Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Uppdatera Hyper-V-värdar och -kluster

Rayne Wiselman|Senast uppdaterad: 2016-11-05
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Virtual Machine Manager

Läs den här artikeln om du vill veta mer om hur du håller Hyper-V-värdar och kluster uppdaterade i VMM-infrastrukturresurserna.

Innan du börjar

Du måste installera en uppdatering (WSUS-server) i VMM-infrastrukturresurserna och konfigurera uppdateringsbaslinjer.

Uppdatera en värd eller ett kluster

 1. I Infrastruktur > Servrar > Visa > Efterlevnad väljer du de datorer som du vill uppdatera. Alla baslinjer för datorn visas. Datorn kan vara kompatibel med vissa baslinjer och inte med andra.
 2. Klicka på Åtgärda. Det här alternativet visas bara om de markerade objekten inte är kompatibla.
 3. I Uppdatera åtgärd kan du markera eller avmarkera uppdateringsbaslinjerna eller enskilda uppdateringar för att bestämma vilka uppdateringar som ska installeras. Om du har markerat en dator markeras alla uppdateringar. Om du kör ett Hyper-V-kluster bör du tänka på följande:

  • Uppdatera alla klusternoder genom att välja värdklustret med dess klusternamn.
  • Välj individuella värdar i klustret för att uppdatera enstaka noder. Med den här inställningen visar VMM inte alternativen för klusterreparation, utan behandlar varje nod som en fristående Hyper-V-värd.
 4. Om du föredrar att starta om datorerna manuellt när reparationen är klar klickar du på Starta inte om servrarna efter reparationen. Som standard startas datorn om ifall eventuella uppdateringar kräver det. Om du väljer att inte starta om och uppdateringarna kräver det, kommer datorstatus att vara Väntande datoromstart efter reparationen. Uppdateringarna aktiveras inte förrän du startar om datorn. Med denna status genomsöker VMM inte datorernas efterlevnad under uppdateringarna.
 5. Om du kör ett kluster:

  • Om klusternoden redan är i underhållsläge väljer du Tillåt åtgärdande av kluster med noder som redan är i underhållsläge. I underhållsläget kan man inte skapa eller flytta virtuella datorer till värden. Värden har en nollklassificering och exkluderas från dynamisk optimering.
  • Välj Direktmigrering för att ta bort virtuella datorer från en värd innan du utför uppdateringsreparationen, så att de förblir online. Om du inte behöver ha dem online och vill utföra en snabbare uppdatering klickar du på Spara för att stänga av virtuella datorer och fortsätter sedan med reparationen.
 6. Klicka på Åtgärda för att starta uppdateringen. Om ingen omstart väntar efter reparationen kommer servern eller klustret att visas som Kompatibla.
© 2017 Microsoft