Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Versionskompatibilitet för SQL Server för System Center 2016

CFreemanwa|Senast uppdaterad: 2017-03-02
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016

Använd informationen för att utvärdera om din SQL Server-miljö är redo att stödja en installation av eller en uppgradering till System Center 2016. Använd den här informationen om du distribuerar en eller flera System Center-komponenter.

Stöd för SQL Server-version

System Center 2016-komponentSQL Server 2008 R2 SP1 Standard, DatacenterSQL Server 2008 R2 SP2 Standard, DatacenterSQL Server 2012 Enterprise, Standard (64-bitars)SQL Server 2012 SP1 Enterprise, Standard (64-bitars)SQL Server 2012 SP2 Enterprise, Standard (64-bitars)SQL Server 2014 Enterprise, Standard (64-bitars)SQL Server 2014 SP1 Enterprise, Standard (64-bitars)SQL Server 2014 SP2 Enterprise, Standard (64-bitars)SQL Server 2016 Enterprise, Standard (64-bitars)
Data Protection Manager (DPM)-databasserver• (med UR2 och senare)
Orchestrator Management Server
Service Manager-databas eller informationslagerdatabas
Service Management Automation Web Service
Service Provider Foundation
Virtual Machine Manager-databasserver

Om du vill förstå vilka versioner av SQL Server System Center 2016 som Operations Manager har stöd för kan du läsa SQL Server-krav för Operations Manager.

© 2017 Microsoft