Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Hantera Kör som-konton och Kör som-profiler

Matt Goedtel|Senast uppdaterad: 2016-12-01
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Operations Manager

För arbetsflöden i System Center 2016 – Operations Manager, till exempel regler, uppgifter, övervakare och identifieringar, krävs autentiseringsuppgifter för körning på en målagent eller måldator. Som standard använder arbetsflöden standardåtgärdskontot för agenten eller datorn. Autentiseringsuppgifterna för standardåtgärdskontot konfigureras när Operations Manager installeras.

När ett arbetsflöde kräver rättigheter och behörigheter som inte kan tillhandahållas av standardåtgärdskontot, kan arbetsflödet skrivas så att det använder en Kör som-profil. En Kör som-profil kan vara kopplad till flera olika Kör som-konton. Med hjälp av Kör som-kontona kan du ange de autentiseringsuppgifter som krävs för specifika datorer. En Kör som-profil kan användas av flera olika arbetsflöden. Följande bild illustrerar sambandet mellan arbetsflöden, Kör som-profiler och Kör som-konton.

Arbetsflöden använder Kör som-profilen för att använda Kör som-konto

På bilden används samma Kör som-profil av tre olika arbetsflöden. Kör som-profilen är kopplad till tre olika Kör som-konton. I det här exemplet kommer varje arbetsflöde som använder Kör som-profilen att köras på Dator A med autentiseringsuppgifterna för Kör som-konto 1, på Dator B och C med autentiseringsuppgifterna för Kör som-konto 2 och på Dator D med autentiseringsuppgifterna för Kör som-konto 3.

Kör som-profiler definieras i hanteringspaket av hanteringspaketets författare. En Kör som-profil används på alla platser där dess överordnade hanteringspaket är aktivt. SQL Server 2014-hanteringspaketet innehåller till exempel Kör som-profilen för SQL, vilket betyder att Kör som-profilen för SQL är aktiv på alla servrar som kör SQL Server 2014 och som övervakas med SQL Server 2014-hanteringspaketet. Kör som-profilen är en koppling mellan en eller flera Kör som-konton och de hanterade objekt som Kör som-kontona bör användas för.

I en del fall importeras Kör som-profilen till Operations Manager när hanteringspaketet som innehåller profilen importeras. I andra fall måste du kanske skapa det manuellt. I samtliga fall måste Kör som-profiler manuellt kopplas till ett Kör som-konto.

Ett Kör som-konto innehåller en enskild uppsättning autentiseringsuppgifter som lagras i Operations Managers-driftdatabasen. Varje Kör som-konto har en säkerhetsklassificering (mer säkert eller mindre säkert) som styr hur autentiseringsuppgifterna distribueras för användning. Om du väljer säkrare distribuering av autentiseringsuppgifter måste du konfigurera mappningen för vilka datorer autentiseringsuppgifterna ska distribueras till.

Nästa steg

© 2017 Microsoft