Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Köra, spara och exportera en rapport

Matt Goedtel|Senast uppdaterad: 2016-12-01
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Operations Manager

Du kan visa en rapport i Operations Manager genom att markera den, ange de obligatoriska parametrarna och köra den. När du kör en rapport kan du också välja att spara konfigurationen till en länkad rapport som distribuerar rapporten med andra inställningar. Du kan exportera en rapport till ett annat filformat, till exempel PowerPoint, ett bildformat, PDF, Microsoft Word eller Microsoft Excel för rapportanvändarna.

Innan du exporterar eller sparar rapportparametrarna måste du köra rapporten.

Köra en rapport från fönstret Rapportering

Använd följande procedur för att köra en rapport från arbetsytan Rapportering. I det här exemplet kör du en tillgänglighetsrapport.

 1. Logga in på datorn med ett konto som är medlem i rollen Rapportoperatörer för Operations Manager.

 2. Klicka på Rapportering i driftkonsolen.

 3. I fönstret Rapportering expanderar du Rapportering och klickar på Microsofts bibliotek för allmänna rapporter.

 4. I fönstret Rapporter högerklickar du på en av rapporterna (till exempel Tillgänglighet) och klickar sedan på Öppna.

 5. I rapportvyn, i området Parameter, klickar du på nedåtpilen i rutan Från, pekar på Den här veckan och klickar sedan på Söndag.

 6. Klicka på nedåtpilen i rutan Till, peka på Den här veckan och klicka sedan på Lördag.

 7. Klicka på Använd öppettider.

  Information

  Du kan dessutom ange en mer specifik tidsram för rapporten bland de ytterligare alternativen i området Parameter.

 8. Klicka på Lägg till objekt.

 9. I dialogrutan Lägg till objekt går du till textrutan Objektnamn och skriver datornamnet för den dator som du vill rapportera tillgänglighet för. Klicka sedan på Sök.

 10. I listan Tillgängliga objekt klickar du på den dator som du vill köra en rapport för, klickar på Lägg till och sedan på OK.

 11. Klicka på Kör så visas tillgänglighetsrapporten.

 12. Om du vill visa en mer detaljerad rapport, till exempel med ett diagram för varje dag, klickar du på det vågräta stapeldiagrammet under Tillgänglighetsspårning.

 13. I verktygsfältet klickar du på Visa, pekar på Gå till och klickar sedan på Tillbaka till överordnad rapport för att återgå till den ursprungliga rapporten.

 14. Klicka på Stäng så stängs rapporten.

Spara en rapport

När du kör en rapport kan du spara rapporten i Favoritrapporter, eller så kan du spara den i ett befintligt hanteringspaket. En rapport som sparas i Favoritrapporter visas bara för dig. Att spara en rapport i ett oförseglat hanteringspaket är användbart om du vill dela rapporten med rapportanvändare som innehåller en specifik uppsättning parametrar.

Följande steg beskriver hur du sparar en rapport i ett hanteringspaket:

 1. Kör en rapport från biblioteket för allmänna rapporter eller från ett annat hanteringspaket, till exempel SQL Server-hanteringspaketet. Ange de parametrar som du vill använda för rapporten och klicka på Kör.

 2. När rapporten återges kontrollerar du att den innehåller den information du behöver.

 3. Arkiv-menyn klickar du på Spara i hanteringspaketet.

 4. Följ anvisningarna i guiden för att spara rapporten.

När guiden har slutförts sparas hanteringspaketet till Operations Manager för att sedan distribueras till rapportservern och göras tillgängligt för alla rapportoperatörer.

Information

Tänk på följande när du sparar rapporter:

 • Rapporter kan sparas i ett hanteringspaket från Favoritrapporter.
 • Rapporter kan inte sparas i ett hanteringspaket från skapade rapporter.

Hanteringspaket kan exporteras och importeras till andra hanteringsgrupper, och rapporterna fungerar då endast om dessa hanteringsgrupper delar samma datalager.

Endast användare som är medlemmar i auktoriseringen kan spara rapporter till hanteringspaket.

Exportera en rapport

När en rapport har körts kan du exportera den till något av de format som stöds av SQL Server Reporting Services. Mer information om vilka format som stöds av SQL Server Reporting Services finns i Exportera rapporter

Information

Operations Manager-rapportering måste vara installerat innan du kan köra en rapport.

Om du vill hantera och distribuera rapporter på ett säkert sätt kan du exportera rapporter till Microsoft Windows SharePoint Services, där du kan arbeta med DRM (Digital Rights Management). Kontakta säkerhetsadministratören för nätverket.

 1. När en rapport har körts går du till verktygsfältet och klickar på Arkiv-menyn, pekar på Exportera och klickar på det format som du vill exportera filen till.

 2. I dialogrutan Spara som väljer du mappen där du vill spara rapporten och klickar sedan på Spara.

Nästa steg

© 2017 Microsoft