TechNet
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt

Delete the Recovery Console

To delete the Recovery Console

 1. Open My Computer.
 2. Double-click the hard drive on which you installed the Recovery Console.
 3. On the Tools menu, click Folder Options.
 4. Click the View tab.
 5. Click Show hidden files and folders, clear the Hide protected operating system files check box, and then click OK. If you receive a warning about displaying protected system files, click Yes to continue.
 6. At the root directory, delete the \Cmdcons folder.
 7. At the root directory, delete the file Cmldr.
 8. Click Start, then Control Panel, then click System.
 9. On the Advanced tab under Startup and Recovery, select Settings.
 10. On the Startup and Recovery dialog box, under System startup, select Edit to edit the startup options file manually. Boot.ini will display in Notepad.
 11. Remove the entry for the Recovery Console. It will look similar to this:
  C:\cmdcons\bootsect.dat="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
 12. Save the file and close it.

Caution

 • Modifying the Boot.ini file incorrectly may prevent your computer from restarting. Be sure to delete only the entry for the Recovery Console.

Notes

 • Du måste vara medlem i gruppen Administratörer på den lokala datorn för att kunna utföra den här proceduren, eller ha delegerats motsvarande behörighet. Om datorn ingår i en domän, kan bara medlemmar i gruppen Domänadministratörer utföra den här proceduren. Det säkraste sättet att utföra den här proceduren är med hjälp av funktionen Kör som. Mer information finns i Default local groups, Default groups och Using Run as.
 • Du öppnar Den här datorn genom att klicka på Start och sedan på Den här datorn.
 • You can only install the Recovery Console feature on x86-based computers.

Information about functional differences

 • Servern kan eventuellt fungera på ett annat sätt beroende på vilken version och utgåva av operativsystemet som är installerat, din kontobehörighet och menyinställningarna. Mer information finns i avsnittet om att Viewing Help on the Web.

Se även

Gruppinnehåll

Visa:
© 2016 Microsoft