Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Snabbreferens för Operations Manager-uppgifter

Matt Goedtel|Senast uppdaterad: 2016-12-01
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Operations Manager

Följande tabell ger dig en översikt över var vanliga uppgifter ska utföras och länkar till relevant information.

Om du vill utföra den här uppgiftenGör så här
Söka efter problem i en hanteringsgrupp– Gå till vyn Hanteringsgruppens hälsotillstånd i Operations Manager-mappen på arbetsytan Övervakning
– Gå till sammanfattningen Tillstånd och aviseringar på sidan Övervakning - översikt och markera Aktiva aviseringar på arbetsytan Övervakning
– Gå till Uppgiftsstatus på arbetsytan Övervakning
Starta övervakning av en datorGå till sidan Administrationsöversikt och klicka på Konfigurera datorer och enheter som ska hanteras. Mer information finns i Hantera identifiering och agenter.
Skapa eller ändra en resurspoolKlicka på Resurspooler i arbetsytan Administration. Mer information finns i Så här skapar du en resurspool och Hantera resurspooler för UNIX och Linux-datorer.
– Skapa en grupp
– Visa tillgängliga grupper
– Visa gruppmedlemmar
– Visa tillståndet för en grupp
– Visa diagrammet för en grupp
– Ändra en grupp
Klicka på Grupper i arbetsytan Redigering

Mer information finns i Skapa och hantera grupper
Skapa en vyPå arbetsytan Övervakning eller Min arbetsyta klickar du på Ny vy längst ned i navigeringsfönstret. Mer information finns i Använda vyer i Operations Manager.
Anpassa inställningarna av en vy för egen användningPå arbetsytan Övervakning högerklickar du på en vy i navigeringsfönstret och klickar sedan på Anpassa vy. Mer information finns i Så anpassar du en vy i Operations Manager.
Ändra intervallet för pulsslag.På arbetsytan Administration klickar du på Inställningar och går sedan till Agent och klickar på Pulsslag. Mer information finns i Så här fungerar pulsslag i Operations Manager.
Ändra antalet tillåtna uteblivna pulsslagPå arbetsytan Administration klickar du på Inställningar och går sedan till Server och klickar på Pulsslag. Mer information finns i Så här fungerar pulsslag i Operations Manager.
Ändra en inställning för en regel, övervakare eller avisering.Göra ändringar i regler, övervakare eller aviseringar genom att skapa en åsidosättning. Välj en regel, övervakare eller avisering och öppna åsidosättningsalternativen genom att högerklicka eller klicka på Åsidosättningar i verktygsfältet, eller klicka på Åsidosättningar i aktivitetsfönstret. Mer information finns i Åsidosätta en regel eller övervakare och Skapa ett hanteringspaket för åsidosättningar.
Ändra hur ofta poster ska tas bort från den använda databasen.På arbetsytan Administration klickar du på Inställningar, högerklickar på Databasrensning och klickar på Egenskaper. Mer information finns i Så här konfigurerar du inställningar för underhåll av Operations Manager-databasen.
Ge en användare behörighet att visa information om Operations Manager och utföra uppgifter.På arbetsytan Administration klickar du på Användarroller och högerklickar sedan på en viss roll och klickar på Egenskaper. Mer information finns i Implementera användarroller
Visa en instrumentpanelsvy på en SharePoint-webbplats.Du måste distribuera Operations Manager-webbdelen på en SharePoint-webbplats, konfigurera webbdelen för anslutning till en webbkonsol och lägga till webbdelen på en SharePoint-sida. Mer information finns i Använda SharePoint för att visa Operations Manager-data.
Ta emot meddelanden om en avisering per e-post, snabbmeddelande eller sms.Högerklicka på en avisering och peka på Meddelandeprenumeration och klicka på Skapa. Mer information finns i Prenumerera på aviseringar.
Undersöka en grå agent.På arbetsytan Övervakning i vyn Operations Manager\Agentinformation\Hälsotillstånd för agent i avsnittet Agenttillstånd från hälsotjänstbevakare klickar du på den grå agenten och går sedan till fönstret Uppgifter och klickar på Visa anslutningsdata för grå agent. Mer information finns i Ej övervakad och grå agenter.
Tillfälligt stoppa övervakningen av en dator.På arbetsytan Övervakning klickar du på Windows-datorer, högerklickar på den dator du vill sluta övervaka, och klickar på Underhållsläge. Mer information finns i Avbryt övervakning tillfälligt genom att använda underhållsläge.

Nästa steg

Mer information om vad du ska hantera, hur du sköter hanteringen och hur du ger stöd för en Operations Manager-hanteringsgrupp finns i handboken för System Center 2016 – Operations Manager

© 2017 Microsoft