Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Säkerhetskopiera systemtillstånd och utan operativsystem (Bare Metal)

Mark Galioto|Senast uppdaterad: 2016-12-01
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Data Protection Manager

DPM kan säkerhetskopiera systemtillstånd och ge skydd med Bare Metal-återställning (BMR).

 • Säkerhetskopiering av systemtillstånd: Säkerhetskopierar operativsystemfiler, så att du kan återställa när en maskin startas men du har förlorat systemfiler och registret. En säkerhetskopiering av systemtillstånd omfattar:

  • Domänmedlem: startfiler, COM+-klassens registreringsdatabas, register

  • Domänkontrollant: Active Directory (NTDS), startfiler, COM+-klassens registreringsdatabas, register, systemvolym (SYSVOL)

  • Dator som kör klustertjänster: säkerhetskopierar även klusterserverns metadata

  • Datorn som kör certifikattjänster: säkerhetskopierar även certifikatdata

 • Bare Metal-säkerhetskopiering: Säkerhetskopierar operativsystemfiler och alla data utom användardata på kritiska volymer. En BMR-säkerhetskopiera innehåller en säkerhetskopia av systemtillstånd. Ger skydd när en dator inte startar och du måste återställa allt.

Den här tabellen sammanfattar vad du kan säkerhetskopiera och återställa. Du kan se detaljerad information om appversioner av som kan skyddas med systemtillstånd och BMR i Vad kan DPM säkerhetskopiera?

SäkerhetskopiaProblemÅterställa från DPM-säkerhetskopiaÅterställa systemtillståndssäkerhetskopiaÅterställning utan operativsystem
Fildata

Regelbunden säkerhetskopiering av data

BMR-/systemtillståndssäkerhetskopia
Förlorade fildataJNN
Fildata

DPM-säkerhetskopia av fildata

BMR-/systemtillståndssäkerhetskopia
Förlorat/skadat operativsystemNJJ
Fildata

DPM-säkerhetskopia av fildata

BMR-/systemtillståndssäkerhetskopia
Förlorad server (datavolymer orörda)NNJ
Fildata

DPM-säkerhetskopia av fildata

BMR-/systemtillståndssäkerhetskopia
Förlorad server (datavolymer förlorade)JNejJa (BMR följt av regelbunden återställning av säkerhetskopierade fildata)
SharePoint-data:

DPM-säkerhetskopia av servergruppdata

BMR-/systemtillståndssäkerhetskopia
Förlorad plats, listor och listobjekt. dokumentJNN
SharePoint-data:

DPM-säkerhetskopia av servergruppdata

BMR-/systemtillståndssäkerhetskopia
Saknad eller skadad operativsystemNJJ
SharePoint-data:

DPM-säkerhetskopia av servergruppdata

BMR-/systemtillståndssäkerhetskopia
KatastrofåterställningNNN
Hyper-V

DPM-säkerhetskopia av Hyper-V-värd eller gäst

BMR-/systemtillståndssäkerhetskopia av värd
Förlorad VMJNN
Hyper-V

DPM-säkerhetskopia av Hyper-V-värd eller gäst

BMR-/systemtillståndssäkerhetskopia av värd
Saknad eller skadad operativsystemNJJ
Hyper-V

DPM-säkerhetskopia av Hyper-V-värd eller gäst

BMR-/systemtillståndssäkerhetskopia av värd
Förlorad Hyper-V-värd (virtuella datorer orörda)NNJ
Hyper-V

DPM-säkerhetskopia av Hyper-V-värd eller gäst

BMR-/systemtillståndssäkerhetskopia av värd
Förlorad Hyper-V-värd (virtuella datorer förlorade)NNJ

BMR-återställning följd av vanlig DPM-återställning
SQL Server/Exchange

Säkerhetskopia med DPM-app

BMR-/systemtillståndssäkerhetskopia
Förlorade appdataJNN
SQL Server/Exchange

Säkerhetskopia med DPM-app

BMR-/systemtillståndssäkerhetskopia
Saknad eller skadad operativsystemNjJ
SQL Server/Exchange

Säkerhetskopia med DPM-app

BMR-/systemtillståndssäkerhetskopia
Förlorad server (databas/transaktionsloggar orörda)NNJ
SQL Server/Exchange

Säkerhetskopia med DPM-app

BMR-/systemtillståndssäkerhetskopia
Förlorad server (databas/transaktionsloggar förlorade)NNJ

BMR-återställning följd av vanlig DPM-återställning

Hur säkerhetskopiering av systemtillstånd fungerar

 1. När en säkerhetskopiering av systemtillstånd körs kommunicerar DPM med WSB för att begära en säkerhetskopia av serverns systemtillstånd. Som standard DPM och WSB använder enheten med mest tillgängligt ledigt utrymme och information om den här enheten sparas i filen PSDataSourceConfig.XML. Det här är WSB ska använda för att säkerhetskopiera till enheten.

 2. Du kan anpassa den enhet som DPM använder för systemtillståndet. Gå till C:\Program Files\Microsoft Data Protection Manager\DPM\Datasources gör på den skyddade servern. Öppna filen PSDataSourceConfig.XML för redigering. Ändra värdet för enhetsbeteckningen. Stäng och spara filen. Kör en konsekvenskontroll om det finns en skyddsgrupp som skyddar systemtillståndet på datorn. Om en avisering genereras klickar du på länken Ändra skyddsgrupp i aviseringen och går sedan igenom guiden. Kör sedan en annan konsekvenskontroll.

 3. Tänk på att om skyddsservern finns i ett kluster är det möjligt att en klusterenhet markeras som enheten med mest ledigt utrymme. Det är viktigt att känna till detta, eftersom om ägandet för den enheten har växlats till en annan nod och en säkerhetskopiering av systemtillstånd körs kommer enheten inte att vara tillgänglig och säkerhetskopieringen misslyckas. I så fall måste du ändra PSDataSourceConfig.XML så att det leder till en lokal enhet.

 4. WSB skapar en mapp som kallas WindowsImageBackup i roten på den. Eftersom den skapar säkerhetskopian placeras alla data i den här mappen. När säkerhetskopieringen är klar överförs filen sedan över till DPM-servern. Tänk på följande:

  • Den här mappen och dess innehåll rensas inte upp när säkerhetskopieringen eller överföringen är klar. Det bästa sättet att tänka på detta är att området är som har reserverats för nästa gång säkerhetskopieringen utförs.

  • Mappen skapas varje gång en säkerhetskopia är klar. Tids-/datumstämpeln visar tiden för den senaste säkerhetskopieringen av systemtillstånd.

BMR säkerhetskopiering

 1. För BMR (inklusive en säkerhetskopia av systemtillstånd) utförs säkerhetskopieringen direkt till en resurs på DPM-servern och inte till en mapp på den skyddade servern.

 2. DPM-servern anropar WSB och delar ut replikvolymen för BMR säkerhetskopian. I detta fall anvisar den inte WSB att använda enheten med mest ledigt utrymme, utan att i stället använda den resurs som har skapats för jobbet.

 3. När säkerhetskopieringen är klar överförs filen till DPM-servern. Loggfilerna lagras i C:\Windows\Logs\WindowsServerBackup.

Nödvändiga komponenter och begränsningar

 • BMR stöds inte för datorer som kör Windows Server 2003 eller för datorer som kör klientoperativsystemen.

 • Du kan inte skydda BMR och systemtillstånd för samma dator i olika skyddsgrupper.

 • En DPM-server kan inte skydda sig själv för BMR.

 • Kortsiktigt skydd till band (D2T) stöds inte för BMR. Långsiktig lagring till band (D2D2T) stöds.

 • Windows Server Backup måste vara installerad på den skyddade datorn för BMR.

 • För BMR-skydd (till skillnad från systemtillståndsskydd) har DPM inga utrymmeskrav för den skyddade datorn. WSB Överför säkerhetskopiorna direkt till DPM-servern. Tänk på att jobbet för detta inte visas i vyn DPM-jobb.

 • DPM reserverar 30 GB utrymme på replikvolymen för BMR. Du kan ändra detta på sidan Ändra diskallokering i guiden Ändra skyddsgrupp eller genom att använda cmdlet:arna Get-DatasourceDiskAllocation och Set-DatasourceDiskAllocation. På återställningspunktvolymen kräver BMR-skydd ca 6 GB för lagring av fem dagar. Tänk på att du inte kan minska replikeringsvolymens storlek till mindre än 15 GB. DPM beräknar inte storleken på BMR-datakällan, men förutsätter 30 GB för alla servrar. Administratörer bör ändra värdet med hjälp av storleken på BMR säkerhetskopieringar förväntades i sina miljöer. Storleken på en BMR-säkerhetskopia kan beräknas ungefärligt genom att summera det utrymme som används på alla kritiska volymer: kritiska volymer = startvolym + systemvolym + systemtillståndsdata för volymvärd, t.ex. AD. Systemtillståndssäkerhetskopia för process

 • Om du går från skydd av systemtillstånd till BMR-skydd kräver BMR-skydd mindre utrymme på återställningspunktvolymen. Det extra utrymmet på volymen frigörs emellertid inte. Du kan förminska volymen manuellt från sidan Ändra diskallokering i guiden Ändra skyddsgrupp eller genom att använda cmdlet:arna Get-DatasourceDiskAllocation och Set-DatasourceDiskAllocation.

  Om du går från skydd av systemtillstånd till BMR-skydd kräver BMR-skydd mer utrymme på replikvolymen. Volymen utökas automatiskt. Om du vill ändra standardutrymmesallokeringarna kan du använda Modify-DiskAllocation.

 • Om du går från BMR-skydd till skydd av systemtillstånd behöver du mer utrymme på återställningspunktvolymen. DPM kan försöka utöka volymen automatiskt. Om det inte finns tillräckligt med utrymme i lagringspoolen visas ett felmeddelande.

  Om du går från BMR-skydd till skydd av systemtillstånd behöver du utrymme på den skyddade datorn eftersom skydd av systemtillstånd först skriver repliken till den lokala datorn och sedan överför den till DPM-servern

Innan du börjar

 1. Distribuera DPM: Kontrollera att DPM distribueras på rätt sätt. Om du inte ser:

 2. Konfigurera lagring – Du kan lagra säkerhetskopierade data på disk, på band och i molnet med Azure. Läs mer i Förbereda datalagring.

 3. Konfigurera DPM-skyddsagenten – Du måste installera DPM-skyddsagenten på varje dator som du vill säkerhetskopiera. Läs Distribuera DPM-skyddsagenten

Säkerhetskopiera systemtillstånd och utan operativsystem (Bare Metal)

Konfigurera en skyddsgrupp enligt beskrivningen i Distribuera skyddsgrupper. Tänk på att du inte kan skydda BMR och systemtillstånd för samma dator i olika grupper och att när du väljer BMR aktiveras systemtillstånd automatiskt.

 1. Klicka på Skydd > Åtgärder > Skapa skyddsgrupp för att öppna guiden Skapa ny skyddsgrupp i DPM-konsolen.

 2. Klicka på Servrar i Välj typ av skyddsgrupp.

 3. I Välj gruppmedlemmar expanderar du datorn och väljer BMR eller Systemtillstånd

  Kom ihåg att du inte kan skydda BMR och systemtillstånd för samma dator i olika grupper och att när du väljer BMR aktiveras systemtillstånd automatiskt. Läs mer i Distribuera skyddsgrupper.

 4. I Välj dataskyddsmetod anger du hur du vill hantera säkerhetskopieringen på kort och lång sikt. Kortsiktig säkerhetskopiering görs alltid först på disk, med alternativet att säkerhetskopiera från disk till molnet med Azure Backup (för kort och lång sikt). Som ett alternativ till långsiktig säkerhetskopiering till molnet kan du också konfigurera långsiktig säkerhetskopiering till en fristående bandenhet eller ett bandbibliotek som är anslutet till DPM-servern.

 5. I Välj kortvariga mål anger du hur du vill säkerhetskopiera till den kortsiktiga lagringen på disk. I Kvarhållningsintervall anger du hur länge du vill behålla data på disken. I Synkroniseringsfrekvens anger du hur ofta du vill köra en inkrementell säkerhetskopiering till disk. Om du inte vill ange ett intervall för säkerhetskopiering kan du markera precis innan en återställningspunkt så att DPM kör en snabb fullständig säkerhetskopiering precis innan varje återställningspunkt schemaläggs.

 6. Om du vill lagra data på band för långsiktig lagring väljer du i Ange långsiktiga mål hur länge du vill behålla banddata (1–99 år). I Säkerhetskopieringsfrekvens anger du hur ofta säkerhetskopiering till band ska köras. Frekvensen baseras på det kvarhållningsintervall som du har angett:

  • Om kvarhållningsintervallet är 1–99 år kan du välja att säkerhetskopieringen ska göras varje dag, varje vecka, varannan vecka, månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis.

  • Om kvarhållningsintervallet är 1–11 månader kan du välja att säkerhetskopieringen ska göras varje dag, varje vecka, varannan vecka eller månadsvis.

  • Om kvarhållningsintervallet är 1–4 veckor kan du välja att säkerhetskopieringen ska göras varje dag eller varje vecka.

  På en fristående bandenhet använder DPM för en enskild skyddsgrupp samma band för dagliga säkerhetskopieringar tills utrymmet på bandet tar slut. Du kan också samplacera data från olika skyddsgrupper på band.

  På sidan Select Tape and Library Details (Välj information om band och bibliotek) anger du vilket band/bibliotek som ska användas och om data ska komprimeras och krypteras på bandet.

 7. På sidan Granska diskallokering granskar du lagringspoolens allokerade diskutrymme för skyddsgruppen.

  Total datastorlek är storleken på de data som du tänker säkerhetskopiera och Disk space to be provisioned on DPM (Diskutrymme som ska etableras på DPM) är det utrymme som DPM rekommenderar för skyddsgruppen. DPM väljer den mest lämpliga säkerhetskopieringsvolymen, baserat på inställningarna. Du kan dock redigera valen av säkerhetskopieringsvolym under Disk allocation details (Diskallokeringsdetaljer). Välj önskad lagringsplats för arbetsbelastningarna i den nedrullningsbara menyn. Redigeringarna ändrar värdena för Totalt lagringsutrymme och Ledigt lagringsutrymme i fönstret Tillgängligt disklagringsutrymme. Underetablerat utrymme är mängden lagringsutrymme som DPM föreslår att du lägger till volymen för att fortsätta med säkerhetskopieringar smidigt i framtiden.

 8. I Välj metod för skapande av replik väljer du hur du vill hantera den första fullständiga datareplikeringen. Om du väljer att replikera via nätverket rekommenderar vi att du väljer en tid med låg belastning. Överväg att replikera data offline med hjälp av ett flyttbart medium vid stora mängder data eller bristfälliga nätverksförhållanden.

 9. I Välj alternativ för konsekvenskontroll väljer du hur du vill automatisera konsekvenskontroller. Du kan aktivera att en kontroll endast körs när replikdata blir inkonsekvent, eller enligt ett schema. Om du inte vill konfigurera automatiska konsekvenskontroller kan du när som helst köra en manuell kontroll genom att högerklicka på skyddsgruppen i området Skydd i DPM-konsolen och välja Utför konsekvenskontroll.

 10. Om du har valt att säkerhetskopiera till molnet med Azure Backup ser du till att de arbetsbelastningar som du vill säkerhetskopiera till Azure är valda på sidan Ange onlineskyddsdata.

 11. I Ange onlinesäkerhetskopieringsschema anger du hur ofta inkrementella säkerhetskopieringar till Azure ska ske. Du kan schemalägga säkerhetskopieringar så att de körs varje dag/vecka/månad/år och ange vilken tid/datum de ska köras. Säkerhetskopieringar kan göras upp till två gånger per dag. Varje gång en säkerhetskopiering körs skapas en dataåterställningspunkt i Azure från kopian av de säkerhetskopierade data som lagras på DPM-disken.

 12. I Ange princip för onlinebevarande kan du ange hur återställningspunkter som skapats från säkerhetskopior som körs varje dag/vecka/månad/år ska bevaras i Azure.

 13. I Välj onlinereplikering anger du hur den första fullständiga replikeringen av data ska ske. Du kan replikera via nätverket eller göra en offlinesäkerhetskopiering (offlineseeding). Vid offlinesäkerhetskopiering används funktionen Azure Import. Läs mer.

 14. Granska dina inställningar på sidan Sammanfattning. När du klickar på Skapa grupp utförs den första replikeringen av data. När den är klar visas skyddsgruppens status som OK på sidan Status. Säkerhetskopieringen sker sedan i enlighet med skyddsgruppens inställningar.

Återställa systemtillstånd eller BMR

Du kan återställa BMR eller systemtillstånd på en nätverksplats. Om du säkerhetskopierade BMR kan du använda Windows Recovery Environment (WinRE) för att starta datorn och ansluta till nätverket. Använd sedan Windows Server Backup för att återställa från nätverksplatsen. Om du säkerhetskopierade systemtillståndet kan du använda Windows Server Backup för att återställa från nätverksplatsen.

Återställa BMR

Köra återställning på DPM-servern:

 1. I fönstret Återställning letar du upp den dator du vill återställa > Återställning utan operativsystem.

 2. Tillgängliga återställningspunkter anges i fetstil i kalendern. Välj datum och tid för den återställningspunkt du vill använda.

 3. I Välj återställningstyp väljer du Kopiera till en nätverksmapp.

 4. I Ange mål väljer du vart du vill kopiera data. Tänk på att det markerade målet måste ha tillräckligt med utrymme. Vi rekommenderar en ny mapp.

 5. I Ange återställningsalternativ väljer du de säkerhetsinställningar som ska användas och väljer om du vill använda SAN-baserade ögonblicksbilder av maskinvara för snabbare återställning (detta är endast ett alternativ om du har en SAN med denna funktion aktiverad och möjligheten att skapa och dela en klon så att den blir skrivbar. Dessutom måste den skyddade datorn och DPM-servern vara anslutna till samma nätverk).

 6. Ställ in meddelandealternativ och klicka på Återställ på sidan Sammanfattning.

Konfigurera resursplatsen:

 1. På återställningsplatsen navigerar du till mappen som innehåller säkerhetskopian.

 2. Dela mappen över WindowsImageBackup så att mappen WindowsImageBackup är roten i den delade mappen. Om säkerhetskopian inte finns där kommer återställningen inte att hitta den. Om du vill ansluta med WinRE måste du ha en resurs som går att komma åt i WinRE med rätt IP-adress och autentiseringsuppgifter.

Återställa systemet:

 1. Starta den dator för vilken du vill återställa avbildningen med hjälp av den Windows-DVD som matchar systemet du återställer.

 2. På den första skärmen kontrollerar du språk och nationella inställningar. På skärmen Installera väljer du Reparera datorn.

 3. På sidan Alternativ för systemåterställning väljer du Återställ datorn med hjälp av en systemavbildning som du skapat tidigare

 4. På sidan Välj en säkerhetskopierad systemavbildning väljer du Välj en systemavbildning > Avancerat > Sök efter en systemavbildning i nätverket. Välj Ja om en varning visas. Navigera till resursens sökväg, ange autentiseringsuppgifterna och välj återställningspunkten. Detta söker efter specifika säkerhetskopior som är tillgängliga i denna återställningspunkt. Välj återställningspunkten.

 5. I Välj hur säkerhetskopian ska återställas väljer du Formatera och partitionera om diskar. På nästa skärm kontrollerar du inställningarna och klickar på Slutför för att börja återställningen. Starta om datorn om det behövs.

Återställa systemtillståndet

Köra återställning på DPM-servern:

 1. I fönstret Återställning letar du upp den dator du vill återställa > Återställning utan operativsystem.

 2. Tillgängliga återställningspunkter anges i fetstil i kalendern. Välj datum och tid för den återställningspunkt du vill använda.

 3. I Välj återställningstyp väljer du Kopiera till en nätverksmapp.

 4. I Ange mål väljer du vart du vill kopiera data. Tänk på att det markerade målet måste ha tillräckligt med utrymme. Vi rekommenderar en ny mapp.

 5. I Ange återställningsalternativ väljer du de säkerhetsinställningar som ska användas och väljer om du vill använda SAN-baserade ögonblicksbilder av maskinvara för snabbare återställning (detta är endast ett alternativ om du har en SAN med denna funktion aktiverad och möjligheten att skapa och dela en klon så att den blir skrivbar. Dessutom måste den skyddade datorn och DPM-servern vara anslutna till samma nätverk).

 6. Ställ in meddelandealternativ och klicka på Återställ på sidan Sammanfattning.

Köra Windows Server Backup

 1. Klicka på Åtgärder > Återställ > Den här servern > Nästa.

 2. Klicka på Annan server > Ange platstyp sidan Delad fjärrmapp. Ange sökvägen till den mapp som innehåller återställningspunkten.

 3. I Välj typ av återställning klickar du på Systemtillstånd. I Välj plats för återställning av systemtillståndet klickar du på Ursprunglig plats

 4. I Bekräftelse klickar du på Återställ. Du måste starta om servern efter återställningen.

 5. Du kan också köra en återställning av systemtillståndet från kommandoraden. Om du vill göra det startar du Windows Server Backup på den maskin du vill återställa. Skriv in följande i en kommandotolk: wbadmin get versions -backuptarget <_servername5c_sharename> för att hämta versions-ID.

  Använd detta versions-ID för att starta återställningen av systemtillståndet. På kommandoraden skriver du: wbadmin start systemstaterecovery -version: -backuptarget:<_servername5c_sharename> Bekräfta att du vill starta återställningen. Du kan se processen i kommandofönstret. En återställningslogg skapas. Du måste starta om servern efter återställningen.

© 2017 Microsoft