Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Installera agent och certifikat på UNIX- och Linux-datorer med hjälp av kommandoraden

Matt Goedtel|Senast uppdaterad: 2017-03-25
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Operations Manager

Du kan behöva installera agenten manuellt i din miljö. Använd följande procedurer för att manuellt installera agenter till UNIX- och Linux-datorer för att övervaka i Systems Center Operations Manager 2016 – Operations Manager.

Installera agenten på Red Hat Enterprise Linux och SUSE Linux Enterprise Server

 1. Överför agenten (scx-<version>-<os>-<arch>.rpm) till Linux-servern genom att skriva:

  scx-<version>-<os>-<arch>.rpm

 2. Installera paketet genom att skriva:

  rpm -i scx-<version>-<os>-<arch>.rpm

 3. Kontrollera att paketet är installerat genom att skriva:

  rpm -q scx

 4. Kontrollera att Microsoft SCX CIM-servern körs genom att skriva:

  service omiserver status

Installera agenten på RPM-baserade Universal Linux-servrar (Oracle och Centos)

 1. Överför agenten (scx-<version>-universalr-<arch>.rpm) till Linux-servern. Det här kan göras via SCP eller FTP i binärläge.

 2. Installera paketet genom att skriva:

  rpm -i scx-<version>-universalr-<arch>.rpm

 3. Kontrollera att paketet är installerat genom att skriva:

  rpm -q scx

 4. Kontrollera att Microsoft SCX CIM-servern körs genom att skriva:

  scxadmin -status

Installera agenten på DPKG-baserade Universal Linux-servrar (Debian och Ubuntu)

 1. Överför agenten (scx-<version>-universald-<arch>.rpm) till Linux-servern. Det här kan göras via SCP eller FTP i binärläge.

 2. Installera paketet genom att skriva:

  dpkg -i scx-<version>-universald-<arch>.deb

 3. Kontrollera att paketet är installerat genom att skriva:

  dpkg -l scx

 4. Kontrollera att Microsoft SCX CIM-servern körs genom att skriva:

  scxadmin -status

Installera agenten på Solaris

 1. Överför agenten (scx-<version>-<os>-<arch>.pkg.Z) till Solaris-servern genom att skriva:

  scx-<version>-<os>-<arch>.pkg.Z

 2. Kör följande kommando:

  uncompress scx-<version>-<os>-<arch>.pkg.Z

 3. Installera paketet genom att skriva:

  pkgadd -d scx-<version>-<os>-<arch>.pkg MSFTscx

 4. Kontrollera att paketet är installerat genom att skriva:

  pkginfo –l MSFTscx

 5. Kontrollera att Microsoft SCX CIM-servern körs genom att skriva:

  svcs omiserver

Installera agenten på HP-UX

 1. Överför agenten (scx-<version>-<os>-<arch>.gz) till HP-servern.

  cp scx-<version>-<os>-<arch>.gz

 2. Packa upp paketet genom att skriva:

  gzip –d scx-<version>-<os>-<arch>.gz

 3. Installera paketet genom att skriva:

  swinstall –s /path/scx-<version>-<os>-<arch> scx

 4. Kontrollera att paketet är installerat genom att skriva:

  swlist scx

 5. Kontrollera att Microsoft SCX CIM-servern körs genom att skriva:

  ps –ef|grep scx

  Leta efter följande process i listan:

  scxcimserver

Installera agenten på AIX

 1. Överför agenten (scx-<version>-<os>-<arch>.gz) till AIX-servern genom att skriva:

  cp scx-<version>-<os>-<arch>.gz

 2. Packa upp paketet genom att skriva:

  gzip –d scx-<version>-<os>-<arch>.gz

 3. Installera paketet genom att skriva:

  /usr/sbin/installp -a -d scx-<version>-<os>-<arch> scx

 4. Kontrollera att paketet är installerat genom att skriva:

  swlist scx

 5. Kontrollera att Microsoft SCX CIM-servern körs genom att skriva:

  ps –ef|grep omi

  Leta efter följande process i listan:

  omiserver

Signera agentcertifikat

När du distribuerar en agent manuellt utför du själv de två första stegen som annars hanteras av Identifieringsguiden: distribution och certifikatsignering. Sedan använder du Identifieringsguiden för att lägga till datorn i Operations Manager-databasen.

Om det finns andra certifikat på systemet återanvänds de under agentinstallationen. Inga nya certifikat skapas. Certifikaten tas inte bort automatiskt när du avinstallerar en agent. Du måste manuellt ta bort certifikaten i listan i mappen /etc/opt/microsoft/scx/ssl. För att certifikaten ska kunna återskapas vid installationen måste du ta bort mappen innan du installerar agenten.

Du måste redan ha installerat en agent manuellt innan du startar den här processen. Du behöver ett rotkonto eller förhöjt konto för att utföra det här.

Installera certifikat för UNIX- och Linux-stöd

 1. På datorn som kör UNIX- eller Linux-operativsystemet, hittar du filen /etc/opt/microsoft/scx/ssl/scx-host-<hostname>.pem och kopierar eller överför den säkert till valfri plats på den dator som kör Operations Manager.

 2. På datorn som kör Operations Manager, på Windows-skrivbordet, klickar du på Start och sedan på Kör.

 3. I dialogrutan Kör skriver du cmd och trycker sedan på Retur.

 4. Ändra sökväg till den plats dit du kopierade filen pem.

 5. Skriv kommandot scxcertconfig -sign scx-host-<hostname>.pem scx_new.pem och tryck sedan på Retur. Med det här kommandot självsigneras certifikatet (scx-host-<hostname>.pem) och det nya certifikatet sparas (scx-host-<hostname>_new.pem).

  Information

  Kontrollera att platsen där Operations Manager finns installerad finns i sökvägsinstruktionen, eller använd den fullständigt kvalificerade sökvägen för scxcertconfig.exe-filen.

 6. Kopiera eller överför på ett säkert sätt filen scx_new.pem till mappen /etc/opt/microsoft/scx/ssl på den dator som är värd för UNIX- eller Linux-operativsystemet. Det här ersätter filen original scx-host-<hostname>.pem.

 7. Starta om agenten genom att skriva scxadmin –restart.

Identifiera datorer efter manuell distribution

När du har distribuerat agenter manuellt till UNIX- och Linux-datorer måste de identifieras av Operations Manager med Identifieringsguiden. Som Identifieringstyp, väljer du Identifiera bara datorer med UNIX-/Linux-agenten installerad. För ytterligare information, se Installera agenten på UNIX och Linux med hjälp av identifieringsguiden.

Nästa steg

© 2017 Microsoft