Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Ange QoS för lagringsresurser

Rayne Wiselman|Senast uppdaterad: 2017-03-02
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Virtual Machine Manager

Den här artikeln beskriver hur du konfigurerar principer för tjänstkvalitet (QOS) för att kontrollera IOPS för en uppskalningsfilserver (SOFS) i infrastrukturresurserna till System Center 2016 Virtual Machine Manager (VMM).

Innan du börjar

Du kan kontrollera statusen för de nuvarande definierade QoS-principerna för ett SOFS-kluster genom att köra PowerShell-cmdlet Get-StorageQoSPolicy på en klusternod.

Skapa en QoS-princip

  1. Klicka på Infrastrukturresurser > Lagringsplats > QoS-principer > Skapa Storage QoS-princip.
  2. Ange ett namn för principen i guiden > Allmänt.
  3. Ange hur principen ska tillämpas i Principinställningar. Välj Alla virtuella diskinstanser delar resurser för att ange att principen ska tillämpas på alla virtuella diskar på filservern (i pooler, enskild instans). Välj Resurser som är allokerade till varje virtuell diskinstans för att ange att principen tillämpas separat till varje angiven virtuell disk (multi-instans). Ange de lägsta och högsta IOPS. Om värdet är inställt på 0 innebär det att inga principer tillämpas.
  4. Under Omfång väljer du de filservrar som principen ska tillämpas på. Om du väljer flera servrar kommer varje server att få samma princips GUID. Detta ser till att inga problem uppstår om du migrerar VM-lagring.
  5. Kontrollera inställningarna under Sammanfattning och slutför guiden.

Nästa steg

När du distribuerar en virtuell dator och placerar den på en värd kan du välja QoS för lagring när du granskar inställningarna för virtuella datorer i Virtuella datorinställningar > Datorresurser > Virtuell hårddisk. Lär dig mer om att distribuera virtuella datorer.

© 2017 Microsoft