Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Kör som-konton för nätverksövervakning i Operations Manager

Matt Goedtel|Senast uppdaterad: 2017-03-02
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Operations Manager

System Center 2016 – Operations Manager använder Kör som-konton för att identifiera och övervaka nätverksenheter. Informationen som du inkluderar i Kör som-kontot gör det möjligt för hanteringsservrar att kommunicera med nätverksenheterna. Du kan övervaka enheter som använder SNMP v1, v2 och v3.

För nätverksenheter som använder SNMP v1 eller v2 krävs ett Kör som-konto som anger en gruppsträng som fungerar som ett lösenord för att ge läsbehörighet till enheten.

För varje nätverksenhet som använder SNMP v3 krävs ett unikt Kör som-konto med följande autentiseringsuppgifter:

  • Användarnamn: Hämtas från enhetskonfigurationen.

  • Kontext: Namn som tillsammans med användarnamnet fastställer åtkomstbehörigheten för en begäran som skickas till SNMPv3-agenten.

  • Autentiseringsprotokoll: MD5 (Message Digest 5), SHA (Secure Hash Algorithm) eller INGET

  • Autentiseringsnyckel: Sträng bestående av 1–64 tecken, krävs om autentiseringsprotokollet är MD5 eller SHA

  • Sekretessprotokoll: DES (Data Encryption Standard), AES (Advanced Encryption Standard) eller INGET

  • Sekretessnyckel: Sträng bestående av 1–64 tecken, krävs om sekretessprotokollet är DES eller AES

    Information

    Autentiseringsnyckeln och sekretessnyckeln är dolda när du anger dem.

Du kan skapa de Kör som-konton som krävs samtidigt som du skapar en identifieringsregel för nätverksenheter, eller också kan du skapa kontona i förväg och sedan välja lämpligt konto när du skapar identifieringsregeln.

Två Kör som-profiler skapas när du installerar Operations Manager: SNMP-övervakningskonto och SNMPv3-övervakningskonto. När du skapar en identifieringsregel kopplas automatiskt de Kör som-konton du skapade för nätverksenhetsidentifiering till lämplig Kör som-profil.

Nästa steg

© 2017 Microsoft