Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Så här aktiverar eller inaktiverar du en regel eller övervakare

Matt Goedtel|Senast uppdaterad: 2016-11-05
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Operations Manager

Om standardinställningarna för ett hanteringspaket innehåller en övervakning eller regel som inte behövs i din miljö kan du i System Center 2016 – Operations Manager använda åsidosättningar som inaktiverar en övervakare eller regel. Dessutom kan vissa regler eller övervakare vara inaktiverade i ett hanteringspaket som standard. Läs guiden för hanteringspaketet för att identifiera de arbetsflöden som är inaktiverade som standard och avgör om du behöver aktivera något av dem beroende på dina övervakningsbehov. Hanteringspaketen för nätverksövervakning kan till exempel innehålla leverantörsspecifika regler och övervakare. Många leverantörsspecifika regler och övervakare i nätverkshanteringspaketet har inaktiverats för att undvika att prestanda påverkas. Identifiera de enheter som används i din miljö och använd åsidosättningar för att aktivera de regler och övervakare som är specifika för dina enheter.

Så här aktiverar eller inaktiverar du en övervakare eller regel med hjälp av åsidosättningar

 1. Logga in på datorn med ett konto som är medlem i rollen Avancerad operatör i Operations Manager.

 2. Klicka på Redigering i driftkonsolen.

 3. På arbetsytan Redigering klickar du på Övervakare (eller Regler om du vill inaktivera en regel).

 4. I avsnittet Övervakare eller Regler klickar du på den övervakare eller regel som du vill inaktivera.

 5. I verktygsfältet för driftkonsolen klickar du på Åsidosättningar och pekar sedan på Åsidosätt övervakaren (eller på Regel). Du kan välja att åsidosätta den här övervakaren eller regeln för objekt av en viss typ eller för alla objekt i en grupp. När du har valt vilken grupp för objekttypen som ska åsidosättas öppnas dialogrutan Egenskaper för åsidosättning så att du kan visa standardinställningarna i den här övervakaren eller regeln. Mer information om hur du tillämpar en åsidosättning finns i Använda klasser och grupper för åsidosättningar.

 6. I dialogrutan Egenskaper för åsidosättning markerar du den Åsidosätt-kryssruta som har parametern Aktiverad.

  Information

  Om du väljer Inaktivera i stället för Åsidosätt öppnas dialogrutan Egenskaper för åsidosättning där kryssrutan Åsidosätt är markerad och värdet Aktiverad är inställt på Falskt.

 7. I kolumnen Åsidosätt inställning klickar du på Sant för att aktivera regeln eller övervakaren eller på Falskt om du vill inaktivera regeln eller övervakaren.

 8. I listan Välj målhanteringspaket klickar du på lämpligt hanteringspaket där du vill lagra åsidosättningen eller skapar ett nytt oförseglat hanteringspaket genom att klicka på Nytt. Mer information om hur du väljer ett målhanteringspaket finns i Skapa ett hanteringspaket för åsidosättningar.

 9. När du är klar med ändringarna klickar du på OK.

Nästa steg

© 2017 Microsoft