Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Systemkrav för System Center 2016 – Operations Manager

Matt Goedtel|Senast uppdaterad: 2017-03-21
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Operations Manager

Avsnittet beskriver allmän vägledning för prestanda och skalbarhet för System Center 2016 – Operations Manager och rekommenderar maskinvarukonfigurationer för olika typer av arbetsbelastningar. Eftersom System Center 2016 – Operations Manager är skapat för att vara flexibelt och skalbart så kan maskinvarukraven för specifika scenarier skilja sig från riktlinjerna som visas här. En beskrivning av de faktorer som påverkar prestandan för varje Operations Manager-komponent visas närmare i andra avsnitt av planeringsguiden så att de kan anpassas till specifika krav.

Kapacitetsgränser för Operations Manager

Den här informationen gör det enklare för dig att förstå prestanda- och skalbarhetsegenskaperna hos de olika Operations Manager-komponenterna och den hanteringsgrupp som utgörs av dessa olika komponenter.

Övervakat objektRekommenderad gräns
Samtidigt aktiva driftkonsoler50
Agentövervakade datorer som rapporterar till en hanteringsserver3,000
Agentövervakade datorer som rapporterar till en gateway-server2,000
Datorer som är undantagsövervakade utan agent (AEM) per dedikerad hanteringsserver25,000
Datorer som är undantagsövervakade utan agent (AEM) per hanteringsgrupp100,000
Kollektiva klientövervakade datorer per hanteringsserver2,500
Hanteringsservrar per agent för multihoming4
Datorer som hanteras utan agent per hanteringsserver10
Datorer som hanteras utan agent per hanteringsgrupp60
Agenthanterade datorer och UNIX- eller Linux-datorer per hanteringsgrupp6 000 (med 50 öppna konsoler); 15 000 (med 25 öppna konsoler)
UNIX- eller Linux-datorer per dedikerad hanteringsserver1,000
UNIX- eller Linux-datorer som övervakas per dedikerad gateway-server200
Nätverksenheter som hanteras av en resurspool med tre eller fler hanteringsservrar1,000
Nätverksenheter som hanteras med två resurspooler2,000
Agenter för programprestandaövervakning (APM)700
Program för programprestandaövervakning (APM)400
URL:er som övervakas per dedikerad hanteringsserver3,000
URL:er som övervakas per dedikerad hanteringsgrupp12,000
URL:er som övervakas per agent50

Maskinvarukrav

Använd den här informationen för att utvärdera om din maskinvarumiljö är redo att stödja en installation av eller uppgradering till System Center 2016 - Operations Manager. Ta med minimikraven för processor, RAM och diskutrymme i beräkningen. Du bör använda informationen här oavsett om du distribuerar en eller flera komponenter. Specifik information som hjälper dig att planera hur mycket infrastruktur som behövs för en ny Operations Manager-distribution finns i Operations Manager 2012-storleksguiden.

Information

Operations Manager 2012-storleksguiden har inte uppdaterats för att återspegla 2016-utgåvan av Operations Manager, men informationen ger ändå en uppfattning om designkraven. Däremot stämmer inte antalet UNIX-/Linux-datorer per gateway- och hanteringsserver som anges i avsnittet om Unix- och Linux-övervakning. Antalet UNIX-/Linux-datorer per server har ökat och anges i tabellen över kapacitet för övervakade objekt tidigare i den här artikeln. Detta kommer att åtgärdas i en uppdaterad version av storleksguiden.

Operations Manager-serverrollenx64 Processor (min)Minne (min)Diskutrymme (min)
Hanteringsserver4 kärnors 2,66 GHz-processor8 GB10 GB
Gateway-Server som hanterar upp till 2 000 agenter4 kärnors 2,66 GHz-processor8 GB10 GB
Gateway-Server i resurspooler som hanterar upp till 500 nätverksenheter8 kärnors 2,66 GHz-processor32 GB10 GB
Gateway-Server i resurspooler som hanterar upp till 100 UNIX-/Linuxdatorer4 kärnors 2,66 GHz-processor4 GB RAM10 GB
Webbkonsolserver4 kärnors 2,66 GHz-processor8 GB10 GB
SQL Server Reporting Services-server4 kärnors 2,66 GHz-processor8 GB10 GB

Programvarukrav för Operations Manager-komponenter

Serveroperativsystem

Följande versioner av Windows Server-operativsystemet stöds för följande Operations Manager-komponenter.

KomponentWindows Server 2012 R2 Standard, DatacenterWindows Server 2016 Standard, DatacenterWindows Server Core 2016
Operations Manager-hanteringsserverjajaja
Operations Manager Gateway Serverjaja
Operations Manager-webbkonsoljaja
Operations Manager ACS-insamlarejaja
Operations Manager-driftskonsoljaja

Klientoperativsystem

Följande versioner av Windows klientoperativsystem stöds för Operations Manager-driftskonsolen.

Windows 7Windows 8Windows 8.1Windows 10 Enterprise
jajajaja

Operativsystem för Microsoft Monitoring Agent

Följande versioner av Windows-operativsystemet stöds för den Microsoft Monitoring Agent som ansluter till Operations Manager.

Windows Server 2016, Windows Server 2016 Nano Server, Windows 10, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Embedded POSReady 2009, Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2012, Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Windows XP Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3.

 • Filsystem: %SYSTEMDRIVE% måste vara formaterad med NTFS-filsystemet.
 • Windows PowerShell-version: Windows PowerShell version 2.0 eller Windows PowerShell version 3.0.
 • Microsoft .NET Framework 3.5 eller senare
Information

Windows PowerShell krävs för att samla in IntelliTrace-loggar lokalt och för att köra System Center Operations Manager-hanteringspaket som använder PowerShell-skript.

Microsoft .NET Framework 3.5 eller senare krävs för att samla in IntelliTrace-loggar och .NET Application Performance Monitoring lokalt.

Hanteringsserver/gateway-server

 • Operativsystem: Se Operativsystemskrav för servern.
 • Windows PowerShell-version: Windows PowerShell version 2.0 eller Windows PowerShell version 3.0.
 • Windows Remote Management: Windows Remote Management måste vara aktiverat för hanteringsservern.
 • .NET Framework 4 eller .NET Framework 4.5 krävs.

Operations Manager-konsol

 • Operativsystem: Se Operativsystemskrav för servern.
 • Windows PowerShell-version: Windows PowerShell version 2.0 eller Windows PowerShell version 3.0.
 • Körbara filen för Microsoft Report Viewer 2015.

  Information

  Report Viewer är beroende av Microsoft CLR Types för SQL Server 2014. SQL Server System CLR Types-paketet innehåller komponenterna som implementerar ID-typerna för geometri, geografi och hierarki i SQL Server 2014. Denna komponent kan installeras separat från servern och gör att klientprogrammen kan använda dessa typer utanför servern.

 • .NET Framework 4 eller .NET Framework 4.5 krävs.

Webbkonsol

 • Operativsystem: Se Operativsystemskrav för servern.
 • Internet Information Services: IIS 7.5 och senare versioner, med IIS hanteringskonsolen och följande rolltjänster installerade:

  • Statiskt innehåll
  • Standardokument
  • Katalogbläddring
  • HTTP-fel
  • HTTP-loggning
  • Begäransövervakning
  • Begäransfiltrering
  • Komprimering av statiskt innehåll
  • Stöd för webbserver (IIS)
  • IIS 6-metabaskompatibilitet
  • ASP.NET (både version 2.0 och 4.0 av ASP.NET krävs.)
  • Windows-autentisering
 • Vald webbplats för webbkonsolen: kräver en konfigurerad HTTP- eller HTTPS-bindning.
 • Webbdelen av instrumentpanelsvisaren i SharePoint för System Center 2012 R2 Operations Manager stöds i SharePoint 2010 och SharePoint 2013. Den stöds dock inte i Office 365 SharePoint.
 • .NET Framework 4 eller .NET Framework 4.5 krävs.
Information

Installationen av webbkonsolen kräver att ISAPI- och CGI-begränsningar i IIS aktiveras för ASP.NET 4. Du aktiverar dem genom att välja webbservern i IIS Manager och sedan dubbelklicka på ISAPI- och CGI-begränsningar. Välj ASP.NET v4.0.30319 och klicka sedan på Tillåt.

Varning

Du måste installera IIS innan du installerar .NET Framework 4. Om du installerade IIS efter att du installerade .NET Framework 4, måste du registrera ASP.NET 4.0 med IIS. Öppna ett kommandotolksfönster genom att köra som administratör och kör därefter följande kommando: %WINDIR%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -r

Operations Manager-rapportserver

 • Operativsystem: Se Operativsystemskrav för servern.
 • Microsoft SQL Server: Se krav för SQL Server.
 • Fjärregistreringstjänsten: Måste vara aktiverad och startad.
 • Microsoft SQL Server Reporting Services: Se SQL Server-krav.

  Information

  System Center 2016 – Operations Manager stöder bara SQL Server Reporting Services i enhetligt läge. Använd inte SharePoint-integrerat läge.

 • .NET Framework 4 eller .NET Framework 4.5 krävs.

Virtualisering

Microsoft stöder körning av alla System Center 2016 – Operations Manager-serverfunktioner i alla fysiska eller virtuella miljöer som uppfyller minimikraven som anges i det här dokumentet. Det finns vissa begränsningar i virtualiseringsfunktionalitet som gäller för Operations Manager. Mer specifikt så stöder inte Microsoft användning av följande virtualiseringsfunktioner, oavsett vilken virtualiseringsteknik som används med Operations Manager:

 • Virtuella datorer som kör någon Operations Manager 2016-komponent får inte använda sig av någon funktionalitet där all aktivitet på den virtuella datorn inte direkt implementeras på den virtuella hårddisken. Det omfattar användning av tidpunkts-ögonblicksbilder och att skriva ändringar till en temporär virtuell hårddisk.
 • Virtuella datorer som kör någon Operations Manager 2016-komponent kan inte pausas eller försättas i ”sparläge”-status och startas om. De kan bara stängas ner och startas om, som man skulle göra på en fysisk dator.
 • Virtuella datorer som kör Operations Manager 2016-komponenter kan inte flyttas till en annan fysisk värdserver med hjälp av en automatiserad process.
 • Om Operation Manager-databaser ska ligga på virtualiserade SQL-servrar så rekommenderar vi av prestandaskäl att du lagrar driftsdatabasen och informationslagerdatabasen på en direktansluten fysisk hårddisk och inte på en virtuell hårddisk.

System Center 2016 – Operations Manager körs på virtuella datorer i Microsoft Azure på samma sätt som det gör på fysiska datorsystem. Vi rekommenderar att du kör Operations Manager på Microsoft Azure Virtual Machines för att övervaka andra virtuella datorer eller resurser i Azure, eller för att övervaka lokala instanser och arbetsbelastningar. Du kan också köra Operations Manager lokalt och övervaka Microsoft Azure Virtual Machines eller andra resurser i Azure.

Samexistens som stöds

Följande tabell visar de scenarier där samverkan mellan Operations Manager 2016 och tidigare versioner av Operations Manager stöds.

VersionSamexistens för hanteringsgruppen
Operations Manager 2012 R2Ja

Uppgradering på plats

System Center 2016 – Operations Manager stöder uppgradering på plats från följande versioner:

 • System Center 2016-teknisk förhandsvisning 5 – Operations Manager
 • System Center 2012 R2 Operations Manager med samlad uppdatering 9

Active Directory och DNS

Operations Manager kan integreras med Active Directory för autentisering, rättighetstilldelning och auktorisering. DNS utnyttjas för namnmatchning av de stödjande rollerna i hanteringsgruppen samt datorer, enheter och andra övervakade arbetsbelastningar som till exempel webb-URL:er. För ytterligare information om de AD- och DNS-krav du behöver utvärdera innan du distribuerar Operations Manager i din miljö, se Active Directory- och DNS-planering.

© 2017 Microsoft