Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Konfigurera MAC-adresspooler i VMM-infrastrukturresurser

Rayne Wiselman|Senast uppdaterad: 2017-04-07
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Virtual Machine Manager

Den här artikeln innehåller information om förvalda MAC-adresser för System Center 2016 - Virtual Machine Manager (VMM), och hur du skapar och hanterar en anpassad MAC-adresspool.

I VMM används statiska MAC-adresspooler för att automatiskt generera och tilldela MAC-adresser till virtuella datorer. Den här artikeln beskriver förvalda MAC-adresspooler i VMM-infrastrukturresurser och beskriver hur du skapar anpassade pooler.

Inställningar för förvald MAC-adresspool:

MAC-poolnamnMiljöStandardintervall
MAC-standardadresspoolHyper-V00:1D:D8:B7:1C:00 – 00:1D:D8:F4:1F:FF
VMware MAC-standardadresspoolESX/ESXi00:50:56:00:00:00 – 00:50:56:3F:FF:FF

Innan du börjar

Observera följande innan du skapar en anpassad MAC-pool:

 • Om du vill dela upp en av de förvalda poolerna i mindre anpassade pooler måste du först ta bort den förvalda MAC-adresspoolen eller den förvalda VMware MAC-adresspoolen. Du måste ta bort standardpoolen för att undvika att det delas ut dubbla MAC-adresser.
 • De tre första oktetterna i början och slutet av MAC-adressen måste vara identiska.
 • Du måste ange ett giltigt hexadecimalt värde mellan 00 och FF.
 • Intervallen får inte överlappa varandra.
 • Adressintervallet får inte ha ett värde för multicast-bit inställt på 1. Du kan alltså inte använda adresser som börjar med X1, X3, X5, X7, X9, XB, XD eller XF, där X är ett värde.
 • Du kan undvika konflikter med adresser som är reserverade för Microsoft, VMware och Citrix genom att inte använda följande prefix:
  • Reserverat för Microsoft: 00:03:FF; 00:0D:3A; 00:12:5A; 00:15:5D; 00:17:FA; 00:50:F2; 00:1D:D8 (utom intervallet 00:1D:D8:B7:1C:00 – 00:1D:D8:F4:1F:FF som är reserverat för VMM)
  • Reserverat för VMware: 00:05:69; 00:0C:29; 00:1C:14; 00:50:56 (utom intervallet 00:50:56:00:00:00 – 00:50:56:3F:FF:FF som är reserverat som förvalt statiskt VMware-intervall)

Skapa en anpassad pool

 1. Klicka på Infrastrukturresurs > Nätverk > MAC-adresspooler > Start > Visa > Infrastrukturresurser > Skapa > Skapa MAC-pool.
 2. I guiden Skapa MAC-adresspool > Namn och värdgrupp anger du ett namn och en beskrivning. I Värdgrupp väljer du de värdgrupper som ska använda poolen.
 3. I MAC-adressintervall anger du start- och slutadresser.
 4. Granska inställningarna i Sammanfattning och klicka på Slutför. När jobbet visas som slutfört kontrollerar du poolen i MAC-pooler.

Frigöra IP-adresser

I vissa fall kanske du vill ta bort adresser från MAC-adresspoolen, till exempel om en värd som har tilldelats en IP-adress under bare metal-distribution tas bort från VMM-hantering, eller om en virtuell dator (VM) försätts i saknat tillstånd på grund av att den tagits bort utanför VMM.

 1. Klicka på Infrastrukturresurs > Nätverk > MAC-adresspooler > Start > Visa > Infrastrukturresurser.
 2. I MAC-pooler klickar du på poolen som du vill ändra > Egenskaper.
 3. I Inaktiva adresser väljer du de adresser som du vill frigöra.
© 2017 Microsoft