Skip to main content

TechNet Support

Sök efter en lösning

Hitta lösningen på ett tekniskt problem, kolla upp KB-artiklar eller sök med hjälp av felkoder.

Kontakta Microsoft om du vill ha mer hjälp

Använd länkarna nedan om du vill se vilka supportalternativ som Microsoft tillhandahåller.

Kontakta en Microsoft Support Professional

Ni som använder datorn hemma: Tala med kunder och experter och få svar i Microsoft Community

Kontakta en partner till Microsoft

Behöver du mer hjälp?

Sök efter en partner till Microsoft i din närhet

De senaste säkerhetsbulletinerna  De senaste säkerhetsbulletinerna