Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Skapa ett nytt åtgärdskonto i Operations Manager

Matt Goedtel|Senast uppdaterad: 2016-12-01
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Operations Manager

Använd följande procedur för att skapa ett nytt åtgärdskonto för hanteringsservern. Ett nytt åtgärdskonto har som standard inte åtkomst till Operations Manager-databasen, såvida inte åtkomstbehörighet ärvs i de autentiseringsuppgifter som du tilldelar till åtgärdskontot. Om kontot inte ärver åtkomstbehörighet måste ett nytt konto skapas för åtkomst till Operations Manager-databasen.

Skapa ett nytt åtgärdskonto

 1. Logga in på datorn med ett konto som är medlem i rollen Operations Manager-administratörer.

 2. Klicka på Administration i driftkonsolen.

 3. I arbetsytan Administration högerklickar du på Kör som-konton och klickar sedan på Skapa Kör som-konto.

 4. I guiden Skapa Kör som-konto, på sidan Introduktion, klickar du på Nästa.

 5. På sidan Allmänt gör du följande:

  1. I listan Typ av Kör som-konto väljer du Åtgärdskonto.

  2. Skriv ett visningsnamn i textrutan Visningsnamn.

   Information

   Namnet som du anger här blir det Kör som-konto som du lägger till i en ny Kör som-profil i följande steg.

  3. Du kan också ange en beskrivning i textrutan Beskrivning.

  4. Klicka på Nästa.

 6. På sidan Konto anger du ett användarnamn och lösenord, väljer domänen för det konto som du vill göra till medlem i det här Kör som-kontot och klickar sedan på Nästa.

 7. På sidan Distributionssäkerhet är alternativet Säkrare valt, och det kan inte ändras. Klicka på Skapa.

 8. I arbetsytan Administration klickar du på Kör som-profiler.

 9. I Kör som-profiler högerklickar du på Standardkonto för åtgärder och klickar sedan på Egenskaper.

 10. På sidorna Introduktion och Allmänna egenskaper klickar du på Nästa.

 11. På sidan Kör som-konton klickar du på Lägg till, väljer Kör som-kontot som du har skapat och klickar sedan på OK två gånger.

 12. Klicka på Spara.

Nästa steg

© 2017 Microsoft