Några förslag? Exportera (0) Skriv ut
Visa allt

Forefront Online Protection för Exchange

 

Avsnittet ändrades senast: 2014-09-26

Välkommen till Microsoft® Forefront® Online Protection for Exchange (FOPE)-dokumentationen. I följande avsnitt hittar du användarhandboken till FOPE, dokumentationen till postlådan för skräppostkarantän, snabbstartguiden och användarhandboken till Exchange Hosted Archive (EHA), dokumentationen till verktygen och tilläggen för FOPE samt information om nya funktioner.

FOPE-användarhandboken – Startsida för användarhandboken för FOPE, där du får en överblick över FOPE-tjänsterna och länkar till avsnitt om installation, bästa praxis och konfiguration via de olika flikarna i FOPE Administration Center.

Postlådan för karantän av skräppost i FOPE – Hjälper e-postmottagare att förstå hur postlådan för karantän av skäppost i FOPE fungerar, beskriver karantänfunktioner och anger vem som ska meddelas om ett meddelande felaktigt identifieras som skräppost.

Få hjälp och teknisk support för FOPE – Beskriver hur du öppnar ett supportärende via FOPE Administration Center, via telefon eller via onlineportalen för Microsoft Premier Support.

Användarhandbok till Exchange Hosted Archive (EHA) – Innehåller information om hur du använder Exchange Hosted Archive-tjänsten, ett arkiverings- och regelefterlevnadssystem för meddelanden. I guiden kan du visa hjälpavsnitt om installation, konfiguration och administration av EHA. Du kan även visa avsnitt om hur du får tillgång till och navigerar i Archive Viewer, arbetar med meddelanden och öppnar Archive Viewer-rapporter.

Snabbstartguide för Exchange Hosted Archive (EHA) – Innehåller viktig information om hur du konfigurerar Exchange Hosted Archive-tjänsten med minimal tidsåtgång innan du börjar använda den.

Prenumeration på tjänsten Exchange Hosted Email Encryption i FOPEUtbyta värd e-kryptering Service abonnemang i FOPE – Innehåller en introduktion till Exchange Hosted Email-krypteringstjänsten i FOPE, som kan leverera konfidentiell affärskommunikation på ett säkert sätt.

Verktyg och tillägg – Innehåller länkar till avsnitt som beskriver FOPE-katalogsynkroniseringsverktyget och tillägget Rapportering av skräppost för Microsoft Office Outlook, som ger dig de funktioner du behöver för att rapportera skräppost.

 
Visa:
© 2016 Microsoft