Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Installera agent i Windows med identifieringsguiden

Matt Goedtel|Senast uppdaterad: 2016-12-02
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Operations Manager

Du kan använda driftkonsolen om du vill söka igenom miljön efter hanterbara objekt och sedan distribuera en agent till alla objekt du vill övervaka. Proceduren när du söker igenom miljön kallas ”identifiering”. En av fördelarna med att använda identifiering är att proceduren visar alla hanterbara objekt, inklusive sådana som du kanske inte kände till.

Identifieringsguiden visar inte datorer som hanteringsgruppen redan övervakar. Om du genomför en fasindelad distribuering av hanteringsgruppen kan du köra guiden när du vill lägga till nya datorer i gruppen. Efter den inledande distributionen kan du använda identifieringsguiden för att lägga till nyligen installerade datorer som ska hanteras.

När agenter push-installeras på datorer sänder System Center Operations Manager autentiseringsuppgifter med lokala administratörsrättigheter för den datorn. Detta krävs för att installera agenten.

Om inte identifieringsguiden passar för dina behov (till exempel när du har en fast lista med datorer du vill distribuera agenter till), kan du installera agenter manuellt på de system som ska hanteras. Agenter kan dessutom bäddas in i värdbilden av den övervakade datorn.

Använd följande procedur för att identifiera datorer som kör Windows och distribuera Operations Manager-agenten till de datorer som har upptäckts med driftkonsolen. En lista över stödda operativsystemsversioner finns i Operativsystemkrav för Microsoft Monitoring Agent.

Information

Mer information om portkraven för agenterna finns i Övervakning med och utan agenter i distributionsguiden.

Installera en agent på en dator som kör Windows med hjälp av identifieringsguiden

 1. Logga in på driftkonsolen med ett konto som är medlem i rollen Operations Manager-administratörer.

 2. Klicka på Administration.

 3. Klicka på Identifieringsguiden längst ned i navigeringsfönstret.

 4. I guiden Hantera datorer och enheter, klickar du på Windows-datorer på sidan Identifieringstyp.

 5. Gör något av följande på sidan Automatisk eller avancerad:

  1. Välj antingen Automatisk datoridentifiering eller Avancerad identifiering. Om du väljer Automatisk datoridentifiering, klickar du på Nästa och går sedan till steg 7. Om du väljer Avancerad identifiering, fortsätter du med följande steg.

   Information

   Under Automatisk datoridentifiering söks domänen igenom efter Windows-baserade datorer. Med Avancerad identifiering kan du ange kriterier för de datorer som guiden ska returnera, till exempel datornamn som börjar med NY.

  2. I listan Dator- och enhetsklasser väljer du Servrar och klienter, Endast servrar eller Endast klienter.

  3. Klicka på den hanteringsserver eller gatewayserver som du vill använda för att identifiera datorerna i listan Hanteringsserver.

  4. Om du valde Servrar och klienter kan du markera kryssrutan Kontrollera att identifierade datorer kan kontaktas. Detta ger troligtvis fler lyckade agentdistributioner, men identifieringen kan ta längre tid.

   Information

   Om Active Directory-katalogen inte innehåller NetBIOS-namnen för datorerna i domänen, väljer du Kontrollera att identifierade datorer kan kontaktas. Annars kan du inte hitta datorer med alternativet Bläddra, eller skriva in. Detta påverkar datorer som finns i samma domän som hanteringsservern, i en annan domän med fullt förtroende och i ej betrodda domäner via en gateway-server.

  5. Klicka på Nästa.

   Information

   Guiden kan returnera cirka 4000 datorer om Kontrollera att identifierade datorer kan kontaktas har markerats, och 10 000 datorer om alternativet inte är markerat. Automatisk identifiering av datorer verifierar att de identifierade datorerna går att kontakta. En dator som redan hanteras av hanteringsgruppen returneras inte.

 6. På sidan Identifieringsmetod kan du leta reda på de datorer du vill hantera genom att antingen söka eller bläddra igenom Active Directory Domain Services eller skriva datornamnen.

  Om du vill söka gör du följande:

  1. Markera Söka i Active Directory om det inte redan är valt och klicka sedan på Konfigurera.

  2. I dialogrutan Sök efter datorer anger du vilka kriterier du vill använda när du identifierar datorer och klickar sedan på OK.

  3. Klicka på domänen för de datorer du vill identifiera i listan Domän.

  Om du vill bläddra igenom Active Directory Domain Services eller skriva datornamnen gör du på följande sätt:

  1. Välj Bläddra efter eller skriva in datornamn, klicka på Bläddra, ange namnen på de datorer som du vill hantera och klicka sedan på OK.

  2. I rutan Bläddra efter eller skriva in datornamn skriver du datornamnen separerade med ett semikolon, komma eller en radmatning. Du kan använda NetBIOS-datornamn eller fullständiga domännamn.

 7. Klicka på Nästa och gör något av följande på sidan Administratörskonto:

  1. Välj Använd det markerade åtgärdskontot för hanteringsservern, om det inte redan är valt.

  2. Välj Other user account (Annat användarkonto), ange Användarnamn och Lösenord och välj sedan Domän i listan. Om användarnamnet inte är ett domänkonto väljer du Detta är ett lokalt datorkonto, inte ett domänkonto.

   Viktigt

   Kontot måste ha administratörsbehörighet på måldatorerna. Om Detta är ett lokalt datorkonto, inte ett domänkonto är markerat används åtgärdskontot för hanteringsservern för identifieringen.

 8. Klicka på Identifiera, så visas sidan Identifieringsförlopp. Hur lång tid det tar att slutföra identifieringen beror på många faktorer, till exempel angivna kriterier och IT-miljöns konfiguration. Om ett stort antal (100 eller fler) datorer identifieras eller agenter installeras, går det inte att använda driftkonsolen under identifiering och agentinstallation.

  Information

  Datorer som redan hanteras med hanteringsgruppen returneras inte av guiden.

 9. Gör något av följande på sidan Markera objekt som ska hanteras:

  1. Markera de datorer som du vill ska vara agenthanterade datorer.

  2. Klicka på Agent i rutan Hanteringsläge och klicka sedan på Nästa.

   Information

   Identifieringsresultaten visar virtuella klusternoder. Markera inte några virtuella noder för hantering.

 10. Gör följande på sidan Sammanfattning:

  1. Låt Katalog för agentinstallation behålla standardvärdet %ProgramFiles%\Microsoft Monitoring Agent eller ange en installationssökväg.

   Viktigt

   Om en annan Katalog för agentinstallation anges, måste roten till sökvägen finnas på måldatorn eller också misslyckas agentinstallationen. Underkataloger, till exempel \Agent, skapas om de inte redan finns.

  2. Lämna Åtgärdskonto för agent inställt på standardvärdet Lokalt system, eller välj Annat och skriv Användarnamn, Lösenord och Domän. Åtgärdskontot för agenten är det standardkonto som används när åtgärder utförs med agenten.

  3. Klicka på Slutför.

 11. I dialogrutan Status för agenthanteringsaktivitet kan du se hur Status för varje vald dator ändras från I kö till Lyckades. Datorerna är nu redo att hanteras.

  Information

  Om en dator misslyckas med en åtgärd klickar du på måldatorn. Orsaken till misslyckandet visas i textrutan Uppgiftsutdata.

 12. Klicka på Stäng.

Nästa steg

 • Om du vill installera Windows-agenten manuellt från kommandoraden eller automatisera distributionen med hjälp av ett skript eller en annan automatiseringslösning kan du titta närmare på Installera en Windows-agent manuellt med MOMAgent.msi.

 • När du har installerat Operations Manager-agenten manuellt på Windows- eller UNIX- och Linux-datorer, måste du Bearbeta manuella agentinstallationer.

 • Om du vill lära dig mer om hur du hanterar konfigurationsinställningarna för en Windows-agent och vilka alternativ som är tillgängliga kan du läsa Konfigurera Windows-agenter.

 • Titta närmare på Avinstallera agent på Windows-baserade datorer för att lära dig mer om vilka alternativ och vilka åtgärder som behöver utföras för att avinstallera agenten från Windows-datorer på ett korrekt sätt.

 • Om du vill installera Nano-serveragenten från kommandoraden eller automatisera distributionen med hjälp av ett skript eller en annan automatiseringslösning, kan du titta närmare på Installera agent på Nano-server

© 2017 Microsoft