Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Kör uppgifter i Operations Manager

Matt Goedtel|Senast uppdaterad: 2016-12-01
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Operations Manager

I driftkonsolen i System Center 2016 – Operations Manager finns det länkar till uppgifter i fönstret Uppgifter. En uppgift är en åtgärd som användaren startar från driftkonsolen och som körs på en Operations Manager-agent, eller på den dator som driftkonsolen startas från. Vilka uppgifter som är tillgängliga beror på vilka hanteringspaket som är installerade. Exempelvis levereras Operations Manager med en uppsättning kärnfunktioner där ping-uppgiften finns. När du installerar SQL Server-hanteringspaketet läggs SQL-specifika uppgifter till, exempelvis uppgiften att starta eller stoppa SQL Server-agenten.

Information

Om fönstret Uppgifter inte visas klickar du på Uppgifter i verktygsfältet.

Klicka på en avisering eller ett objekt om du vill se uppgifter för aviseringen eller objektet. Klicka på en uppgift så körs den.

Exempel på aktiviteter

Klicka på uppgiften Visa lokala användare i exemplet ovan så visas en dialogruta med namnet Kör uppgift:

Exempel på dialogrutan för att köra aktiviteter

Uppgifter använder standardåtgärdskontot, om du inte anger andra autentiseringsuppgifter i den här dialogrutan. Uppgifter kan också konfigureras av en hanteringspaketsförfattare så att en specifik Kör som-profil används.

Du bör oftast godkänna standardvärdena och klicka på Kör. Därefter visas fönstret Uppgiftsstatus:

Exempel på ett aktivitetsstatusfönster

I det här fallet kunde uppgiften slutföras. Under Uppgiftsutdata visas resultatet av aktiviteten; i det här fallet returneras alla användarkonton som har definierats på servern.

Nästa steg

  • Information om hur du tillfälligt stoppar övervakningen av en dator, grupp med datorer eller övervakade objekt under planerat underhåll med hjälp av ett schema, och hur du stoppar övervakningen när du felsöker ett problem finns i avsnittet Så här gör du tillfälligt uppehåll i övervakningen med hjälp av underhållsläget.

  • Med hjälp av grupper kan du kategorisera, klassificera och ordna ett eller flera övervakade objekt för att hantera inriktning för visualiserade data, åsidosättningar, rapporter och mycket annat. Information om hur du skapar grupper och vanliga användningsområden för grupper finns i avsnittet Skapa och hantera grupper.

  • Operations Manager utökar PowerShell-kommandoradsmiljön och den uppgiftsbaserade skripttekniken och automatiserar de flesta administrativa uppgifter i Operations Manager. Se Använda Operations Manager-gränssnittet.

© 2017 Microsoft