Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Konfigurera logiska nätverk i VMM-infrastrukturresurserna

Rayne Wiselman|Senast uppdaterad: 2016-11-05
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Virtual Machine Manager

Läs den här artikeln om du vill veta hur du skapar logiska nätverk i System Center 2016 – Virtual Machine Manager (VMM).

Det finns olika typer av nätverk i de flesta organisationer, inklusive företagsnätverk och hanteringsnätverk m.fl. Dessa nätverk kan vara isolerade fysiskt eller virtuellt med hjälp av nätverksvirtualisering och virtuella LAN (VLAN). Vart och ett av dessa nätverk definieras som ett logiskt nätverk i VMM. Logiska nätverk är logiska objekt som avspeglar dina fysiska nätverk och används för att utforma dina infrastrukturresurser för VMM-nätverket.

När du skapar logiska nätverk för att utforma din miljö, tilldelar du dem egenskaper som matchar den fysiska miljön. Du anger typen av nätverk, de nätverksplatser som är kopplade till det logiska nätverket och statiska adresspooler, om du inte använder DHCP för att tilldela IP-adresser till de virtuella datorer som du skapar på nätverksplatserna.

När du etablerar virtualiseringsvärdar i VMM-infrastrukturresurserna, kan du associera fysiska nätverkskort på dessa värdar med logiska nätverk.

Innan du börjar

 • Automatiska logiska nätverk: Som standard skapar VMM logiska nätverk automatiskt. När du etablerar en värd i VMM-infrastrukturresurserna och det inte finns något logiskt VMM-nätverk som är associerat med ett fysiskt nätverkskort på värden, skapar VMM ett logiskt nätverk automatiskt och associerar det med ett nätverkskort. Som standard för det logiska nätverkets VMM är det här den första suffixetiketten i det anslutningsspecifika DNS-suffixet. Som standard skapar VMM dessutom ett virtuellt datornätverk som konfigureras med Ingen isolering.
 • Manuella logiska nätverk: När du skapar ett logiskt nätverk anger du manuellt:

  • Nätverkstyp: Du anger om nätverket är isolerat eller inte. Om det är isolerat, anger du hur. När du skapar virtuella datornätverk som baseras på det logiska nätverket, skapas de med den typ av nätverk som du har angett.

   • Ingen isolering: Det här är den enklaste typen av nätverksmodell. Den innebär att det bara finns ett enda nätverk inom vilket datorer kan ansluta till varandra, utan att behöva isolera dessa datorer från varandra. Virtuella datornätverk i VMM tillhandahåller ett gränssnitt som virtuella datorer kan använda för att ansluta till ett logiskt nätverk, och en modell utan isolering där du har ett enskilt virtuellt datornätverk som mappas till ett logiskt nätverk.
   • Isolering: Oftast brukar man vilja isolera nätverk från varandra. Du kan till exempel vilja isolera nätverk som har olika syften, eller du kanske är en provider som vill vara värd för arbetsbelastningar för flera klientorganisationer på ett enda logiskt nätverk, med isolering för varje klientorganisation. I så fall har du flera virtuella datornätverk som mappas till ett logiskt nätverk. Virtuella datornätverk som mappas till ett logiskt nätverk kan isoleras med hjälp av VLAN/privata VLAN eller med nätverksvirtualisering. Tänk på följande:
    • En vanlig konfiguration kan vara ett infrastrukturnätverk utan isolering eller VLAN-isolering, en belastningsutjämnare för serverdelen och nätverk med PVLAN mot internet och klientorganisationsnätverk med isolering som använder nätverksvirtualisering.
    • Du kan bara använda en typ av isolering på ett enskilt logiskt nätverk. Om du behöver detta måste du ha flera logiska nätverk.
    • Det finns en praktisk gräns på cirka 2 000 klientorganisationer och 4 000 virtuella datornätverk för en enskild VMM-server.
  • Nätverksplatser: Om din organisation har olika platser och datacenter, kan du inkludera information om dessa platser i inställningarna för det logiska nätverket. Du kan till exempel ange en New York-plats med IP-undernät och/eller VLAN-inställningar, och därefter en plats i London med andra inställningar för IP och VLAN. Du kan sedan tilldela IP-adressen till virtuella datorer baserat på nätverk, plats och VLAN-inställningar. Tänk på följande:

   • Du måste tilldela ett IP-undernät till en plats om VMM ska distribuera statiska IP-adresser till virtuella datorer på platsen. Om du använder DHCP behöver du inte något undernät.
   • Du måste konfigurera ett VLAN om ett sådant används på den fysiska platsen. Om du inte använder VLAN och du använder DHCP, behöver du inte definiera nätverksplatser i det logiska nätverket.

Skapa logiska nätverk automatiskt

Om du vill att VMM ska skapa logiska och virtuella datornätverk automatiskt, kan du ange hur VMM ska bestämma namnet på de logiska nätverken.

 1. Klicka på Inställningar > Allmänt. Dubbelklicka på Nätverksinställningar.
 2. Konfigurera inställningen Matchning av logiskt nätverk. Tänk på följande:

  • För Hyper-V-värdar kan du använda hela DNS-suffixetiketten eller den första delen. Om DNS-suffixet exempelvis är corp.contoso.com blir det logiska nätverket corp-contoso.com eller bara corp. Detta stöds inte för VMware-värdar.
  • För Hyper-V- och VMware-värdar kan du välja nätverksanslutningens namn eller namnet på den virtuella nätverksväxeln (namnet på den virtuella nätverksväxel som det fysiska nätverkskortet på värden är kopplat till).
  • Som standard använder VMware-värdar alternativet virtuell nätverksväxel.
  • Du kan även ange ett återställningsalternativ om den första logiska matchningen misslyckas.

Du kan inaktivera den globala inställningen om du inte vill att VMM ska skapa logiska och virtuella datornätverk automatiskt.

 1. Klicka på Inställningar > Allmänt och dubbelklicka på Nätverksinställningar.
 2. Avmarkera Skapa logiska nätverk automatiskt.

Skapa logiska nätverk manuellt

 1. Infrastrukturresurs > Start > Visa > Infrastrukturresurser. I Infrastruktur expanderar du Nätverk > Logiska nätverk > Start > Skapa > Skapa logiska nätverk.
 2. I guiden Skapa logiska nätverk > Namn anger du ett namn och en beskrivning.
 3. Ange hur du vill isolera virtuella datornätverk som är kopplade till det här logiska nätverket:

  • Om du vill ha flera virtuella datornätverk som är kopplade till det logiska nätverket och isolerar dem med hjälp av nätverksvirtualisering klickar du på Ett anslutet nätverk > Tillåt nätverksvirtualisering för nya virtuella datornätverk som skapats på det här logiska nätverket.
  • Om du vill ha flera virtuella datornätverk som är kopplade till det logiska nätverket och du isolerar dem med hjälp av VLAN/PVLAN, väljer du VLAN-baserade oberoende nätverk eller Privata VLAN (PVLAN).
  • Om du inte vill isolera nätverk i det logiska nätverket klickar du på Ett anslutet nätverk > Skapa ett virtuellt datornätverk med samma namn så att virtuella datorer får direktåtkomst till det här logiska nätverket. Med den här inställningen har du ett enskilt virtuellt datornätverk som är kopplat till det logiska nätverket.
  • Om du har distribuerat en Microsoft-nätverksstyrenhet i VMM-infrastrukturen kan du välja att det logiskt nätverket ska hanteras av nätverksstyrenheten.
 4. I Nätverksplats lägger du till nätverksplatser i det logiska nätverket. Om du inte behöver skapa några nätverksplatser klickar du på Nästa.

  • DHCP utan VLAN: Om du använder DHCP för att tilldela IP-adresser och du inte har några VLAN, behöver du inte någon nätverksplats. Observera att VMM föreslår ett platsnamn automatiskt. Inga nätverksnamn får vara längre än 64 tecken.
  • Statisk IP: Om du använder statiska IP-adresser skapar du minst en nätverksplats och associerar minst ett IP-undernät med den.
  • VLAN: Om du använder VLAN med statisk IP-adressering skapar du motsvarande nätverksplats för VLAN och undernätsparen. Om du använder DHCP skapar du endast motsvarande nätverksplatser för VLAN-informationen.
  • Nätverksvirtualisering: Om du använder nätverksvirtualisering skapar du minst en nätverksplats med ett associerat IP-undernät, så att det logiska nätverket har en IP-adresspool.
  • Belastningsutjämnare: Om det logiska nätverket ska innehålla en belastningsutjämnare, skapar du minst en nätverksplats med ett associerat IP-undernät.
 5. Om du använder ett externa nätverk som hanteras av en hanteringskonsol i leverantörens nätverk eller en tilläggshanterare för virtuell växel utanför VMM, kan du konfigurera inställningarna i leverantörskonsolen och importera dem till VMM.
 6. I Värdgrupper som kan använda denna nätverksplats markerar du varje värdgrupp som ska ha åtkomst till det logiska nätverket.
 7. I Associerade VLAN och IP-undernät klickar du på Infoga rad och anger inställningarna som du vill tilldela till nätverksplatsen. Om du väljer PVLAN måste du lägga till en SecondaryVLAN för varje VLAN. Kontrollera att VLAN och undernät är tillgängliga i det fysiska nätverket. Om du lämnar VLAN-fältet tomt tilldelar VMM värdet 0 för att visa att VLAN inte används. I segmentläge representerar 0 ett ursprungligt VLAN.
 8. Granska inställningarna i Sammanfattning och klicka på Slutför. När jobbet visas som Slutfört kontrollerar du det logiska nätverket i Logiska nätverk och IP-pooler.

Nästa steg

Om du har skapat nätverksplatser och associerat ett eller flera IP-undernät med dem (utan att använda DHCP), kan du skapa statiska IP-adresspooler från dessa undernät. VMM kan sedan automatiskt allokera IP-adresser till virtuella datorer på nätverksplatsen. Konfigurera IP-adresspooler.

© 2017 Microsoft