Hade du nytta av den här sidan?
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
Den här artikeln har översatts manuellt. Flytta pekaren över meningarna i artikeln så visas originaltexten.
Översättning
Original

Översikt över Hyper-V virtuell Fibre Channel

 

Gäller för: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Du behöver dina virtualiserade arbetsbelastningar för att ansluta till dina befintliga lagringsmatriser på ett enkelt och pålitligt sätt. Hyper-V tillhandahåller Fibre Channel-portar i gästoperativsystemet som du kan använda till att ansluta till Fibre Channel direkt från virtuella datorer. Den här funktionen skyddar dina investeringar i Fibre Channel och gör det möjligt för dig att virtualisera arbetsbelastningar som använder direkt åtkomst till Fibre Channel-lagring. På så sätt kan du gruppera gästoperativsystem över Fibre Channel och får ett viktigt nytt lagringsalternativ för servrar i din virtualiseringsinfrastruktur.

Med funktionen Hyper-V virtuell Fibre Channel kan du ansluta till Fibre Channel-lagring från en virtuell dator. På så sätt kan du använda din befintliga Fibre Channel-investeringar som stöd för virtualiserade arbetsbelastningar. Stöd för Fibre Channel i Hyper-V-gäster omfattar också stöd för många relaterade funktioner, till exempel virtuella SAN, direktmigrering och MPIO.

Funktionen för virtuell Fibre Channel i Hyper-V kräver följande:

  • En eller flera installationer av Windows Server 2012 med Hyper-V-rollen installerad. Hyper-V kräver en dator med processorstöd för maskinvaruvirtualisering.

  • En dator med en eller flera Fibre Channel-värdbusskort (HBA) som har en uppdaterad HBA-drivrutin som stöder virtuella Fibre Channel. Uppdaterade HBA-drivrutiner finns inkluderade med HBA-drivrutinerna medföljer vissa modeller. HBA-portarna som ska användas med virtuell Fibre Channel bör konfigureras i en Fibre Channel-topologi som stöder NPIV. Kontakta maskinvarans återförsäljare eller OEM-tillverkare om du behöver avgöra om maskinvaran har stöd för virtuell Fibre Channel.

  • En NPIV-aktiverad SAN.

  • Virtuella datorer som konfigurerats att använda ett virtuellt Fibre Channel-kort som måste använda Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 eller Windows Server 2012 som gästoperativsystem.

  • Lagring som nås via en virtuell Fibre Channel stöder enheter som presenterar logiska enheter. Logiska enheter i virtuella Fibre Channel kan inte användas som startmedium.

Virtuell Fibre Channel för Hyper-V ger gästoperativsystemet direkt åtkomst till ett SAN genom att använda ett standard-WWN (World Wide Name) som är kopplat till en virtuell dator. Hyper-V-användare kan nu använda Fibre Channel-SAN för att virtualisera arbetsbelastningar som kräver direkt åtkomst till SAN LUN (Logical Unit Numbers). Fibre Channel-SAN gör det också möjligt för dig att arbeta i nya scenarier, till exempel köra funktionen Redundansklustring i gästoperativsystemet för en virtuell dator som är ansluten till delad Fibre Channel-lagring.

Lagringsmatriser på mellannivå och avancerade lagringsmatriser har kapacitet för avancerade lagringsfunktioner som hjälper till att förflytta vissa hanteringsuppgifter från värdarna till SAN-nätverk. Virtuell Fibre Channel presenterar en alternativ, maskinvarubaserad I/O-sökväg till Windows-programvarans virtuella hårddiskstack. På så sätt kan du använda de avancerade funktionerna som erbjuds av dina SAN-nätverk direkt från virtuella Hyper-V-datorer. Du kan till exempel använda Hyper-V för att avlasta lagringsfunktioner (till exempel ta en ögonblicksbild av en LUN) på SAN-maskinvaran med hjälp av en maskinvarubaserad Volume Shadow Copy Service (VSS)-provider från en virtuell Hyper-V-dator.

Virtuell Fibre Channel för Hyper-V-gäster använder den befintliga N_Port ID Virtualization (NPIV) T11-standarden för att mappa flera virtuella N_Port ID:n till en enda fysisk Fibre Channel N_port. En ny NPIV-port skapas på värden varje gång du startar en virtuell dator som är konfigurerad med en virtuell HBA. När den virtuella datorn slutar att köras på värden, tas NPIV-porten bort. Till följd av användningen av NPIV bör HBA-portarna som används för virtuell Fibre Channel konfigureras i en Fibre Channel-topologi som stöder NPIV, och SAN-nätverket ska ha stöd för NPIV-portar.

Med Hyper-V kan du definiera virtuella SAN-nätverk på värden för scenarier där en enskild Hyper-V-värd är ansluten till olika SAN-nätverk via flera Fibre Channel-portar. Ett virtuellt SAN-nätverk definierar en namngiven grupp med fysiska Fibre Channel-portar som är anslutna till samma fysiska SAN-nätverk. Tänk till exempel att en Hyper-V-värd är ansluten till två SAN-nätverk – ett SAN för produktion och ett SAN för testning. Värden är ansluten till varje SAN via två fysiska Fibre Channel-portar. I det här exemplet kan du konfigurera två virtuella SAN-nätverk – ett med namnet ”Produktions-SAN” som har två fysiska Fibre Channel-portar anslutna till SAN-nätverket för produktion och en med namnet ”Test-SAN” som har två fysiska Fibre Channel-portar anslutna till SAN-nätverket för testning. Du kan använda samma metod för att namnge två separata sökvägar till ett enskilt lagringsmål.

Du kan konfigurera upp till fyra virtuella Fibre Channel-kort på en virtuell dator och koppla var och ett av dem till ett virtuellt SAN-nätverk. Varje virtuellt Fibre Channel-kort ansluter till en WWN-adress eller två WWN-adresser som stöd för direktmigrering. Du kan ange varje WWN-adress automatiskt eller manuellt.

Virtuella bandbibliotek som har konfigurerats med ett virtuellt Fibre Channel-kort stöds endast när du använder System Center Data Protection Manager 2012 R2 U3 eller senare med certifierad maskinvara. Kontakta leverantören för bandbibliotekets maskinvara eller kör verktyget DPM Tape Library Compatibility Test i ett gäst-VM med det virtuella bandbiblioteket som mål, för att avgöra om bandbiblioteket stöds av ett virtuellt Fibre Channel-kort. Mer information om verktyget DPM Tape Library Compatibility Test finns i Kontrollera bandbibliotekets kompatibilitet.

Om du vill ha stöd för direktmigrering av virtuella datorer mellan Hyper-V-värdar och samtidigt bevara Fibre Channel-anslutningarna, ska två WWN-namn ha konfigurerats för varje virtuellt Fibre Channel-kort, i enlighet med bild 1: Uppsättning A och uppsättning B. Hyper-V växlar automatiskt mellan WWN-adresserna i uppsättning A och uppsättning B under en direktmigrering. Detta säkerställer att alla LUN är tillgängliga på målvärden innan migreringen och att inget driftstopp uppstår under migreringen.

Alternerande WWN-adresser under en direktmigrering

Figur 1 Alternerande WWN-adresser under en direktmigrering

Hyper-V i Windows Server 2012 kan använda Multipath I/O (MPIO)-funktionen för att säkerställa kontinuerlig anslutning till Fibre Channel-lagring inifrån en virtuell dator. Du kan använda MPIO-funktionen med Fibre Channel på följande sätt:

  • Använda MPIO för värdåtkomst. Installera flera Fibre Channel-portar på värden och använd MPIO för att tillhandahålla anslutningar med hög tillgänglighet till LUN som är tillgängliga för värden.

  • Virtualisera arbetsbelastningar som använder MPIO. Konfigurera flera virtuella Fibre Channel-kort i en virtuell dator och använd en separat kopia av MPIO i gästoperativsystemet för den virtuella datorn för att ansluta till LUN som den virtuella datorn har åtkomst till. Den här konfigurationen kan samexistera med en värds MPIO-konfiguration.

  • Använda andra enhetsspecifika moduler (DSM) för värden eller varje virtuell dator. Den här metoden möjliggör direktmigrering av konfigurationen för en virtuell dator, inklusive DSM-konfiguration och anslutningen mellan värdar och kompatibilitet med befintliga serverkonfigurationer och DSM-moduler.

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2015 Microsoft