversikt

Följande scenarier leder dig genom flera vanliga användningar av Server Manager och de närliggande teknikerna Initial Configuration Tasks och Remote Server Administration Tools.

Scenario 1: Slutföra konfigurationen av en ny installation av Windows Server 2008 med hjälp av åtgärder vid inledande konfiguration

När installationen av Windows Server 2008 har slutförts och en administratör loggar in på servern för första gången öppnas fönstret Initial Configuration Tasks automatiskt. Administratören slutför konfigurationen av den nya servern med hjälp av kommandon i fönstret Initial Configuration Tasks.

noteNote
Om du skulle råka stänga Initial Configuration Tasks klickar du på Start och sedan på Kör. Skriv oobe i textrutan Öppna och klicka på OK eller tryck på Retur.

Så här slutför du konfigurationen av en server:
 1. Klicka på Ange datornamn och domän i området Ange datorinformation i fönstret Initial Configuration Tasks.

 2. Klicka på Ändra på fliken Datornamn i dialogrutan Systemegenskaper om du vill ändra datornamnet.

 3. Skriv ett namn på datorn i dialogrutan Ändra datornamn eller domän och ange namnet på en domän eller arbetsgrupp som du vill ansluta till datorn. Klicka på OK.

 4. Du måste starta om datorn för att ändringarna av datornamn och domän ska träda i kraft. Du kan vänta med att göra det tills du har slutfört arbetet i Initial Configuration Tasks.

 5. Konfigurera nätverksinställningar för servern, till exempel hur servern hämtar en IP-adress. Du kan tilll exempel konfigurera inställningar för hur IP-adressen tilldelas. Klicka på Konfigurera nätverk i området Ange datorinformation i fönstret Initial Configuration Tasks.

 6. Skapa en ny nätverksanslutning för den här datorn genom att klicka på Arkiv i fönstret Nätverksanslutningar och sedan klicka på Ny inkommande anslutning.

 7. Konfigurera Aktivera automatisk uppdatering och feedback enligt organisationens principer.

 8. Konfigurera hur servern använder Fjärrskrivbord enligt organisationens principer.

 9. Om du inte vill att Initial Configuration Tasks ska öppnas varje gång en administratör loggar in på datorn väljer du Visa inte det här fönstret vid inloggning och stänger sedan fönstret Initial Configuration Tasks.

Scenario 2: Utföra åtgärder vid inledande konfiguration i konsolen Serverhanteraren

Åtgärderna vid inledande konfiguration har slutförts och fönstret Initial Configuration Tasks är stängt, men en administratör har bestämt sig för att aktivera automatisk uppdatering och feedback på datorn som kör Windows Server 2008. Administratören ändrar inställningarna med hjälp av Server Manager i stället för att köra Initial Configuration Tasks en gång till. Sedan registrerar administratören servern i programmet för kvalitetsförbättring (CEIP) och aktiverar automatisk uppdatering och Windows Error Reporting.

Delta i programmet för kvalitetsförbättring (CEIP) med Serverhanteraren

Så här deltar du i programmet för kvalitetsförbättring (CEIP) med Serverhanteraren:
 1. Klicka på Start. Peka på Administrationsverktyg och klicka sedan på Serverhanteraren.

 2. Expandera området Resurser och support om det inte redan är öppet.

 3. Klicka på Konfigurera Programmet för kvalitetsförbättring för att öppna dialogrutan Konfiguration av Programmet för kvalitetsförbättring.

 4. Välj Ja, jag vill delta i Programmet för kvalitetsförbättring. Klicka på OK.

Ändra inställningarna för automatisk uppdatering med Serverhanteraren

Så här ändrar du inställningarna för automatisk uppdatering med Serverhanteraren:
 1. Om Server Manager inte redan är öppet öppnar du Server Manager genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och sedan klicka på Serverhanteraren.

 2. Expandera området Serveröversikt om det inte redan är öppet.

 3. Expandera området Säkerhetsinformation om det inte redan är öppet. Klicka på Konfigurera uppdateringar.

 4. Välj något av följande alternativ i dialogrutan Windows Update:

  • Klicka på Installera uppdateringar automatiskt om du vill hämta och installera uppdateringar när de blir tillgängliga. Detta rekommenderas.

  • Klicka på Låt mig välja om du vill att fönstret Ändra inställningar ska öppnas. I detta fönster kan du inaktivera uppdateringar eller välja hur uppdateringar hämtas och installeras på servern, om du vill att automatisk uppdatering ska vara aktiverat.

 5. Om du öppnade fönstret Ändra inställningar genom att klicka på Låt mig välja klickar du på OK när du har gjort de önskade ändringarna.

Delta i Windows Felrapportering med Serverhanteraren

Så här deltar du i Windows Felrapportering med Serverhanteraren:
 1. Öppna Server Manager genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och sedan klicka på Serverhanteraren.

 2. Expandera området Resurser och support om det inte redan är öppet.

 3. Klicka på Aktivera Windows Felrapportering.

 4. Välj något av alternativen nedan i dialogrutan Konfiguration av Windows Felrapportering.

  • Ja, skicka automatiskt detaljerade rapporter.

  • Ja, skicka automatiskt sammanfattningsrapporter.

  Om du väljer någon av de övriga inställningarna – Fråga mig om att skicka rapporter varje gång ett fel inträffar och Jag vill inte delta och fråga mig inte igen – inaktiveras Windows Error Reporting. Om du väljer Fråga mig om att skicka rapporter varje gång ett fel inträffar uppmanas du endast att rapportera fel när de inträffar.

 5. Klicka på OK.

Scenario 3: Lägga till Terminal Services och granska statusen

Ett företag har precis köpt en ny server. Den nya datorn måste köra Terminal Services för att kunna ge central åtkomst till enskilda program utan att varje anställd behöver få fjärrskrivbordsåtkomst.

Administratören lägger till och konfigurerar Terminal Services i följande steg.

Lägga till Terminal Services och TS via webben

Systemadministratören installerar rollen Terminal Services på den nya datorn.

Så här lägger du till Terminal Services och TS via webben:
 1. Om Server Manager inte redan är öppet öppnar du Server Manager genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och sedan klicka på Serverhanteraren.

 2. Lägg till Terminal Services med hjälp av guiden Lägg till roller i Server Manager. Välj rolltjänsterna Terminal Server och TS via webben på sidan Välj rolltjänster i guiden Lägg till roller.

  noteNote
  Rolltjänsten TS via webben är beroende av Web Server (IIS) och Windows System Resource Manager (WSRM). Om IIS och WSRM inte redan är installerade på datorn uppmanas du av Server Manager att installera dem.

 3. Under installationsprocessen för Terminal Services måste en administratör ange flera konfigurationsalternativ. Slutför konfigureringssidorna i guiden Lägg till roller utifrån vad som är lämpligast för organisationen. Mer information om hur du konfigurerar Terminal Services, samt detaljerade guider, finns på sidan Terminal Services på Windows Server TechCenter (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=48555). (Sidan kan vara på engelska.)

Hantera Terminal Services med Serverhanteraren

Administratören öppnar snapin-modulerna för Terminal Services och utför åtgärder för hantering av Terminal Services i fönstret Server Manager.

Så här hanterar du Terminal Services med Serverhanteraren:
 1. Om Server Manager inte redan är öppet öppnar du Server Manager genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och sedan klicka på Serverhanteraren.

 2. Expandera Roller i hierarkifönstret och expandera sedan Terminal Services.

 3. Om Terminal Services har installerats men det inte visas några snapin-moduler eller hanteringsverktyg för Terminal Services i hierarkifönstret, stänger du Server Manager och öppnar det sedan igen.

 4. Öppna först snapin-modulen Terminal Services-konfigurering och sedan Terminal Services-hanteraren genom att välja deras objekt i hierarkifönstret.

 5. Öppna områdena Sammanfattning och Systemtjänster på startsidan för rollen Terminal Services om de inte redan är öppna.

 6. Klicka på Stopp och sedan på Starta om i området Systemtjänster om du vill stoppa och starta om tjänsten Terminal Services.

 7. Expandera Diagnostik i hierarkifönstret för Server Manager.

 8. Expandera först Loggboken, sedan Anpassade vyer och till sist Serverroller.

 9. Om Terminal Services inte visas som ett underordnat objekt till Serverroller trycker du på F5 och uppdaterar konsolen Server Manager. Om Terminal Services fortfarande inte visas, stänger du Server Manager och öppnar det sedan igen.

 10. Om du vill kontrollera om det finns några meddelanden om nya händelser trycker du på F5 eller högerklickar på noden Loggbok och klickar sedan på Uppdatera. Kontrollera om det finns några kritiska händelser, varnings- eller informationshändelser för Terminal Services, visa egenskaper för händelser och ändra filterinställningarna för händelser.

Ta bort Terminal Services med Serverhanteraren

Efter flera månader vill systemadministratören installera Terminal Services på en kraftfullare dator och helt ta bort Terminal Services från den servern som den för tillfället körs på.

Så här tar du bort Terminal Services med Serverhanteraren:
 1. Om Server Manager inte redan är öppet öppnar du Server Manager genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och sedan klicka på Serverhanteraren.

 2. Expandera området Rollsammanfattning om det inte redan är öppet.

 3. Klicka på Ta bort roller.

 4. Avmarkera kryssrutan vid Terminal Services på sidan Ta bort serverroller i guiden Ta bort roller. Klicka på Nästa.

 5. När du har bekräftat att du vill ta bort Terminal Services klickar du på Ta bort på sidan Bekräfta borttagningsinställningarna.

Scenario 4: Använda fjärradministrationsverktyg för servrar för fjärrhantering av Skrivartjänster

En administratör kör installationsalternativet Server Core för Windows Server 2008. Administratören installerar rollen Print Services på den här servern. Därefter vill administratören fjärrhantera servern från en annan dator som kör en fullständig installation av Windows Server 2008.

Lägga till fjärradministrationsverktyg för servrar för Skrivartjänster

Administratören installerar Remote Server Administration Tools för kunna fjärrhantera rollen Print Services från datorn som körs med den fullständiga installationen av Windows Server 2008.

Så här lägger du till fjärradministrationsverktyg för servrar för Skrivartjänster:
 1. Öppna Server Manager genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och sedan klicka på Serverhanteraren. Gå till avsnittet Funktioner på startsidan för Server Manager och klicka på Lägg till funktioner.

 2. Expandera Fjärrserveradministrationsverktyg på sidan Välj funktioner i guiden Lägg till funktioner.

 3. Expandera Rolladministrationsverktyg och välj sedan Verktyg för skrivartjänster.

  noteNote
  När du installerar Remote Server Administration Tools installeras inga roller, rolltjänster eller funktioner på din dator. För varje roll, rolltjänst eller funktion som du väljer i Remote Server Administration Tools installeras endast hanteringsverktyg och snapin-moduler som gör att du kan utföra administrationsåtgärder för särskilda roller, rolltjänster och funktioner som installerats på andra datorer.

 4. Klicka på Nästa och sedan på Installera.

 5. När installationen är klar stänger du guiden.

Administratören startar om utskriftshanteringstjänsten på den dator som körs med Server Core-installationen av Windows Server 2008 för att hantera fjärrutskriftsservern och kontrollera att den kan hittas i nätverket. Om du vill starta om utskriftshanteringstjänsterna på den dator där rollen Print Services körs skriver du in kommandot net stop spooler, följt av net start spooler i kommandotolken.

Fjärrhantera Skrivartjänster med snapin-modulen Utskriftshantering

När utskriftshanteringstjänsten har startats om kan administratören fjärrhantera Print Services från den dator som körs med den fullständiga installationen av Windows Server 2008.

Så här fjärrhanterar du Skrivartjänster med snapin-modulen Utskriftshantering:
 1. Öppna snapin-modulen Utskriftshantering genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och sedan klicka på Utskriftshantering.

 2. Högerklicka på noden Utskriftshantering högst upp i hierarkifönstret och klicka sedan på Lägg till/ta bort servrar.

 3. Lägg till eller bläddra till namnet på den server som kör rollen Print Services.

 4. Klicka på OK.

Ta bort fjärradministrationsverktyg för servrar för Skrivartjänster

Senare bestämmer sig administratören för att Print Services inte ska hanteras från den här datorn. Administratören tar bort fjärradministrationsverktygen för Print Services från den dator som körs med den fullständiga installationen av Windows Server 2008.

Så här tar du bort fjärradministrationsverktyg för servrar för Skrivartjänster:
 1. Öppna Server Manager genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och sedan klicka på Serverhanteraren. Gå till avsnittet Funktioner på startsidan för Server Manager och klicka på Ta bort funktioner.

 2. Expandera först Fjärrserveradministrationsverktyg och sedan Rolladministrationsverktyg på sidan Välj funktioner i guiden för borttagning av funktioner.

 3. Avmarkera kryssrutan bredvid Verktyg för skrivartjänster. Klicka på Nästa.

 4. Klicka på Ta bort på sidan Bekräfta borttagningsinställningarna.

  noteNote
  När du tar bort Remote Server Administration Tools tas inga roller, rolltjänster eller funktioner bort från datorn. För varje roll, rolltjänst eller funktion som du väljer i Remote Server Administration Tools tas det endast bort hanteringsverktyg och snapin-moduler som gör det möjligt att utföra administrationsåtgärder för särskilda roller, rolltjänster och funktioner som installerats på andra datorer.

 5. När borttagningen är klar stänger du guiden.

Scenario 5: Lägga till och ta bort rollen Skrivartjänster med kommandotolken i Serverhanteraren

Ett företag har köpt en ny server. Den nya datorn måste köras med Print Services för konstruktionsavdelningens räkning. När Windows Server 2008 har installerats på datorn och åtgärderna för inledande konfigurering har slutförts lägger en systemadministratör till rollen Print Services på serven med hjälp av kommandotolken i Server Manager.

Lägga till Skrivartjänster med kommandotolken i Serverhanteraren

Administratören kan starta kommandotolken i Server Manager och lägga till Print Services från alla kataloger på den lokala datorn. Först lägger administratören endast till rolltjänsten Utskriftsserver, men bestämmer sig sedan för att lägga till rolltjänsterna LPD-tjänst och Internetutskriftstjänst.

noteNote
Kommandot Server Manager är inte skiftlägeskänsligt.

Så här lägger du till Skrivartjänster med kommandotolken i Serverhanteraren:
 1. Öppna ett kommandotolksfönster med förhöjda privilegier genom att högerklicka på den körbara filen Kommandotolken eller på objektet KommandotolkenStart-menyn och klicka sedan på Kör som administratör.

 2. Skriv följande i kommandotolken och tryck sedan på Retur:

  ServerManagerCmd.exe -install Print-Server

  noteNote
  ServerManagerCmd.exe installerar även alla nödvändiga roller, rolltjänster eller funktioner. I det här scenariot installerar Server Manager automatiskt Web Server (IIS) och Windows Process Activation Services (WAS).

 3. När installationen har slutförts visas följande meddelande i kommandotolken:

  Success: Installation succeeded.

 4. Kontrollera att rolltjänsten Print Services för utskriftsservern har installerats genom att skriva följande i kommandotolken:

  ServerManagerCmd.exe -query

  Kontrollera att radposten Print Services i kommandoresultatet -query är förkryssat och markerat och att det underordnade objektet för Utskriftsserver är förkryssat och markerat. Kontrollera även att de andra rolltjänsterna för Print Services inte är förkryssade.

 5. Skriv följande i kommandotolken och tryck sedan på Retur:

  ServerManagerCmd.exe -install Print-Internet Print-LPD-Service

  noteNote
  Du kan installera en ytterligare rolltjänst åt gången, eller använda alternativet
  –allSubFeatures om du vill installera alla underordnade element till en roll eller funktion. Server Manager hoppar automatiskt över de element som redan har installerats, i det här fallet rolltjänsten Utskriftsserver.

 6. När installationen har slutförts visas följande meddelande i kommandotolken:

  Success: Installation succeeded.

 7. Kontrollera att rolltjänsterna LDP-tjänst och Internetutskriftstjänst har installerats genom att skriva följande i kommandotolken:

  ServerManagerCmd.exe -query

  Kontrollera att radposten Print Services i kommandoresultatet -query är förkryssat och markerat och att alla rolltjänster för Print Services är förkryssade och markerade.

Ta bort rolltjänster för Skrivartjänster med kommandotolken

Efter flera dagar bestämmer sig administratören för att använda en annan dator för utskriftsbehoven för UNIX-baserade datorer och tar bort LPD-tjänsten från den aktuella datorn. Administratören vill däremot fortsätta använda den aktuella datorn som en grundläggande utskriftsserver och behålla rolltjänsten Utskriftsserver. Administratören använder kommandotolken i Server Manager för att endast ta bort LPD-tjänsten.

Så här tar du bort rolltjänster för Skrivartjänster med kommandotolken:
 1. Öppna ett kommandotolksfönster med förhöjda privilegier, om det inte redan finns ett öppet kommandotolksfönster, genom att högerklicka på den körbara filen Kommandotolken eller på objektet KommandotolkenStart-menyn och klicka sedan på Kör som administratör.

 2. Skriv följande i kommandotolken och tryck sedan på Retur:

  ServerManagerCmd.exe -remove Print-LPD-Service -restart

  Genom att lägga till -restart i kommandotolken startas datorn automatiskt om när borttagningen har slutförts, om programmet som du tar bort kräver omstart. I det här fallet måste servern startas om för att LDP-tjänsten ska tas bort helt.

 3. Kontrollera att LDP-tjänsten har tagits bort från datorn genom att skriva följande i kommandotolken:

  ServerManagerCmd.exe -query

  Kontrollera att objektet LPD Service inte är förkryssat och markerat även om objektet Print Services i sökresultaten är det.

Ta bort Skrivartjänster med kommandotolken

Efter flera månader flyttar administratören kärnfunktionerna för utskriftstjänsterna till en annan server, så att den här servern kan användas för andra syften. Administratören tar helt bort rollen Print Services från den här datorn genom att använda kommandotolken.

Så här tar du bort Skrivartjänster med kommandotolken:
 1. Öppna ett kommandotolksfönster med förhöjda privilegier, om det inte redan finns ett öppet kommandotolksfönster, genom att högerklicka på den körbara filen Kommandotolken eller på objektet KommandotolkenStart-menyn och klicka sedan på Kör som administratör.

 2. Skriv följande i kommandotolken och tryck sedan på Retur:

  ServerManagerCmd.exe -remove Print-Services -restart

  Genom att lägga till -restart i kommandotolken startas datorn automatiskt om när borttagningen har slutförts, om programmet som du tar bort kräver omstart. I det här fallet behöver servern inte startas om för att Print Services ska tas bort.

 3. Kontrollera att Print Services har tagits bort från datorn genom att skriva följande i kommandotolken:

  ServerManagerCmd.exe -query

  Kontrollera att objektet Print Services i sökresultatet varken är förkryssat eller markerat.

noteNote
roles, role services, or features som installeras på grund av beroenden, till exempel Web Server (IIS) och Windows Process Activation Service, tas inte bort när du tar bort Print Services.

Scenario 6: Lägga till Filtjänster och Windows Server Backup med en svarsfil

En administratör vill skapa ett DFS-namnområde och på så sätt underlätta fildelning bland företagets anställda. Eftersom det finns viktiga data på den server som kör File Services är det viktigt att säkerhetskopiera servern med Windows Server Backup.

noteNote
Mer information om kommandoschemat för Server Manager finns på Microsofts webbplats (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=48550). (Sidan kan vara på engelska.)

Lägga till Filtjänster och Windows Server Backup med en svarsfil

Administratören skapar en XML-svarsfil som ska användas med kommandotolken i Server Manager för att lägga till rollen File Services och underfunktionen Windows Server Backup på servern.

Så här installerar du Filtjänster och Windows Server Backup med en svarsfil:
 1. Skapa följande svarsfil för kommandotolken i Server Manager och spara den på en säker plats som ett XML-dokument:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <ServerManagerConfiguration Action="Install" xmlns="http://schemas.microsoft.com/sdm/Windows/ServerManager/Configuration/2007/1" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <RoleService Id="FS-DFS-Namespace" /> <Feature Id="Backup" />
  
  noteNote
  Även om den enda rolltjänsten för File Services som installeras av den här svarsfilen är DFS-namnområdet, så installeras rollen File Services.

 2. Öppna ett kommandotolksfönster med förhöjda privilegier, om det inte redan finns ett öppet kommandotolksfönster, genom att högerklicka på den körbara filen Kommandotolken eller på objektet KommandotolkenStart-menyn och klicka sedan på Kör som administratör.

 3. Skriv följande i kommandotolken och tryck sedan på Retur:

  ServerManagerCmd.exe -inputPath < svarsfil .xml> -whatIf -restart

  Platshållaren svarsfil representerar sökvägen till och namnet på den XML-svarsfil som skapades i steg 1. Parametern -whatIf visar en lista över alla program som har installerats på grund av kommandot, inklusive beroende roles, role services, and features.

  Genom att lägga till -restart i kommandotolken startas datorn automatiskt om när installationen har slutförts, om programmet som du tar bort kräver omstart. I det här fallet måste servern startas om för att Windows Server Backup ska installeras.

 4. När installationen har slutförts visas följande meddelande i kommandotolken:

  Success: Installation succeeded.

 5. Öppna konsolen Server Manager genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och sedan klicka på Serverhanteraren.

 6. Kontrollera att rollen File Services har installerats med rolltjänsten DFS-namnområdet och att underfunktionen Windows Server Backup i Funktioner för Windows Server Backup också har installerats.

Hantera Filtjänster och Windows Server Backup

När DFS-namnområdet och Windows Server Backup har installerats hanterar administratören servern med hjälp av verktygen File Services och Windows Server Backup i Server Manager.

Så här hanterar du Filtjänster och Windows Server Backup:
 1. Säkerhetskopiera servern. Mer information om hur säkerhetskopierar servern finns i hjälpfilerna som levererades tillsammans med Funktioner för Windows Server Backup.

 2. Om Server Manager inte redan är öppet öppnar du Server Manager genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och sedan klicka på Serverhanteraren.

 3. Expandera Roller i hierarkifönstret för Server Manager och välj sedan Filtjänster om du vill visa startsidan för rollhantering för File Services.

 4. Visa statusen för händelsemeddelanden och tjänster som är relaterade till File Services. Expandera noden Filtjänster i hierarkifönstret.

 5. Välj noden DFS-hantering om du vill öppna snapin-modulen DFS-hantering. Lägg till, ta bort eller ändra namnområden. Lägg till en ny replikgrupp med hjälp av stegen i guiden.

Ta bort alla roller och funktioner med en svarsfil

Sex månader senare vill administratören använda datorn för att köra en annan serverroll. Administratören ändrar svarsfilen för att ta bort alla roles, role services, and features som har installerats på datorn genom att ersätta parametern –install med parametern –remove. Administratören lägger till parametern -whatIf sist i kommandot för att generera en fullständig lista över de roles, role services, and features som tas bort.

Så här tar du bort alla roller och funktioner med en svarsfil:
 1. Skapa följande svarsfil för kommandotolken i Server Manager och spara den på en säker plats som ett XML-dokument:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <ServerManagerConfiguration Action="Remove" xmlns="http://schemas.microsoft.com/sdm/Windows/ServerManager/Configuration/2007/1" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <RoleService Id="FS-DFS-Namespace" /> <Feature Id="Backup-Features" />
  
 2. Öppna ett kommandotolksfönster med förhöjda privilegier, om det inte redan finns ett öppet kommandotolksfönster, genom att högerklicka på den körbara filen Kommandotolken eller på objektet KommandotolkenStart-menyn och klicka sedan på Kör som administratör.

 3. Skriv följande i kommandotolken och tryck sedan på Retur:

  ServerManagerCmd.exe -inputPath < svarsfil .xml> -whatIf -restart

  Platshållaren svarsfil representerar sökvägen till och namnet på den XML-svarsfil som skapades i steg 1. Parametern -whatIf visar en lista över alla program som har tagits bort på grund av kommandot, inklusive beroende roles, role services, and features.

  Genom att lägga till -restart i kommandotolken startas datorn automatiskt om när installationen har slutförts, om programmet som du tar bort kräver omstart.

 4. När borttagningen har slutförts visas följande meddelande i kommandotolken:

  Success: Removal succeeded.

 5. Öppna konsolen Server Manager genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och sedan klicka på Serverhanteraren.

 6. Kontrollera att rollen File Services och Windows Server Backup inte längre är installerade på datorn.

Scenario 7: Lägga till Hyper-V

Ett företag vill köra virtuella maskiner med Hyper-V™. Systemadministratören installerar Hyper-V på datorn och hanterar det sedan med hjälp av snapin-moduler i Server Manager.

ImportantImportant
Scenariot Hyper-V är endast avsett för datorer med 64-bitarsutgåvan av Windows Server 2008 och som har stöd på processornivå för virtualisering. Specifika maskinvarukrav för Hyper-V beskrivs i steg-för-steg-guiden för Hyper-V på Windows Server TechCenter (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=98822). (Sidan kan vara på engelska.) Du rekommenderas att läsa igenom dessa maskinvarukrav innan du slutför någon av åtgärderna i det här scenariot.

Installera Hyper-V

Administratörens första åtgärd är att köra installationsprogrammet för de båda uppdateringspaketen för Hyper-V. När uppdateringarna har slutförts kan du installera Hyper-V med Server Manager.

Så här installerar du Hyper-V:
 1. Dubbelklicka på de två följande uppdateringspaketen som sparas på %windir%\WSV om du vill göra Hyper-V tillgängligt för installation med Server Manager:

  • Windows6.0-KB939854-x64.msu

  • Windows6.0-KB939853-x64.msu

 2. Om Server Manager inte redan är öppet öppnar du Server Manager genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och sedan klicka på Serverhanteraren.

 3. Klicka på Lägg till roller i området Rollsammanfattning.

 4. Välj Hyper-V på sidan Välj serverroller i guiden Lägg till roller.

 5. Slutför guiden Lägg till roller. Mer information om specifika konfigurationssidor och -inställningar för Hyper-V beskrivs i steg-för-steg-guiden för Hyper-V på Windows Server TechCenter (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=98822). (Sidan kan vara på engelska.)

Hantera Hyper-V med Serverhanteraren

När Hyper-V har installerats hanterar administratören rollen med hjälp av de snapin-moduler som finns tillgängliga i Server Manager.

Så här hanterar du Hyper-V med Serverhanteraren:
 1. Om Server Manager inte redan är öppet öppnar du Server Manager genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och sedan klicka på Serverhanteraren.

 2. Expandera Roller i hierarkifönstret och expandera sedan Windows Server-virtualisering.

 3. Tryck på F5 medan fönstret Server Manager är aktivt om du vill uppdatera konsolen om du har installerat Hyper-V men ändå inte ser några snapin-moduler och hanteringsverktyg för Hyper-V i hierarkifönstret.

Ta bort Hyper-V med Serverhanteraren

Efter flera månader behöver företaget inte längre använda den här servern som en virtuell maskin med flera operativsystem och systemadministratören tar bort rollen Hyper-V.

Så här tar du bort Windows Server-virtualisering genom att använda Serverhanteraren:
 1. Om Server Manager inte redan är öppet öppnar du Server Manager genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och sedan klicka på Serverhanteraren.

 2. Öppna området Rollsammanfattning om det inte redan är öppet. Klicka på Ta bort roller.

 3. Avmarkera kryssrutan vid Windows Server-virtualisering på sidan Ta bort serverroller i guiden Ta bort roller. Klicka på Nästa.

 4. När du har bekräftat att du vill ta bort Hyper-V klickar du på Ta bort på sidan Bekräfta borttagningsinställningarna.

 5. Kontrollera att Hyper-V har tagits bort från servern genom att uppdatera Server Manager och granska området Rollsammanfattning.

Ytterligare resurser

 • Server Manager på Windows Server TechCenter (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=48541). (Sidan kan vara på engelska.)

 • Server Manager Teknisk översikt (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=85101). (Sidan kan vara på engelska.)

 • Server Manager Kommandoradsschema (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81203). (Sidan kan vara på engelska.)

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft