Exportera (0) Skriv ut
Visa allt

Visning av Anslutning till fjärrskrivbord

Uppdaterad: juli 2008

Gäller för: Windows Server 2008

I och med version 6.0 och 6.1 av Anslutning till fjärrskrivbord (RDC) finns stöd för skrivbord med högre upplösning och vågrät visning över flera bildskärmar som bildar ett enda stort skrivbord. Dessutom har funktionen Desktop Experience och inställningarna för prioritering av bildskärmsdata utformats för att förbättra slutanvändarens upplevelse vid fjärranslutning till en Windows Server 2008-terminalserver.

Anpassade skärmupplösningar

Anpassad skärmupplösning ger stöd för ytterligare skärmupplösningsförhållanden, till exempel 16:9 eller 16:10. Nu stöds exempelvis nyare bildskärmar med upplösningar på 1 680×1 050 eller 1 920×1 200. Den maximala upplösning som stöds är 4 096×2 048.

noteNote
Tidigare fanns det endast stöd för skärmupplösningsförhållandet 4:3 och den maximala upplösningen 1 600×1 200.

Du kan ange en anpassad skärmupplösning i en RDP-fil eller från en kommandotolk.

Så här anger du en anpassad skärmupplösning i en RDP-fil
 • Öppna RDP-filen i en textredigerare. Lägg till eller ändra följande inställningar:

  desktopwidth:i:< värde >

  desktopheight:i:< värde >

  där <värde> är upplösningen, till exempel 1 680 eller 1 050.

Mer information om inställningar i RDP-filer finns i artikel 885187 i Microsoft Knowledge Base (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66168). Sidan kan vara på engelska.

Så här anger du en anpassad skärmupplösning från en kommandotolk
 • Använd kommandot mstsc.exe med följande syntax i en kommandotolk och tryck sedan på RETUR.

  mstsc.exe /w:<width> /h:<height>

Visning på flera bildskärmar

Med visning på flera bildskärmar kan du visa fjärrskrivbordssession över flera bildskärmar.

De bildskärmar som används för visning på flera bildskärmar måste uppfylla följande krav:

 • Alla bildskärmar måste ha samma upplösning. Exempelvis kan två bildskärmar med upplösningen 1 024×768 användas för visning på flera bildskärmar. Däremot går den inte att använda en bildskärm med upplösningen 1 024×768 och en bildskärm med upplösningen 800×600.

 • Alla bildskärmar måste ställas upp vågrätt (det vill säga sida vid sida). Det finns för närvarande inte stöd för lodrätt visning på flera skärmar på klientsystemet.

 • Den totala upplösningen över alla skärmar får inte överskrida 4 096×2 048.

Du kan aktivera visning på flera skärmar i en RDP-fil eller från en kommandotolk.

Så här aktiverar du visning på flera skärmar i en RDP-fil
 • Öppna RDP-filen i en textredigerare. Lägg till eller ändra följande inställning:

  Span:i:< värde >

  • Om <värde> = 0 är visning på flera skärmar inaktiverat.

  • Om <värde> = 1 är visning på flera skärmar aktiverat.

Mer information om inställningar i RDP-filer finns i artikel 885187 i Microsoft Knowledge Base (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66168). Sidan kan vara på engelska.

Så här aktiverar du visning på flera skärmar från en kommandotolk
 • Skriv följande i kommando i en kommandotolk och tryck sedan på RETUR.

  mstsc.exe /span

Skrivbordsmiljön

I Anslutning till fjärrskrivbord (RDC) 6.0 och RDC 6.1 återges det skrivbord som finns på fjärrdatorn på användarens klientdator. Om du vill göra utseendet för fjärrdatorn mer likt användarens lokala skrivbord i Windows Vista kan du installera funktionen Desktop Experience på Windows Server 2008-terminalservern. Desktop Experience installerar funktioner från Windows Vista, till exempel Windows Media® Player 11, skrivbordsteman och fotohantering.

Så här installerar du Desktop Experience på terminalservern
 1. Open Server Manager. Click Start, point to Administrative Tools, and then click Server Manager.

 2. Klicka på Lägg till funktioner under Sammanfattning över funktioner.

 3. På sidan Välj funktioner markerar du kryssrutan Desktop Experience och klickar sedan på Nästa.

 4. Verifiera att funktionen Desktop Experience kommer att installeras på sidan Bekräfta installationsinställningarna och klicka sedan på Installera.

 5. På sidan Installationsresultat ombes du att starta om servern för att slutföra installationen. Klicka på Stäng och klicka sedan på Ja för att starta om servern.

 6. Bekräfta att Desktop Experience har installerats när servern har startats om.

  1. Starta Server Manager.

  2. Under Sammanfattning över funktioner bekräftar du att Desktop Experience visas som installerad.

Teckensnittsutjämning

Windows Server 2008 stöder ClearType®, vilket är en teknik för att visa teckensnitt så att tecknen ser tydliga och jämna ut, speciellt på LCD-skärmar.

En Windows Server 2008-terminalserver kan konfigureras för att använda ClearType-funktioner när en klientdator ansluter till Windows Server 2008-terminalservern med hjälp av Anslutning till fjärrskrivbord. De här funktionerna kallas teckensnittsutjämning. Teckensnittsutjämning är tillgängligt om något av följande körs på klientdatorn:

 • Windows Vista

 • Windows Server 2003 med SP1 eller SP2 och programvaran Anslutning till fjärrskrivbord 6.0

 • Windows XP med SP2 och programvaran Anslutning till fjärrskrivbord 6.0

ClearType är aktiverat som standard i Windows Server 2008. Kontrollera att ClearType har aktiverats på Windows Server 2008-terminalservern med hjälp av följande procedur.

Så här kontrollerar du att ClearType har aktiverats
 1. Klicka på Start, på Kontrollpanelen och sedan på Utseende och anpassning.

 2. Klicka på Anpassning och sedan på Fönsterfärg och utseende.

 3. Klicka på Effekter på fliken Utseende. Markera kryssrutan Använd följande metod för att utjämna kanterna på skärmteckensnitt, välj ClearType och klicka sedan på OK.

Om du vill göra teckensnittsutjämning tillgängligt för en fjärrskrivbordsanslutning utför du följande procedur på klientdatorn.

Så här gör du teckensnittsutjämning tillgängligt
 1. Öppen Anslutning till fjärrskrivbord. Öppna Anslutning till fjärrskrivbord med Windows Vista genom att klicka på Start, peka på Alla program, klicka på Tillbehör och sedan klicka på Anslutning till fjärrskrivbord.

 2. I dialogrutan Anslutning till fjärrskrivbord klickar du på Alternativ.

 3. På fliken Prestanda markerar du kryssrutan Teckensnittsutjämning.

 4. Konfigurera eventuella ytterligare anslutningsinställningar och klicka sedan på Anslut.

När du tillåter teckensnittsutjämning anger du att de lokala inställningarna på klientdatorn ska styra användarmiljön på fjärrskrivbordsanslutningen. Observera att du inte ändrar inställningarna på Windows Server 2008-terminalservern när du tillåter teckensnittsutjämning.

När teckensnittsutjämning används på en fjärrskrivbordsanslutning ökar den mängd bandbredd som används mellan klientdatorn och Windows Server 2008-terminalservern.

Prioritering av bildskärmsdata

Prioritering av bildskärmsdata styr automatiskt trafik i virtuella kanaler så att bildskärms-, tangentbords- och musdata ges en högre prioritet än annan trafik i virtuella kanaler, till exempel utskrifter eller filöverföringar. Den här prioriteringen görs för att se till att bildskärmsprestanda inte påverkas negativt av bandbreddskrävande åtgärder, som stora utskriftsjobb.

Standardbandbreddsförhållandet är 70:30. Bildskärms- och inmatningsdata tilldelas 70 procent av bandbredden och all annan trafik, till exempel Urklipp, filöverföringar eller utskriftsjobb, tilldelas 30 procent av bandbredden.

Du kan justera inställningarna för prioritering av bildskärmsdata genom att redigera registret på terminalservern. Du kan ändra värdet för följande poster under undernyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermDD:

 • FlowControlDisable

 • FlowControlDisplayBandwidth

 • FlowControlChannelBandwidth

 • FlowControlChargePostCompression

Om de här posterna inte visas kan du lägga till dem. Du gör detta genom att högerklicka på TermDD, peka på Nytt och sedan klicka på 32-bitarsvärde (DWORD).

Du kan inaktivera prioritering av bildskärmsdata genom att ange värdet för FlowControlDisable till 1. Om prioritering av bildskärmsdata inaktiveras hanteras alla begäranden i den ordning de kommer in. Standardvärdet för FlowControlDisable är 0.

Du kan ange den relativa bandbreddsprioriteten för bildskärmsdata (och inmatningsdata) genom att ange värdet för FlowControlDisplayBandwidth. Standardvärdet är 70 och det maximalt tillåtna värdet är 255.

Du kan ange den relativa bandbreddsprioriteten för andra virtuella kanaler (till exempel Urklipp, filöverföringar och utskriftsjobb) genom att ange värdet för FlowControlChannelBandwidth. Standardvärdet är 30 och det maximalt tillåtna värdet är 255.

Bandbreddsförhållandet för prioritering av bildskärmsdata baseras på värdena för FlowControlDisplayBandwidth och FlowControlChannelBandwidth. Om FlowControlDisplayBandwidth exempelvis har angetts till 150 och FlowControlChannelBandwidth har angetts till 50 blir förhållandet 150:50, vilket innebär att bildskärms- och inmatningsdata tilldelas 75 procent av bandbredden.

Värdet FlowControlChargePostCompression anger om flödesregleringen ska beräkna bandbreddstilldelningen baserat på antal byte före komprimering eller antal byte efter komprimering. Standardvärdet är 0, vilket innebär att beräkningen görs baserat på antal byte före komprimering.

Om du ändrar registervärdena måste du starta om terminalservern för att ändringarna ska börja gälla.

Ytterligare referenser

Mer information om andra nya funktioner i Terminal Services finns i Nyheter i Terminal Services i Windows Server 2008.

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft