Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Övervaka VMM

Rayne Wiselman|Senast uppdaterad: 2016-11-15
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Virtual Machine Manager

Du kan konfigurera övervakning och rapportering i System Center 2016 – Virtual Machine Manager (VMM) enligt följande:

 • VMM-jobb: I VMM-konsolen kan du övervaka status för processer och åtgärder med VMM-jobb.
 • Övervakning i Operations Manager: Om du vill övervaka hälsotillstånd och status för VMM-servrar och VMM-infrastrukturresurserna integrerar du VMM med System Center Operations Manager
 • Rapportering i Operations Manager: När VMM har integrerats med Operations Manager kan du skapa och visa VMM-rapporter

Övervaka med VMM-jobb

Ett VMM-jobb skapas för alla åtgärder som ändrar status på ett hanterat objekt.

 • Jobben består av olika steg som utförs i en viss sekvens för att slutföra en åtgärd. Enklare jobb, som att stoppa en virtuell dator, innehåller endast ett steg. Mer komplexa jobb, eller att köra en guide, kan innehålla flera jobb eller jobbgrupper.
 • Jobben spåras i vyn Jobb i VMM-konsolen. På fliken Information i vyn Jobb visas status för varje steg i ett jobb.
 • Varje jobb utgörs av en eller flera VMM PowerShell-cmdletar. Du kan utföra nästan alla VMM-uppgifter med PowerShell. Varje guide innehåller knappen Visa skript på sidan Sammanfattning, där de cmdletar visas som ska utföra jobbet du precis har begärt. Du kan spara Windows PowerShell-skript i VMM-biblioteket och visa eller köra dem i vyn Bibliotek.
 • Alla VMM-jobb är fristående och är inte beroende av statusen för ett annat jobb. Om du till exempel kör jobb för att lägga till flera värdservrar, påverkar ett fel när en värd skulle läggas till inte de kvarstående jobben. När ett jobb slutförs sparas en granskningspost med en lista över alla ändringar i VMM-objektet som har gjorts av jobbet. Du kan se granskningsposten i Jobb > Information > Ändringsspårning.
 • Jobben startas automatiskt när du utför uppgifter i VMM-konsolen eller använder PowerShell. Du kan avbryta vissa jobb som körs, men andra, inklusive att lägga till värdar och systemjobb, kan inte avbrytas när de har startats.
 • Du kan normalt sett starta om misslyckade jobb, men tänk på följande:
  • Om flera jobb placerar en virtuell dator i ett felaktigt tillstånd, kan endast det senaste jobbet startas om.
  • Jobb som körs under lång tid, till exempel migrering av virtuella datorer, lagrar mellanliggande resultat regelbundet när jobbet körs. Åtgärden att starta om försöker att återuppta jobbet från det senaste kända tillståndet. Alla andra jobb startas om från början.

Övervaka med Operations Manager

Du kan övervaka hälsa och status för VMM i Operations Manager genom att installera VMM-hanteringspaketet, som innehåller flera instrumentpaneler i Operations Manager-konsolen.

InstrumentpanelInformation
Instrumentpanel för virtuell datorÖvervakar hälsotillståndet för virtuella datorer

Den visar information om identifierade virtuella datorer i VMM-infrastrukturresurserna. Du kan se aviseringar, egenskaper, värd och prestandainformation för den virtuella datorn.
Instrumentpanel för VMM-värdÖvervakar hälsan för virtualiseringsvärdar som identifieras i VMM-infrastrukturresurserna.

Den visar information om värdegenskaper, status, virtuella datorer, aviseringar och prestanda.
Instrumentpanel för infrastrukturresursernas hälsotillståndÖvervakar hälsotillståndet för privata VMM-moln

För varje moln övervakar instrumentpanelen tillståndet för värdgrupper, beräkningsegenskaperna för molnet (processor, nätverkskort osv.), samt lagringsinformation som till exempel pooler, filresurs, LUN och nätverksövervakning.

Ett instrumentpaneldiagram för övervakning av infrastrukturresurser visar status för varje del av infrastrukturresurserna.

Instrumentpanelen kan omfatta fysiska eller virtuella resurser, eller en viss molnklientorganisation.

Lär dig mer om att integrera VMM med Operations Manager.

Rapportera med Operations Manager

När du har anslutit VMM till Operations Manager kan du visa och skapa rapporter. VMM tillhandahåller följande standardrapporter:

RapportInformation
KapacitetsutnyttjandeAnvändningsinformation för virtuella datorvärdar och andra objekt.

Innehåller en översikt över hur kapaciteten används i ditt datacenter och hjälper dig att fatta beslut om resurser för att stödja dina virtuella datorer.
Beräkning av värdgruppBeräknar värdaktivitet utifrån en historik för diskutrymme, minne, disk-I/O, nätverks-I/O och processoranvändning.

SQL Server Analysis Services måste vara installerat på Operations Manager-rapportservern för att du ska kunna använda prognosrapporterna.
VärdutnyttjandeVisar hur många virtuella datorer som körs på varje värd samt genomsnittlig användning, tillsammans med totala eller maximala värden för värdprocessorer, minne och diskutrymme.
Ökning av värdutnyttjandeVisar förändringen i procent för resursanvändningen samt antalet virtuella datorer som körs på de valda värdarna under en viss tidsperiod.
EnergisparfunktionerVisar hur mycket energi som sparas med energioptimeringen.

Du kan se det totala antalet timmar energi som sparats för ett dataintervall och en värdgrupp, liksom detaljerad information för varje värd i en värdgrupp.
Beräkning av SAN-användningBeräknar SAN-användning med utgångspunkt från historiken.
Allokering av virtuella datorerGer information om allokering av virtuella datorer.
Utnyttjande per virtuell datorGer information om resursutnyttjande efter virtuell dator, däribland genomsnittlig användning och totala eller maximala värden för processorer i virtuella datorer, minne och diskutrymme.
VirtualiseringskandidaterHjälper till med att identifiera fysiska datorer som är lämpliga kandidater för en konvertering till virtuell dator.

Med hjälp av rapporten kan du identifiera underutnyttjade servrar och visa genomsnittsvärden för några vanliga prestandaräknare för processor, minne och diskanvändning, samt maskinvarukonfigurationer med processorhastighet, antal processorer och totalt RAM-minne.

Rapporten kan begränsas till enbart sådana datorer som uppfyller de angivna kraven på processor och RAM, och resultaten kan sorteras efter valda kolumner.

Visa rapporter

Du kan visa rapporter på arbetsytan Rapportering i System Center Operations Manager eller genom att använda en webbläsare och ange följande adress: http://ReportingServerName:port/reports. Alternativt kan du ange ”https” i stället för http.

 • ReportingServerName är namnet på Operations Manager-rapportservern.
 • port är 80 för HTTP och 443 för HTTPS
 • reports är rapportserverns virtuella katalog, som standard: rapporter
© 2017 Microsoft