Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Nätverksenheter som har stöd för identifiering av Operations Manager

Matt Goedtel|Senast uppdaterad: 2016-11-05
|
1 Medverkande

System Center 2016 – Operations Manager kan övervaka fysiska nätverksroutrar och nätverksväxlar, inklusive gränssnitt och portar på enheterna, de VLAN-grupper (virtuellt lokalt nätverk) och HSRP-grupper (Hot Standby Router Protocol) som enheterna ingår i samt brandväggar och belastningsutjämnare. Operations Manager kan övervaka nätverksenheter som har stöd för SNMP, och erbjuder portövervakning för enheter som implementerar gränssnittsstandarderna MIB (RFC 2863) och MIB-II (RFC 1213).

Operations Manager erbjuder en mer detaljerad processor- eller minnesövervakning för en del nätverksenheter. Mer information finns i Network Devices with Extended Monitoring Capability spreadsheet (Kalkylblad över nätverksenheter med utökad övervakningskapacitet). Kalkylbladet med enheter innehåller kolumner för processor och minne för respektive enhet som anger om Operations Manager kan ge utökad övervakning för den ena eller båda aspekterna för varje enhet.

Nästa steg

  • Övervaka nätverk med hjälp av Operations Manager beskriver hur Operations Manager övervakar nätverksenheter, vilka krav som måste uppfyllas och hur de överensstämmer med dina hanterings- och säkerhetsprinciper för nätverksenheter samt hur du förbereder Operations Manager för att övervaka dem.
© 2017 Microsoft