TechNet
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt

Enkel inloggning för Terminal Services

Uppdaterad: januari 2009

Gäller för: Windows Server 2008

Vad är enkel inloggning för Terminal Services?

Enkel inloggning är en autentiseringsmetod som tillåter att en användare med ett domänkonto loggar in en gång, med ett lösenord eller smartkort, och sedan får åtkomst till fjärrservrar utan att behöva ange autentiseringsuppgifterna på nytt.

Nyckelscenarier för enkel inloggning

Nyckelscenarierna för enkel inloggning är följande:

 • Distribution av affärsapplikationer (LOB-applikationer)

 • Centraliserad programdistribution

På grund av de lägre underhållskostnaderna föredrar många företag att installera sina affärsapplikationer på en terminalserver och göra dem tillgängliga via RemoteApps eller Fjärrskrivbord. Enkel inloggning underlättar för användarna genom att de inte behöver ange autentiseringsuppgifter varje gång de initierar en fjärrsession.

Krav för att distribuera enkel inloggning

Om du vill implementera enkel inloggning i Terminal Services ska du kontrollera att följande krav uppfylls:

 • Du kan endast använda enkel inloggning för fjärranslutningar från en Windows Vista®-baserad dator till en Windows Server® 2008-baserad terminalserver. Du kan också använda enkel inloggning för fjärranslutningar från en Windows Server 2008-baserad server till en Windows Server 2008-baserad server.

 • Kontrollera att de användarkonton som används för inloggning har tillräckliga rättigheter för att logga in på både terminalservern och Windows Vista-klienten.

 • Klientdatorn och terminalserver måste ha anslutits till en domän.

Rekommenderad konfiguration av en terminalserver när enkel inloggning används

Så här konfigurerar du de rekommenderade inställningarna för terminalservern:

 • Konfigurera autentisering på terminalservern.

 • Konfigurera den Windows Vista-baserade datorn så att den tillåter att standardautentiseringsuppgifter används för inloggning på de angivna terminalservrarna.

Så här konfigurerar du autentisering på servern
 1. Öppna Terminal Services Configuration. Öppna Terminal Services Configuration genom att klicka på Start, klicka på Kör, skriva tsconfig.msc och sedan klicka på OK.

 2. Högerklicka på RDP-TCP under Anslutningar och klicka sedan på Egenskaper.

 3. I dialogrutan Egenskaper kontrollerar du att värdet för Säkerhetsskikt på fliken Allmänt är antingen Förhandla eller SSL (TLS 1.0) och klickar sedan på OK.

Så här tillåter du att standardautentiseringsuppgifter används för enkel inloggning
 1. På den dator som kör Windows Vista öppnar du redigeraren för lokal grupprincip. Öppna redigeraren för lokal grupprincip genom att klicka på Start. Skriv gpedit.msc i rutan Påbörja sökning och tryck sedan på RETUR.

 2. I den vänstra delen expanderar du följande: Datorkonfiguration, Administrativa mallar, System och klickar sedan på Delegering av autentiseringsuppgifter.

 3. Dubbelklicka på Tillåt delegering av standardautentiseringsuppgifter.

 4. I dialogrutan Egenskaper klickar du på Aktiverad på fliken Inställning och klickar sedan på Visa.

 5. I dialogrutan Visa innehåll klickar du på Lägg till för att lägga till servrar i listan.

 6. I dialogrutan Lägg till post anger du prefixet termsrv/ följt av namnet på terminalservern, till exempel termsrv/Server1, i rutan Ange namnet på posten som ska läggas till och klickar sedan på OK.

Ytterligare referenser

Mer information om andra nya funktioner i Terminal Services finns i Nyheter i Terminal Services i Windows Server 2008.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2016 Microsoft