Exportera (0) Skriv ut
Visa allt

Felsöka Loggboken

Gäller för: Windows Server 2008, Windows Vista

Det här avsnittet tar upp några vanliga problem som kan uppstå när du använder Loggboken. Uppdaterad felsökningsinformation kan finnas online på webbplatsen Felsöka Loggboken (sidan kan vara på engelska).

Vad har du för problem?

noteNote
Om du får problem när du använder någon funktion i Loggboken kontrollerar du först att tjänsten Händelseloggen för Windows är igång. Om du arbetar med händelseprenumerationer kontrollerar du att tjänsten Event Collector körs.

Inga händelser visas i en händelselogg.

Om det inte finns några händelser i en händelselogg kan loggning vara inaktiverad för loggen eller så har händelserna rensats av en annan användare. Du tar reda på om en logg är aktiverad genom att högerklicka på loggen, klicka på Egenskaper och kontrollera alternativet Aktivera loggning. Om du vill ta reda på om loggen har rensats söker du i systemloggen efter en händelse som har ID-värdet 104. En sådan händelse genereras när en logg rensas.

Det går inte att hitta några analytiska loggar eller felsökningsloggar.

Analytiska loggar och felsökningsloggar är dolda som standard. Mer information om hur du visar dem finns på sidan Visa eller dölja analytiska loggar och felsökningsloggar.

Loggboken kan inte ansluta till en fjärrdator.

Om Loggboken inte kan ansluta till en fjärrdator, kontrollera att fjärrdatorn är tillgänglig i nätverket. Kontrollera sedan att brandväggsundantaget Fjärrhantering av händelseloggen har angetts på fjärrdatorn. Kontrollera till sist att användarkontot har åtkomstbehörighet till fjärrdatorn.

Det går inte att visa beskrivningen som associeras till en händelse.

Om du inte kan visa beskrivningen som associeras till en händelse, kan det bero på att källprogrammet inte har installerats på datorn som du försöker visa händelsen på. Du kan spara händelsen i en fil och visa den på en dator där programmet är installerat, eller så kan du installera det på den lokala datorn.

Du kopplade en aktivitet till en händelse men aktiviteten kördes inte som svar på händelsen.

Du måste använda Schemaläggaren för att felsöka problem med aktiviteter som är kopplade till händelser. Öppna Schemaläggaren och sök efter aktiviteten. Du måste verifiera både att aktiviteten finns och att den konfigurerats att utlösas vid en viss händelse.

En importerad anpassad vy returnerar inga händelser.

Den anpassade vyn som importerats kanske innehåller referenser till loggar som inte är tillgängliga på den aktuella datorn. Du tar reda på vilka loggar som en anpassad vy refererar till genom att högerklicka på den anpassade vyn och klicka på Egenskaper, klicka sedan på Redigera filter och kontrollera den nedrullningsbara listan Händelselogg.

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Visa:
© 2015 Microsoft