Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Förbereda säkerhetskopiering av en allmän datakälla

Mark Galioto|Senast uppdaterad: 2016-12-01
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Data Protection Manager

DPM ger tillhandahåller GDS-infrastrukturen så att du kan skydda alla Microsoft-arbetsbelastningar så länge som de har en VSS-skrivare.

Det här är vad du kan göra:

  • Fullständig säkerhetskopiering med fullständig snabbsäkerhetskopiering

  • Återställning till den ursprungliga platsen

  • Säkerhetskopiering av referensdatakällor

  • Säkerhetskopiering av ursprungsdatakälla med delade diskkluster

  • Säkerhetskopiering i flera domäner

  • Säkerhetskopiera till band

Registrering av ny datakälla

Du måste köra kommandot Modify-RegisteredWriters för att kunna lägga till, ta bort eller ändra VSS-skrivar-ID för en datakälla i den lista som har registrerats hos DPM.

Syntax

Modify-RegisteredWriters.ps1 [[-DpmServerName] ] [-List] []

Modify-RegisteredWriters.ps1 [[-DpmServerName] ] [-Remove] [-Writers] []

Modify-RegisteredWriters.ps1 [[-DpmServerName] ] [-Add] [-Writers] []

ParameterTypBeskrivning
DPMServerNAmeSträngAnger den DPM-server mot vilken det här kommandot ska köras. Som standard körs det här kommandot mot den lokala DPM-servern.
ListSwitchParameterAnger att kommandot ska visa listan över registrerade skrivar-ID:n.
Lägg tillSwitchParameterAnger att kommandot ska lägga till listan med skrivar-ID:n i listan med skrivar-ID:n som har registrerats hos DPM.
Ta bortSwitchParameterAnger att den givna listan med skrivar-ID:n måste tas bort från den lista med skrivar-ID:n som har registrerats hos DPM.
WritersSträngKommaavgränsad lista över skrivar-ID:n.

Exempel 1

Kommandot Modify-RegisteredWriters visar den lista över skrivare som för tillfället är registrerade på den lokala DPM-servern.

Modify-RegisteredWriters -List

Exempel 2

Kommandot Modify-RegisteredWriters lägger till två nya skrivar-ID i listan med registrerade skrivare på den lokala DPM-servern.

Modify-RegisteredWriters -Add -Writers "46eef637-28ca-4223-8bb6-2e87bd945179,e1cdedc6-d9d2-4fc3-8af6-5d0d0fe3e8af"

Exempel 3

Kommandot Modify-RegisteredWriters tar bort angivet skrivar-ID från listan med registrerade skrivare på DPM-servern dpm1.contoso.com.

Modify-RegisteredWriters -DpmServerName dpm1.contoso.com -Remove -Writers 46eef637-28ca-4223-8bb6-2e87bd945179

© 2017 Microsoft