Exportera (0) Skriv ut
Visa allt

Guide för uppgradering till Windows Server 2008

Gäller för: Windows Server 2008

Det här dokumentet innehåller information om hur du uppgraderar till operativsystemet Windows Server® 2008. Du hittar bland annat information om hur du uppgraderar, scenarion som stöds, vanliga frågor och svar samt kända problem om uppgraderingsprocessen. Förutom det här dokumentet rekommenderar vi att du läser filen Viktigt för Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=99299). (Sidan kan vara på engelska.) Den innehåller information om alla kända problem med den här produkten.

Vi rekommenderar en ren installation av Windows Server 2008 om det är möjligt. Information om hur du gör en ren installation finns i Installera Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=104824. (Sidan kan vara på engelska.)

Om du bestämmer dig för att uppgradera till Windows Server 2008 snarare än att göra en ren installation läser du det här dokumentet inför uppgraderingen. Det här dokumentet uppdateras kontinuerligt allt eftersom nya uppgraderingsproblem uppstår.

I det här dokumentet:

Information om kända problem som kan uppstå när du uppgraderar samt lösningar för dessa problem finns i Kända problem vid uppgradering till Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110830. (Sidan kan vara på engelska.)

Förinstallationsinformation

I det här avsnittet finns information att läsa och anvisningar du bör följa innan du uppgraderar till Windows Server 2008.

Ytterligare krav på diskutrymme för Active Directory-domänkontrollanter

Om din Active Directory-databas och dina loggfiler finns i någon av följande kataloger bör du kontrollera att volymen har minst dubbelt så mycket utrymme som databasen använder samt att dess loggfiler finns tillgängliga innan du installerar Windows Server 2008:

 • %SystemRoot%

 • %ProgramFiles%

 • %SystemDrive%\Program Files

 • %ProgramFiles(x86)%

 • %SystemDrive%\build

 • %SystemDrive%\InstalledRepository

 • %ProfilesFolder%

 • %ProgramData%

 • %SystemDrive%\Documents and Settings

Mer information finns i Uppgradera Active Directory-domäner till AD DS-domäner i Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=89032. (Sidan kan vara på engelska.)

Innan du installerar:

Gör så här för att förbereda dig för installationen innan du uppgraderar till Windows Server 2008:

 • Testa dina program. Du måste testa dina affärsspecifika program och program som inte är från Microsoft innan du uppgraderar dina produktionsservrar. Om du vill ha specifika anvisningar för hur du testar dina program läser du Att tänka på när du uppgraderar till Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110831.) (Sidan kan vara på engelska.)

 • Kontrollera att alla program i x64-kernelläge är signerade. I x64-versionen av Windows Server 2008 måste alla program i kernelläge (även drivrutiner och många virus på låg nivå) som körs på datorn ha en signatur. Om dina program använder programvara för osignerat kernelläge (vilket är vanligt i många brandväggs- och antivirusprogram) kan uppgraderingen blockeras tills du avinstallerar programmet. Om du inte kan göra en ren avinstallation av ett sådant program kan uppgraderingen fortsätta blockeras.

 • Säkerhetskopiera dina servrar. Säkerhetskopieringen bör innefatta alla data och all konfigurationsinformation som behövs för att datorn ska fungera. Det är viktigt att du gör en säkerhetskopia av konfigurationsinformation för servrar, särskilt sådana som ger en nätverksinfrastruktur, till exempel DHCP-servrar (Dynamic Host Configuration Protocol). När du säkerhetskopierar ska du även ta med start- och systempartitionerna samt data om datorns systemtillstånd. Ett annat sätt att säkerhetskopiera konfigurationsinformation är att skapa en säkerhetskopia för automatisk systemåterställning.

 • Du bör vara medveten om att det inte går att avinstallera Windows Server 2008. När uppgraderingen är klar kan du inte avinstallera Windows Server 2008. Om installationen inte lyckas under uppgraderingen kan du dock återställa till ditt tidigare operativsystem.

 • Kontrollera att dina program är kompatibla. När du har valt alternativet Uppgradera i Inställningsguiden visas en dialogruta som innefattar en länk till information om programkompatibilitet. Klicka på länken och läs informationen om dina installerade program innan du fortsätter med uppgraderingen.

  Läs dessutom på programtillverkarnas webbplatser för att avgöra följande för dina installerade program:

  • huruvida programmet stöds genom hela uppgraderingsprocessen till Windows Server 2008.

  • huruvida tillverkaren stöder programmet på Windows Server 2008.

 • Läs om kända problem. Information om specifika uppgraderingsproblem finns i Kända problem när du uppgraderar till Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110830.) (Sidan kan vara på engelska.)

Uppgraderingssökvägar som stöds

I följande tabell visas vilka operativsystem som kan uppgraderas till Windows Server 2008.

noteNote
Med undantag av Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems gäller informationen i den här tabellen både för 32-bitars- och x64-bitarsversioner. Uppgraderingar över arkitekturerna (32-bitar till x64-bitar eller motsatt) stöds dock inte.

 

Operativsystem Uppgraderingsalternativ
 • Windows Server 2003 R2 Standard Edition

 • Windows Server 2003 Standard Edition med Service Pack 1 (SP1)

 • Windows Server 2003 Standard Edition med Service Pack 2 (SP2)

 • Fullständig installation av Windows Server 2008 Standard

 • Fullständig installation av Windows Server 2008 Standard utan Hyper-V™-teknik

 • Fullständig installation av Windows Server 2008 Enterprise

 • Fullständig installation av Windows Server 2008 Enterprise utan Hyper-V™

 • Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition

 • Windows Server 2003, Enterprise Edition med Service Pack 1 (SP1)

 • Windows Server 2003, Enterprise Edition med Service Pack 2 (SP2)

 • Fullständig installation av Windows Server 2008 Enterprise

 • Fullständig installation av Windows Server 2008 Enterprise utan Hyper-V™

 • Fullständig installation av Windows Server 2008 Datacenter

 • Fullständig installation av Windows Server 2008 Datacenter utan Hyper-V™

 • Windows Server 2003 R2, Datacenter Edition

 • Windows Server 2003, Datacenter Edition med Service Pack 1 (SP1)

 • Windows Server 2003, Datacenter Edition med Service Pack 2 (SP2)

 • Fullständig installation av Windows Server 2008 Datacenter

 • Windows Server 2008 Standard

 • Windows Server 2008 Enterprise

 • Windows Server 2008 Standard utan Hyper-V

 • Windows Server 2008 Enterprise utan Hyper-V

 • Windows Server 2008 Enterprise

 • Windows Server 2008 Datacenter

 • Windows Server 2008 Enterprise utan Hyper-V

 • Windows Server 2008 Enterprise utan Hyper-V

Uppgradering av serverroller

Följande tabell innefattar information för uppgradering av serverroller till Windows Server 2008. Om du har någon av dessa roller installerad på din server läser du den uppgraderingsinformation för åtgärder och rekommendationer som hör till rollen.

 

 • Serverroll

 • Uppgraderingsinformation

Active Directory-certifikattjänster (AD CS)

Om du har certifieringsbehörighet för företaget läser du Flytta en certifikatutfärdare till en annan dator.

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110934). (Sidan kan vara på engelska.)

AD DS (Active Directory Domain Services)

Mer information finns i Uppgradera Active Directory-domäner till Windows Server 2008 AD DS-domäner

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=89032). (Sidan kan vara på engelska.)

AD FS (Active Directory Federation Services)

Det finns inga kända problem vid uppgradering av AD FS från Windows Server 2003 R2 till AD FS i Windows Server 2008.

Mer information om nya funktioner i AD FS för Windows Server 2008 finns i Nyheter i AD FS i Windows Server 2008

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=85684). (Sidan kan vara på engelska.)

AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)

Mer information finns i Bilaga B: Uppgradera från ADAM till AD LDS

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110935). (Sidan kan vara på engelska.)

Active Directory Rights Management Services (AD RMS)

Detta innehåll är fortfarande under utveckling.

Programserver

Du kan inte migrera programserverrollen från Windows Server 2003 till Windows Server 2008. Den byggdes om för Windows Server 2008, och den innefattar standardstöd för program som är skapade med .NET Framework 3.0-komponenter, till exempel Windows Communication Foundation (WCF), Windows Workflow Foundation (WF) och Windows Presentation Foundation (WPF). Programservern har extra rolltjänster som aktiverar funktioner i Windows Server 2008 (som WAS-stöd (Windows Process Activation Service) för icke-HTTP-protokoll, delning av TCP-port och stöd för IIS 7.0). Om du uppgraderar servern till Windows Server 2008 från Windows Server 2003 eller något tidigare operativsystem och vill använda funktionerna i programserverrollen, måste du installera om programserverrollen genom att använda guiden Lägg till roller i Serverhanteraren. Om du konfigurerar Windows Server 2008 med rätt programtjänster genom att använda Guiden Lägg till roller fungerar dina program korrekt när du har flyttat dem från Windows Server 2003 till Windows Server 2008.

Mer information finns i Vanliga frågor om Programserver

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110936). (Sidan kan vara på engelska.)

DHCP-server

Detta innehåll är fortfarande under utveckling.

DNS-server

I vissa fall kan domännamn som inte var blockerade i tidigare versioner av Windows Server vara blockerade i Windows Server 2008. Du kan uppleva problem om du sedan implementerar eller tar bort ISATAP (Intra-site Automatic Tunnel Addressing Protocol) eller WSUAD (Web Proxy Auto-Discovery Protocol).

Mer information finns i Global frågeblockerarlista i DNS Server

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110937). (Sidan kan vara på engelska.)

Faxserver

När du uppgraderar en faxserver från Windows Server 2003 till Windows Server 2008 installeras faxserverrollen automatiskt med uppgraderingen. Det är dock bara vissa inställningar som bibehålls vid uppgraderingen:

 • Du måste konfigurera om faxdelning.

 • Eventuella inställningar på fliken Säkerhet i dialogrutan Egenskaper i Faxtjänsthanteraren återgår till standardinställningarna.

 • Faxanvändarkonton (Faxanvändare och Faxroutningsassistenter) är funktioner i Windows Server 2008, och de skapas inte när du uppgraderar. Du måste skapa dem manuellt.

Filtjänster

Kommandot Wbadmin ersätter kommandot Ntbackup som lanserades med tidigare versioner av Windows. Du kan inte återställa säkerhetskopior som du skapade med Ntbackup genom att använda Wbadmin.

En version av Ntbackup finns som hämtningsbar fil för användare av Windows Server 2008 och Windows Vista som vill återställa säkerhetskopior som de skapade med Ntbackup. Den här versionen av Ntbackup gör att du bara kan utföra återställningar av äldre kopior, och den kan inte användas på datorer som kör Windows Server 2008 eller Windows Vista för att skapa nya säkerhetskopior.

Om du vill hämta den här versionen av Ntbackup går du till http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=82917. (Sidan kan vara på engelska.)

Hyper-V

Detta innehåll är fortfarande under utveckling.

NAP (Network Access Protection)

Om du vill aktivera NAP måste du uppgradera följande serverroller och rolltjänster i Windows Server 2003 till den angivna serverrollen eller rolltjänsten i Windows Server 2008:

 • Uppgradera IAS (Internet Authentication Service) till nätverksprincipservern (gäller alla tvingande NAP-metoder).

 • Uppgradera VPN till VPN (RRAS) (gäller endast den tvingande VPN-metoden).

 • Uppgradera DHCP till DHCP (gäller endast den tvingande DHCP-metoden).

 • Uppgradera TS Gateway till TS Gateway (gäller endast den tvingande TS Gateway-metoden).

Mer information hittar du i Nyheter i routning och fjärråtkomst (RAS)

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=111013). (Sidan kan vara på engelska.)

Skrivartjänster

Alla befintliga skrivare och drivrutiner för skrivare tas bort när du uppgraderar till Windows Server 2008, så det är viktigt att du säkerhetskopierar alla skrivare innan du påbörjar uppgraderingen. Använd MMC-snapin-modulen Utskriftshantering på en dator som kör Windows Vista eller Windows Server 2008.

Mer information finns i Migrera utskriftstjänster

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110939. (Sidan kan vara på engelska.)

Streaming Media Services

Mer information finns i Uppdatera Windows Media Server-plattformen

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110940). (Sidan kan vara på engelska.)

Terminal Services

Mer information finns i avsnittet Terminal Services senare i det här dokumentet.

UDDI-tjänster

Mer information finns i:

Webbserver

Mer information finns i:

Windows Deployment Services

Mer information finns i den stegvisa guiden för rollen Windows Deployment

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=84628). (Sidan kan vara på engelska.)

WSUS

Detta innehåll är fortfarande under utveckling.

Terminal Services

Uppgradera en Windows Server 2003-baserad terminalserver

Det finns inga kända problem med att uppgradera en Windows Server 2003-terminalserver till operativsystemet Windows Server 2008. Alla inställningar och konfigurationer bibehålls under uppgraderingen.

En terminalserver som kör Windows Server 2008 kan dock endast kommunicera med en Terminal Services-licensserver som kör Windows Server 2008, och licensservern måste ha Windows Server 2008-klientåtkomstlicenser för Terminal Services installerade.

Uppgradera en Windows Server 2003-baserad Terminal Services-licensserver

Det finns inga kända problem med att uppgradera en Terminal Services-licens för Windows Server 2003 till operativsystemet Windows Server 2008. Alla inställningar och konfigurationer bibehålls under uppgraderingen. Efter uppgraderingen måste du aktivera licensservern hos Microsoft Clearinghouse.

Mer information om hur du aktiverar en licensserver som kör Windows Server 2008 finns i Aktivera en Terminal Services-licensserver i Hjälp om TS Licensing Manager i Windows Server 2008 Technical Library (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=101640. (Sidan kan vara på engelska.)

En licensserver som kör Windows Server 2008 och som har rätt klientåtkomstlicenser för Terminal Services (TS CALs) installerade stöder terminalservrar som kör följande operativsystem:

 • Windows Server 2008

 • Windows Server 2003 R2

 • Windows Server 2003

 • Windows 2000

Observera att en terminalserver som kör Windows Server 2008 endast kan kommunicera med en licensserver som kör Windows Server 2008.

noteNote
Om du har säkerhetskopierat TS-licensdatabasen på licensservern för Windows Server 2003 bör du inte försöka återställa säkerhetskopian på licensservern efter att den har uppgraderats till Windows Server 2008. Om du försöker återställa den så återställs inte eventuella TS CAL-licenser som inte har utfärdats i TS-licensdatabasen, och du måste kontakta Microsoft Clearinghouse för att återställa de TS CAL-licenser som inte har utfärdats. När du har uppgraderat licensservern till Windows Server 2008 bör du göra en ny säkerhetskopia av TS-licensdatabasen.

Uppgradera en Windows Server 2003-baserad Terminal Services Session Directory-server

Om du uppgraderar en Windows 2003-baserad server som kör Terminal Services Session Directory-tjänsten till Windows Server 2008 så installeras rolltjänsten Terminal Services Session Broker (TS Session Broker) automatiskt.

noteNote
I Windows Server 2008 ändrades namnet på Terminal Services Session Directory-funktionen till TS Session Broker.

När du uppgraderar servern bevaras inte Terminal Services Session Directory-databasen. Om servernamnet inte ändras så återansluts dock de terminalservrar som är konfigurerade att använda den Terminal Services Session Directory-servern till gruppen i TS Session Broker, och databasen återskapas automatiskt.

När du utför uppgraderingen rekommenderar vi att inga användare får åtkomst till terminalservergruppen förrän alla terminalservrar har återanslutit till gruppen i TS Session Broker. Om du inte väntar tills databasen har återskapats kanske användarna inte kan återansluta till befintliga sessioner.

Även om återskapandet sker automatiskt kan du tvinga terminalservrarna att återansluta till gruppen genom att använda TS Session-inställningarna i TS Session Broker igen (eller använda inställningarna för Terminal Services Session Directory om terminalservrarna kör Windows Server 2003). Du kan göra detta genom att använda konfigurationen för Terminal Services på varje terminalserver i gruppen, genom att använda Windows Management Instrumentation (WMI) eller genom att använda grupprincipinställningarna igen.

Om du kör Terminal Services Session Directory-tjänsten på ett serverkluster rekommenderar vi att du tar bort Terminal Services Session Directory-tjänsten från klustret innan du utför en serveruppgradering.

Uppgraderingsbegränsningar

Observera följande begränsningar när du uppgraderar till Windows Server 2008:

 • Du måste ha installerat operativsystemet Windows Server 2003 med Service Pack 1 eller operativsystemet Windows Server 2003 med Service Pack 2 för att uppgradera till Windows Server 2008. 

 • Du kan inte uppgradera till en version av operativsystemet som har färre funktioner än det operativsystem du kör nu. Du kan till exempel endast uppgradera Windows Server 2003, Datacenter Edition till Windows Server 2008, Datacenter Edition.

 • Operativsystemen Windows Server 2003 för Itanium-baserade system och Windows Server 2003 Web Edition kan inte uppgraderas. Om du har någon av de här utgåvorna måste du göra en ren installation och migrera data från dessa datorer till det nya operativsystemet.

 • Uppgradering stöds från x86-baserade och x64-baserade datorer, men uppgraderingar mellan arkitekturer stöds inte. Du kan till exempel inte uppgradera från en x86-baserad dator till en x64-baserad dator, även om den server du uppgraderar är x64-kompatibel.

 • Uppgraderingar över olika språk stöds inte.

 • Du kan inte uppgradera kluster för växling vid fel från Windows Server 2003 till Windows Server 2008. Innan du uppgraderar måste du avinstallera kluster för växling vid fel. Mer information hittar du i Microsoft Knowledge Base-artikel 935197 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110946.) (Sidan kan vara på engelska.)

 • Uppgradering av Windows Server 2003 till en Server Core-installation av Windows Server 2008 stöds inte.

Vanliga frågor och svar om uppgradering

Vad är skillnaden mellan Windows Server 2003 och Windows Server 2008?

Windows Server 2008 innefattar funktioner som har uppdaterats från Windows Server 2003 samt funktioner som bara finns i Windows Server 2008.

Om du vill veta mer om vad som är nytt läser du Funktionsändringar från Windows Server 2003 med SP1 till Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110947.) (Sidan kan vara på engelska.)

Finns det verktyg som hjälper mig att förbereda uppgraderingen till Windows Server 2008?

Följande verktyg finns:

 

Verktyg Beskrivning

Windows Server Catalog

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=80785.) (Sidan kan vara på engelska.)

Den här sidan innehåller en omfattande lista över programvara och maskinvara som har klarat testerna för Windows Server 2003 och Windows Server 2008.

noteNote
Om ett program, en enhet eller ett system visas i Windows Server Catalog innebär detta inte att de stöds under eller efter en uppgradering till Windows Server 2008.

Microsoft Assessment and Planning (MAP) Solution Accelerator

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110948. (Sidan kan vara på engelska.)

Med det här verktyget genomför du en inventering som en hjälp att planera migreringen till Windows Server 2008.

Innefattar maskinvaruutvärdering, rekommendationer för virtualisering samt en inventering av installation av programvara för migrering till Windows Server 2008.

noteNote
MAP-verktyget hittar bara program som är installerade med hjälp av funktionen Program och funktioner.

Vi rekommenderar att MAP-verktyget används som referensverktyg och inte som en omfattande källa till information.

Works with Windows Server 2008 Software

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110964. (Sidan kan vara på engelska.)

Det här verktyget hjälper dig att avgöra ett programs kompatibilitet med Windows Server 2008.

Verktyget är ett självtest som till stora delar jobbar automatiskt (det tar 2–4 timmar). Det har utvecklats för att minska tiden det tar att utveckla och testa kommersiella och anpassade program. När du har kört programmet får du en detaljerad översikt över testresultaten.

När ditt system har klarat testningen med Works with Windows Server 2008 vet du att programmets resultat:

 • har verifierats av ett oberoende företag (som inte är Microsoft)

 • finns med i Windows Server Catalog.

Certified for Windows Server 2008 Software

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110962.) (Sidan kan vara på engelska.)

Certified for Windows Server 2008 Hardware

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110961.) Sidan kan vara på engelska.)

Testa verksamhetskritiska företagsspecifika program, maskinvaruenheter och system. Den här testningen rör kompatibilitet med Microsofts bästa metoder för säkerhet, tillgänglighet och pålitlighet samt grundläggande funktioner i Windows.

Använd dessa test när du har fått resultaten från Works with Windows Server-testningen. Den här testningen tar 3–5 dagar.

Program och maskinvara som håller en så här hög standard får ha "Certified for Windows Server 2008"-logotypen (Certifierad för Windows Server 2008) och stå med i Windows Server Catalog.

Dessutom finns följande resurser tillgängliga:

 

Resurs Beskrivning

Portalen Innovate on Windows Server

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=87625.) (Sidan kan vara på engelska.)

Den innefattar följande:

 • Gratis verktyg för programberedskap och certifiering för Windows Server 2008

 • Marknadsföringsresurser

 • Resurser för oberoende programvaruleverantörer

Tekniskt forum för programkompatibilitet och certifiering på MSDN

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110951.) (Sidan kan vara på engelska.)

Tekniskt forum där man tar upp programkompatibilitet och frågor om programvarucertifiering som rör Windows Server 2008.

MSDN-utvecklarcenter för Windows Server 2008

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110952.) (Sidan kan vara på engelska.)

Portal för programutvecklings- och testningsresurser.

Migreringsforum på TechNet

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110954.) (Sidan kan vara på engelska.)

Tekniskt forum för de bästa metoderna som rör migrering till Windows Server 2008.

Vilka typer av stöd finns tillgängliga under uppgraderingsprocessen?

När du uppgraderar ett Windows Server 2003-operativsystem till Windows Server 2008 tillhandahåller Microsoft teknisk support för följande:

 • Operativsystemet

 • Windows-levererade program

 • Microsoft-program

Den support du har tillgång till beror på ditt företags avtal för teknisk support och Microsofts riktlinjer för teknisk support.

Windows-levererade program är de program och programvarukomponenter, roller och funktioner som finns i Windows Server eller som levereras till Windows Server genom Windows Update. Det innefattar Microsofts verktyg och program.

noteNote
Det kan finnas fall då en komponent, roll eller funktion i Windows Server inte stöder en uppgradering. De här fallen står med i kompatibilitetsrapporten under installationen av Windows Server 2008.

Om du får problem när du uppgraderar till Windows Server 2008 hjälper Microsoft Customer Service and Support (CSS) kunder med att återställa sin uppgraderade Windows Server 2003-miljö till ett tillstånd som stöds, även om programvara som inte tillhör Windows kan vara en del av problemet.

 • Om det finns en säkerhetskopia av operativsystemet gör man en katastrofåterställning för att hjälpa dig att återställa din servermiljö till den status den hade före uppgraderingen. Det finns inga garantier för att informationen ska kunna återställas.

 • Om det inte finns någon säkerhetskopia får du hjälp med att återställa systemet till ett tillstånd som stöds så snabbt som möjligt. CSS kan till exempel hjälpa dig att återinstallera Windows Server 2003 och uppgradera till Windows Server 2008.

Under återställningen kommer Microsoft att anlita ISV:er (independent software vendors), IHV:er (independent hardware vendors) samt OEM-tillverkare (original equipment manufacturers) om det behövs för att bevara informationen i program eller operativsystemet.

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Visa:
© 2015 Microsoft