Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Komma igång

Matt Goedtel|Senast uppdaterad: 2017-03-02
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 Technical Preview

Välkommen till System Center 2016 Technical Preview. Vi publicerar den här versionen av System Center så att du kan testa nya funktioner som bygger på förbättringar som ingår i Windows Server - Technical Preview. Det här är den femte versionen av System Center 2016 Technical Preview. I denna dokumentation kallas System Center för System Center 2016 Technical Preview såvida det inte är nödvändigt att skilja mellan den här versionen och en tidigare version. Windows Server Technical Preview 5 kallas även Windows Server Technical Preview, såvida det inte finns någon anledning att ange en viss version av Technical Preview.

Den här informationen är preliminär och kan ändras.

Komponenter som uppdateras med den här versionen är:

  • System Center 2016 Technical Preview - Data Protection Manager

  • System Center 2016 Technical Preview - Operations Manager

  • System Center 2016 Technical Preview - Orchestrator

  • System Center 2016 Technical Preview - Service Manager

  • System Center 2016 Technical Preview - Virtual Machine Manager

Du kan hämta dessa komponenter från TechNet Evaluation Center.

Komma igång-avsnitt

Komponenter

© 2017 Microsoft