Komma igång

Uppdaterad: mars 2011

Gäller för: Windows Home Server 2011

När hemdatorn är ansluten till Windows Home Server 2011 kan du komma åt servern med hjälp av startfönstret.

Mer information om hur du ansluter datorn till servern finns i avsnittet Ansluta datorer till servern

Startfönstret

Windows Home Server 2011 Startfönstret är ett litet program som installeras på hemdatorn av administratören för Windows Home Server 2011. Du kan använda startfönstret för att sätta igång och avbryta säkerhetskopieringar, komma åt delade mappar samt logga in på fjärråtkomsten. Startfönstret visar också information och meddelanden i realtid om datorns hälsa.

Säkerhetskopiering

Oväntade händelser såsom virus, maskinvaruproblem, naturkatastrofer, användarfel, strömavbrott och stöld kan orsaka delvis eller total förlust av information. Windows Home Server 2011 tillhandahåller ett pålitligt sätt att utföra regelbundna säkerhetskopieringar av hemdatorn till lagringsenheter på servern.

Mer information finns i avsnittet Använda säkerhetskopiering och återställning.

Fjärråtkomsten

När du befinner dig utanför hemmet kan du öppna en webbläsare och gå till Windows Home Server 2011 fjärråtkomsten. Med hjälp av webbläsaren och fjärråtkomsten kan du:

  • Komma åt delade filer och mappar på Windows Home Server 2011.

  • Spela upp musik och filmer med hjälp av den webbaserade mediespelaren.

  • Visa bilder och spela upp bildspel.

  • Komma åt din Windows Home Server 2011 server och hemdatorerna.

Mer information finns i avsnittet Använda fjärråtkomsten.

Delade mappar

Genom mappdelning kan alla inom hemnätverket komma åt informationen i dessa mappar. En delad mapp kan innehålla program, dokument, bilder, musik eller andra mediefiler.

Mer information finns i avsnittet Använda delade mappar.

Visa: