Övervaka systemets hälsotillstånd

Utgivet: juli 2010

Uppdaterad: mars 2011

Gäller för: Windows Home Server 2011

Servern som kör Windows Home Server 2011 övervakar datorernas hälsotillstånd och rapporterar problem i varningsvyn. Följande avsnitt hjälper dig förstå, granska och åtgärda aviseringar i varningsvyn:

Visa: