Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Visa nätverksenheter och data i Operations Manager

Matt Goedtel|Senast uppdaterad: 2017-03-02
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Operations Manager

När System Center Operations Manager har identifierat dina nätverksenheter kan du visa information om enheterna genom att följa procedurerna nedan.

Viktigt

Du måste öppna driftkonsolen som Operations Manager-administratör för att kunna visa instrumentpanelvyerna.

I det här avsnittet beskrivs följande vyer:

 • Vyn Instrumentpanel för nätverkssammanfattning

 • Vyn Instrumentpanel för nätverksnod

 • Vyn Instrumentpanel för nätverksgränssnitt

 • Instrumentpanel för nätverksomgivning

Vyn Instrumentpanel för nätverkssammanfattning

Vyn Instrumentpanel för nätverkssammanfattning visar viktiga data för noderna och gränssnitten i nätverket. En nod kan vara vilken enhet som helst som är ansluten till ett nätverk. Noder kan vara växlar, routrar, brandväggar, belastningsutjämnare eller någon annan nätverksansluten enhet. Ett gränssnitt är en fysisk entitet som nätverksanslutningar görs med, till exempel en port.

I vyn Instrumentpanel för nätverkssammanfattning visas följande information:

 • Noder med långsammast svar (ICMP-ping)

 • Noder med högsta CPU-användning

 • Gränssnitt med största användning

 • Gränssnitt med flest sändningsfel

 • Gränssnitt med flest mottagningsfel

 • Noder med flest aviseringar

 • Gränssnitt med flest varningar

Du kan välja en viss nod eller ett gränssnittsnamn i vyn Instrumentpanel för nätverkssammanfattning och sedan välja relaterade uppgifter i fönstret Uppgifter, till exempel starta vyn Instrumentpanel för nätverksnod och vyn Instrumentpanel för nätverksgränssnitt.

Öppna vyn Instrumentpanel för nätverkssammanfattning

 1. Öppna driftkonsolen och välj arbetsytan Övervakning.

 2. Expandera Nätverksövervakning.

 3. Klicka på Instrumentpanel för nätverkssammanfattning.

Vyn Instrumentpanel för nätverksnod

En nod kan vara vilken enhet som helst som är ansluten till ett nätverk. Noder kan vara växlar, routrar, brandväggar, belastningsutjämnare eller någon annan nätverksansluten enhet. I vyn Instrumentpanel för nätverksnod visas följande information:

 • Noden omgivningsvy

 • Tillgänglighetsstatistik för noden under de senaste 24 timmarna, 48 timmarna, senaste 7 dagarna eller senaste 30 dagarna

  Information

  Tidsperioder som inte har övervakats räknas som tillgängliga i statistiken.

 • Nodegenskaper

 • Genomsnittlig svarstid för noden

 • Processoranvändning under de senaste 24 timmarna

 • Aktuellt hälsotillstånd för nodens gränssnitt

 • Aviseringar som genererats av noden

 • Aviseringsinformation

Öppna vyn Instrumentpanel för nätverksnod

 1. Öppna driftkonsolen och välj arbetsytan Övervakning.

 2. Expandera Nätverksövervakning.

 3. Klicka på vyn för önskad nod, till exempel Växlar.

 4. Välj en nod.

 5. I fönstret Uppgifter väljer du Instrumentpanel för nätverksnod.

Vyn Instrumentpanel för nätverksgränssnitt

Ett gränssnitt är en fysisk entitet som nätverksanslutningar görs med, till exempel en port. Som standard övervakar Operations Manager endast portar som är anslutna till en annan enhet som övervakas. Portar som inte är anslutna övervakas inte. I vyn Instrumentpanel för nätverksgränssnitt visas följande information:

 • Byte som skickats och tagits emot de senaste 24 timmarna

 • Paket som skickats och tagits emot de senaste 24 timmarna

 • Gränssnittsegenskaper

 • Skickade och mottagna fel och rensningar senaste 24 timmarna

 • Nätverksgränssnittsanvändning i procent

 • Aviseringar som genererats av gränssnittet

 • Aviseringsinformation

Öppna vyn Instrumentpanel för nätverksgränssnitt

 1. Öppna driftkonsolen och välj arbetsytan Övervakning.

 2. Expandera Nätverksövervakning.

 3. Klicka på vyn för önskad nod, till exempel Växlar.

 4. Välj en nod.

 5. I fönstret Uppgifter väljer du Instrumentpanel för nätverksnod.

 6. Under Hälsa för gränssnitt på den här noden klickar du på ett gränssnitt och går sedan till fönstret Uppgifter och väljer Instrumentpanel för nätverksgränssnitt.

Instrumentpanel för nätverksomgivning

I vyn Instrumentpanel för nätverksomgivning visas ett diagram av en nod och alla noder och agentdatorer som är anslutna till den noden. I vyn Instrumentpanel för nätverksomgivning visas bara en anslutningsnivå, eller ett ”hopp”. Du kan dock konfigurera vyn så att fem anslutningsnivåer visas. I diagrammet visas hälsotillståndet för noderna och hälsotillståndet för anslutningarna mellan noderna.

Omgivningsvyn visar relationen mellan nätverksenheterna och Windows-datorerna och andra nätverksenheter som är anslutna till dem. Detta utförs genom att associera nätverkskortet på agentdatorn till den nätverksenhet som det är anslutet till. Därför måste nätverkskortet ha identifierats innan kopplingen kan utföras. Du kan visa de identifierade nätverkskorten genom att antingen skapa en ny vy eller använda vyn Identifierat lager för att visa instanserna av klassen Datornätverkskort.

Information

Eftersom enheterna som använder OSI-nivå 1, till exempel hubbar, inte har MAC-adresser, ansluts inte nivå 1-enheter till datorer i instrumentpanelen för nätverksomgivning. Omgivningsvyn visar bara anslutningar mellan nivå 1-enheter och nivå 2- eller 3-enheter.

Information

Nätverkskort som använder NIC-teamindelning identifieras inte som ‏”teamindelade” på instrumentpanelen för nätverksomgivning.

Information

Virtuella datorer kopplas till samma nätverksenhet som deras värd. Den här versionen av Operations Manager visar inte en relation mellan de två datorerna.

Information

Operations Manager visar inte UNIX- och Linux-baserade enheter i instrumentpanelen för nätverksomgivning.

Öppna vyn Nätverksomgivning

 1. Öppna driftkonsolen och välj arbetsytan Övervakning.

 2. Expandera Nätverksövervakning.

 3. Klicka på tillståndsvyn för en nod, till exempel Nätverksenheter.

 4. Gå till fönstret Uppgifter och klicka på instrumentpanelen för omgivning.

Det här kan du testa i omgivningsvyn:

 • Välj en nod eller anslutning för att visa information om den i vyn Information.

 • Ändra nivån på anslutningen som ska visas i diagrammet genom att välja ett nytt värde för Hopp i verktygsfältet.

 • Om du även vill att agentdatorer ska visas tillsammans med nätverksenheter markerar du kryssrutan Visa datorer.

 • Välj en nod i omgivningsvyn. I fönstret Uppgifter klickar du på alternativet för att starta instrumentpanelen för nätverksnod.

 • Om du vill ändra den centrala enheten i vyn väljer du en enhet och klickar på Omgivningsvy.

Nästa steg

© 2017 Microsoft