Vad är digitala media?

Utgivet: april 2010

Uppdaterad: mars 2011

Gäller för: Windows Home Server 2011

Digitala medier avser ljud-, film- och fotoinnehåll som har kodats (komprimerats digitalt). Kodning av innehåll inbegriper konvertering av ljud- och bildinmatning till en digital mediefil såsom en Windows Media-fil. När det digitala mediet har kodats kan det enkelt manipuleras, distribueras och återges (spelas upp) av datorer och lätt överföras via datornätverk.

Exempel på digitala medietyper är: Windows Media Audio (WMA), Windows Media Video (WMV), MP3, JPEG, och AVI. Information om vilka digitala medietyper som stöds av Windows Media Player finns i artikeln Information om vilka multimediefiltyper som stöds av Windows Media Player

Varför skulle jag vilja spela upp mina digitala filer direkt?

I likhet med många andra har du förmodligen mängder av musik, filmer och foton i delade Windows Home Server 2011-mappar. Det kan finnas tillfällen då du vill göra något av följande:

  • Titta på filmer. Din hemserver kan användas för att lagra och spela upp stora mängder filmer och inspelade TV-program på dina hemdatorer eller andra uppspelningsenheter i hemnätverket. Du kan spela upp filmer direkt till en Xbox 360 eller till en hemdator med hjälp av Windows Media Player.

  • Spela musik. När du startar fildelning för den delade mappen Musik kan du komma åt din musik från enheter som stödjer Windows Media Connect. Du behöver inte aktivera eller konfigurera några användarkonton för att spela upp från den delade mappen Musik så länge delningen är aktiverad.

  • Presentera bildspel. Du kan lagra dina digitala foton i den delade mappen Foton på din hemserver och sedan komma åt dem från vilken hemdator som helst, eller från en Xbox 360 som är ansluten till en TV i hemmet. Du kan titta på bildspel och förvandla din TV till en stor fotoram.

Dela upphovsrättsskyddade filer

Windows Home Server 2011 stödjer inte delning av upphovsrättsskyddade filer. Detta innefattar musik som är köpts i en musikaffär på nätet.

Upphovsrättsskyddade filer kan bara spelas upp på den dator eller enhet som användes för att köpa filerna. Upphovsrättsskyddet hindrar dig från att spela upp filerna på mer än en dator eller enhet, även om du kopierar över filen till hemservern och spelar upp den därifrån. Däremot kan du lagra den upphovsrättsskyddade filen på Windows Home Server 2011 och fortsätta att spela upp filen på den dator eller enhet som användes vid köpet.

Visa: