Hade du nytta av den här sidan?
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt

Install the Recovery Console as a startup option

To install the Recovery Console as a startup option

 1. With Windows running, insert the Setup CD into your CD-ROM drive.
 2. Click Start and select Run.
 3. Type the following where D: is the CD-ROM drive letter:
  On 32-bit versions of Windows Server 2003: D:\i386\winnt32.exe /cmdcons
  - or -
  On x64-based versions of Windows Server 2003: D:\amd64\winnt32.exe /cmdcons
 4. Follow the instructions on the screen.

Notes

 • Du måste vara medlem i gruppen Administratörer på den lokala datorn för att kunna utföra den här proceduren, eller ha delegerats motsvarande behörighet. Om datorn ingår i en domän, kan bara medlemmar i gruppen Domänadministratörer utföra den här proceduren. Det säkraste sättet att utföra den här proceduren är med hjälp av funktionen Kör som. Mer information finns i Default local groups, Default groups och Using Run as.
 • You can not install the Recovery Console on Itanium-based computers.
 • To run the Recovery Console, you must restart your computer and select the Recovery Console option from the list of available operating systems.
 • To see the commands available on the Recovery Console, type help at the console prompt.
 • If your computer will not start or you are using an Itanium-based computer, you can run the Recovery Console from the Setup CD. See Start the computer and use the Recovery Console for information on running the Recovery Console when your computer will not start.

Information about functional differences

 • Servern kan eventuellt fungera på ett annat sätt beroende på vilken version och utgåva av operativsystemet som är installerat, din kontobehörighet och menyinställningarna. Mer information finns i avsnittet om att Viewing Help on the Web.

Se även

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Visa:
© 2015 Microsoft