Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Distribuera

Mark Galioto|Senast uppdaterad: 2016-12-01
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Data Protection Manager

När du distribuerar DPM börjar du med att identifiera de data som du vill skydda och återställa och installerar sedan DPM-skyddsagenten på de datorer som innehåller dessa data. Läs följande artiklar när du ska påbörja distributionen:

Läs sedan relevant artikeln för den specifika arbetsbelastning som du vill skydda med DPM:

© 2017 Microsoft