Exportera (0) Skriv ut
Visa allt

Anpassade vyer

Gäller för: Windows Server 2008, Windows Vista

I tidigare versioner av Loggboken kunde du filtrera händelserna i en händelselogg. Du skapade ett filter genom att ange en uppsättning regler som användes för att avgöra vilka händelser i loggen som skulle visas och vilka som skulle vara dolda. Du kunde till exempel ange att bara händelser med nivåvärdet Fel eller Varning skulle visas.

Möjligheten att filtrera händelser är viktig. Du behöver kunna fokusera din uppmärksamhet på enbart de händelser som rör det problem du undersöker. I den senaste versionen av Loggboken kan du även filtrera mer än en enstaka logg. Du kan skapa en uppsättning regler för att välja ut händelser från de källor du anger och bara de händelser från dessa källor vars egenskapsvärden uppfyller reglerna visas.

Det kan ta lång tid att skapa ett filter som bara visar de händelser du är intresserad av för ett visst problem. Med anpassade vyer kan du spara lite av det arbetet. När du skapat ett filter som visar precis de poster du är intresserad av kan du ge filtret ett namn och spara det för senare användning. Det sparade filtret är en anpassad vy.

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft