Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Hantera och övervaka DPM

Mark Galioto|Senast uppdaterad: 2016-11-24
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Data Protection Manager

I det här avsnittet beskrivs hur du hanterar, underhåller och övervakar DPM när du har slutfört distributionen.

© 2017 Microsoft