Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Operativsystemskompatibilitet för System Center 2016

CFreemanwa|Senast uppdaterad: 2017-03-02
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016

Använd informationen när du ska utvärdera om din operativsystemsmiljö på serversidan är redo att stödja en installation av eller uppgradering till System Center 2016. Använd den här informationen oavsett om du distribuerar en eller flera komponenter.

System Center-komponentWindows Server 2012 Standard, DatacenterWindows Server 2012 R2 Standard, DatacenterWindows Server 2016Windows Server 2016 (Server med Skrivbordsmiljö)Windows Server 2016 Nano Server
Konsol för fjärradministration i Data Protection Manager
Data Protection Manager-server
Operations Manager-hanteringsserver
Operations Manager-informationslager
Operations Manager Gateway Server
Operations Manager-webbkonsol
Operations Manager-driftdatabas
Rapportservern i Operations Manager
Orchestrator Management Server
Orchestrator Runbook Server
Orchestrator Web Service
Orchestrator Runbook Designer
Service Management Automation Web Service
Service Management Automation Runbook Worker
PowerShell-modulen för Service Management Automation
Service Manager-hanteringsserver
Hanteringsserver för Service Manager-datalager
Service Manager-databas eller informationslagerdatabas
Självbetjäningsportal för Service Manager (HTML 5)
Service Provider Foundation
Virtual Machine Manager-hanteringsserver
Virtual Machine Manager-värdar för virtuella datorer
Skalbar Virtual Machine Manager-filserver
PXE-server för Virtual Machine Manager
Uppdateringsserver för Virtual Machine Manager
Virtual Machine Manager-bibliotek
Viktigt

Du måste hämta Windows Management Framework 4.0 om du planerar att installera DPM på Windows Server 2008 R2. Mer information finns i Viktig information för System Center 2016.

Information

När du installerar Windows Server 2016 med hjälp av installationsguiden kan du välja mellan Windows Server 2016 och Windows Server (Server med Skrivbordsmiljö). Alternativet Skrivbordsmiljö i Windows Server 2016 motsvarar alternativet Fullständig installation i Windows Server 2012 R2 med funktionen Skrivbordsmiljö installerad. Om du inte gör något val i installationsguiden installeras Windows Server 2016. Detta motsvarar installationsalternativet Server Core.

© 2017 Microsoft