Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Lägga till filbaserade resurser i VMM-biblioteket

Rayne Wiselman|Senast uppdaterad: 2016-11-15
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Virtual Machine Manager

När du har konfigurerat VMM-biblioteket (Virtual Machine Manager) för System Center 2016 kan du ta hjälp av den här artikeln om du vill lägga till filbaserade resurser i biblioteket och markera objekt i biblioteket som motsvarande (likvärdiga).

Så här kan du lägga till filbaserade resurser i biblioteket:

 • Kopiera filerna till resursen i VMM-konsolen
 • Importera och exportera filbaserade resurser mellan biblioteksresurser
 • Kopiera filer till biblioteksresursen från en plats utanför VMM-konsolen

Kopiera filerna till resursen i VMM-konsolen

 1. Gå till Bibliotek > Biblioteksservrar.
 2. Högerklicka på en biblioteksresurs > Utforska.
 3. Kopiera filer till resursen.

Importera och exportera filer mellan bibliotek

 1. Klicka på Bibliotek > Importera fysisk resurs.
 2. Välj om du vill importera en resurs eller anpassade resurser, välj målbiblioteksserver, resurs och eventuellt en mapp. Klicka på OK > Importera. Verifiera importen i Biblioteksservrar > målplatsen > Fysiska biblioteksobjekt.
 3. Exportera genom att klicka på Exportera fysisk resurs.
 4. Högerklicka på en biblioteksresurs > Utforska. Markera de resurser som du vill exportera (håll ned SKIFT-tangenten för att markera flera) och klicka på OK. Välj en målmapp och klicka på OK > Export.
 5. Kopiera filer till resursen.

Markera objekt som motsvarande

Du kan gruppera biblioteksresurser så att de betraktas som motsvarande (likvärdiga). När du sedan skapar mallar och profiler och pekar på en särskild virtuell disk på en biblioteksresurs, kan VMM ersätta ett motsvarande objekt när en virtuell dator eller tjänst skapas. Det innebär att du kan skapa mallar och profiler utan att behöva särskilda fysiska resurser, och resurser kan servas utan att det påverkar tillgängligheten för mallar och profiler.

VMM har stöd för virtuella diskar, ISO-avbildningar och anpassade resurser som motsvarande objekt. Motsvarande resurser måste vara av samma filtyp.

Du måste vara administratör, delegerad administratör eller självbetjäningsanvändare för att kunna markera objekt som motsvarande. Delegerade administratörer kan markera objekt på biblioteksresurser inom deras omfång. Självbetjäningsanvändare kan markera objekt som finns i datasökvägen för deras användarroll.

 1. Klicka på Bibliotek > Biblioteksservrar.
 2. Om du är administratör eller delegerad administratör kan du se platsen för varje resurs i kolumnen Biblioteksserver. Självbetjäningsanvändare kan expandera Innehåll för självbetjäningsanvändare > Typ för att sortera biblioteksresurser.
 3. Högerklicka på resurserna > Markera motsvarighet.
 4. I Motsvarande biblioteksobjekt anger du familjenamn och versionsvärde för att skapa en ny uppsättning med motsvarande objekt, eller klicka på ett familjenamn för att lägga till objekt i en befintlig uppsättning. Motsvarande objekt måste ha samma familjenamn, versionsvärde och namnrymd (som tilldelas automatiskt av VMM).

Nästa steg

Lär dig mer om att lägga till profiler i VMM-biblioteket.

© 2017 Microsoft