Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Åtgärder kopplade till användarrollsprofiler

Matt Goedtel|Senast uppdaterad: 2016-12-01
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Operations Manager

Det här avsnittet innehåller en lista över de åtgärder i System Center 2016 – Operations Manager som är associerade med varje profil.

Rapportoperatör

Profilen Rapportoperatör innehåller en uppsättning behörigheter som är utformade för användare som behöver åtkomst till rapporter. En roll som bygger på profilen Rapportoperatör låter medlemmarna visa rapporter i enlighet med deras konfigurerade omfång.

 • Hämta instansen av datalagret för hanteringsgruppen

 • Skriva till favoritrapporter

 • Ta bort favoritrapporter

 • Läsa favoritrapporter

 • Uppdatera favoritrapporter

 • Läsa rapporter

 • Köra rapporter

 • Åtkomst till Programkontroll

Operatör med läsbehörighet

Profilen Skrivskyddad operatör innehåller en uppsättning behörigheter som är utformade för användare som behöver skrivskyddad åtkomst till aviseringar och vyer. En roll som bygger på profilen Skrivskyddad operatör låter medlemmarna visa aviseringar och få åtkomst till vyer i enlighet med deras konfigurerade omfång.

 • Läsa aviseringar

 • Hämta instansen av datalagret för hanteringsgruppen

 • Läsa tillstånd för en lösning

 • Läsa instans för en koppling

 • Läsa konsoluppgifter

 • Räkna upp diagnostikobjekt

 • Räkna upp resultat av diagnostik

 • Räkna upp identifieringsobjekt som definieras i ett hanteringspaket

 • Läsa identifieringsregler

 • Läsa händelser

 • Skriva till favoritkonsoluppgifter

 • Ta bort favoritkonsoluppgifter

 • Räkna upp favoritkonsoluppgifter

 • Uppdatera favoritkonsoluppgifter

 • Skriva favoritvyer

 • Ta bort favoritvyer

 • Räkna upp favoritvyer

 • Uppdatera favoritvyer

 • Räkna upp övervakningsobjekt

 • Räkna upp övervakningsklasser

 • Räkna upp övervakningsrelationsklasser

 • Räkna upp hanteringspaket

 • Räkna upp övervakningstyper

 • Räkna upp modultyper

 • Räkna upp övervakare

 • Räkna upp åsidosättningar

 • Räkna upp prestandadata

 • Räkna upp identifieringsobjekt som definieras i ett hanteringspaket

 • Räkna upp status för tidigare återställningar

 • Räkna upp relationer mellan övervakade objekt

 • Räkna upp regler

 • Räkna upp sparade sökningar

 • Uppdatera sparade sökningar

 • Skriva till sparade sökningar

 • Ta bort sparade sökningar

 • Räkna upp tillstånd

 • Ger åtkomst till anslutna hanteringsgrupper

 • Räkna upp vyer

 • Räkna upp vytyper

 • Granska programövervakningsaviseringar1

1 Du kan finjustera behörighetsomfånget för rollen.

Operator

Profilen Operatör ger en uppsättning behörigheter som är utformade för användare som behöver åtkomst till aviseringar, vyer och uppgifter. En roll baserad på profilen Operatörer ger medlemmar förmåga att interagera med aviseringar, köra uppgifter och få åtkomst till vyer enligt deras konfigurerade omfång. Profilen Operatör innehåller alla behörigheter för profilen Skrivskyddad operatör tillsammans med de behörigheter som visas nedan.

 • Uppdatera aviseringar

 • Köra diagnostik

 • Skapa favorituppgifter

 • Ta bort favorituppgifter

 • Räkna upp favorituppgifter

 • Uppdatera favorituppgifter

 • Köra återställningsrutiner

 • Uppdatera inställningar för underhållsläget

 • Räkna upp meddelandeåtgärder

 • Ta bort meddelandeåtgärder

 • Uppdatera meddelandeåtgärder

 • Räkna upp meddelandeslutpunkter

 • Räkna upp meddelandemottagare

 • Ta bort meddelandemottagare

 • Uppdatera meddelandemottagare

 • Räkna upp meddelandeprenumerationer

 • Ta bort meddelandeprenumerationer

 • Uppdatera meddelandeprenumerationer

 • Räkna upp uppgifter

 • Räkna upp uppgiftsstatus

 • Köra uppgifter

 • Köra kompatibilitetskontrollen för övervakning1

  Information

  Ytterligare behörigheter för filer/mappar krävs för att skapa rapportfiler.

 • Granska programövervakningsaviseringar

 • Stänga programövervakningsaviseringar1

1 Du kan finjustera behörighetsomfånget för rollen.

Avancerad operatör

Profilen Avancerad operatör innehåller en uppsättning behörigheter som är utformade för användare som behöver kunna göra mindre justeringar av övervakningsinställningar utöver operatörsbehörigheterna. En roll som bygger på profilen Avancerade operatörer låter medlemmar åsidosätta konfigurationen av regler och övervakare för specifika mål eller grupper av mål inom det konfigurerade omfånget. Profilen Avancerad operatör innehåller alla behörigheter för profilerna Operatör och Skrivskyddad operatör tillsammans med de behörigheter som visas nedan.

 • Uppdatera hanteringspaket

 • Räkna upp mallar

 • Anpassa APM-konfigurationen med åsidosättningarna1

 • Köra kompatibilitetskontrollen för övervakning1

  Information

  Ytterligare behörigheter för filer/mappar krävs för att skapa rapportfiler.

 • Granska programövervakningsaviseringar1

 • Stänga programövervakningsaviseringar1

1 Du kan finjustera behörighetsomfånget för rollen.

Programövervakningsoperatör

Profilen Programövervakningsoperatör innehåller en uppsättning behörigheter som är utformade för användare som behöver åtkomst till programdiagnostik. En användarroll som baseras på profilen Programövervakningsoperatör gör att medlemmar kan se programövervakningshändelser i webbkonsolen för programdiagnostik.

 • Åtkomst till Programdiagnostik

Författare

Profilen Författare innehåller en uppsättning behörigheter som är utformade för redigering av övervakningskonfigurationer. En roll baserad på profilen Författare ger medlemmar förmåga att skapa, redigera och ta bort övervakningskonfiguration (uppgifter, regler, övervakare och vyer) inom deras konfigurerade omfång. Av praktiska skäl kan Författare även konfigureras till att ha behörigheter som Avancerade operatör med gruppomfång. Profilen Författare innehåller alla behörigheter för profilerna Avancerad operatör, Operatör och Skrivskyddad operatör tillsammans med de behörigheter som visas nedan.

 • Skapa hanteringspaket

 • Ta bort hanteringspaket

 • Räkna upp Kör som-profiler

 • Anpassa APM-konfigurationen med åsidosättningarna1

 • Skapa nya APM-arbetsflöden1

 • Köra kompatibilitetskontrollen för övervakning1

  Information

  Ytterligare behörigheter för filer/mappar krävs för att skapa rapportfiler.

 • Granska programövervakningsaviseringar1

 • Stänga programövervakningsaviseringar1

1 Du kan finjustera behörighetsomfånget för rollen.

Administratör

Profilen Administratör omfattar fullständiga behörigheter för Operations Manager. Det finns inget stöd för att ställa in omfång för profilen Administratör. Profilen Administratör innehåller alla behörigheter för profilerna Författare, Avancerad operatör, Operatör och Skrivskyddad operatör tillsammans med de behörigheter som visas nedan.

 • Skapa ett lösningstillstånd

 • Ta bort ett lösningstillstånd

 • Uppdatera ett lösningstillstånd

 • Distribuera en agent.

 • Reparera eller uppdatera en installerad agent

 • Avinstallera en agent

 • Räkna upp agentinställningar

 • Uppdatera agentinställningar

 • Räkna upp agenter

 • Börja eller sluta hantera datorer och enheter via en proxy-hälsotillståndstjänst

 • Räkna upp datorer eller enheter som hanteras via en proxy-hälsotillståndstjänst

 • Infoga en ny instans av en dator eller enhet

 • Ta bort en instans av en dator eller enhet

 • Köra en identifieringsuppgift

 • Skapa händelser

 • Räkna upp globala inställningar

 • Uppdatera globala inställningar

 • Exportera hanteringspaket

 • Räkna upp hanteringsservrar

 • Ta bort meddelandeslutpunkter

 • Uppdatera meddelandeslutpunkter

 • Skapa prestandadata

 • Skapa Kör som-konton

 • Ta bort Kör som-konton

 • Räkna upp Kör som-konton

 • Uppdatera Kör som-konton

 • Skapa mappningar mellan Kör som-konton och Kör som-profiler

 • Ta bort mappningar mellan Kör som-konton och Kör som-profiler

 • Räkna upp mappningar mellan Kör som-konton och Kör som-profiler

 • Uppdatera mappningar mellan Kör som-konton och Kör som-profiler

 • Skapa anslutna hanteringsgrupper

 • Ta bort anslutna hanteringsgrupper

 • Räkna upp användarroller

 • Ta bort användarroller

 • Uppdatera användarroller

 • Skriva favoritrapporter

 • Ta bort favoritrapporter

 • Läsa favoritrapporter

 • Uppdatera favoritrapporter

 • Läsa rapporter

 • Köra rapporter

 • Köra APM-guiden eller ändra APM-inställningar

 • Åtkomst till Programdiagnostik

 • Åtkomst till Programkontroll

 • Skapa nya APM-arbetsflöden

 • Anpassa APM-konfiguration med åsidosättningarna

 • Köra kompatibilitetskontrollen för övervakning

 • Granska programövervakningsaviseringar

 • Stänga programövervakningsaviseringar

 • Styra åtkomstbehörighet till programövervakning

 • Skapa grupp

 • Redigera grupp

 • Ta bort grupp

Rapportsäkerhetsadministratör

Profilen Rapportsäkerhetsadministratör innehåller en uppsättning behörigheter utformade för att möjliggöra integrering av SQL Server Reporting Services-säkerhet med Operations Manager.

 • Exportera hanteringspaket

 • Räkna upp klasser som definieras i hanteringspaket

 • Räkna upp hanteringspaket

 • Köra rapporter

 • Räkna upp regler

 • Åtkomst till Programkontroll

Nästa steg

 • Läs Implementera användarroller så att du förstår profilerna i Operations Manager som används för att hantera auktorisering och säkerhet och lär dig hur du konfigurerar användarroller för administrationsaktiviteter och åtkomst till användningsdata i hanteringsgruppen.
© 2017 Microsoft