Spela upp och dela digitala mediefiler

Uppdaterad: mars 2011

Gäller för: Windows Home Server 2011

Digitala media avser ljud-, film- och bildfiler som genomgått digital komprimering. Windows® Home Server 2011 gör det möjligt för nätverksanslutna datorer och vissa nätverksanslutna digitala medieenheter att spela upp digitala mediefiler som är lagrade på hemservern.

Streaming och uppspelning av digitala media

Avsnitten i den här avdelningen beskriver sätt att söka efter och spela upp digitala mediefiler som finns lagrade på din hemserver

Dela digitala media

Avsnitten i den här avdelningen ger ytterligare information om hur man kommer åt och delar digitala mediefiler på Windows Home Server 2011.

Visa: