Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Köra en direktmigrering i VMM-infrastrukturresurserna

Rayne Wiselman|Senast uppdaterad: 2016-11-05
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Virtual Machine Manager

Den här artikeln beskriver hur du kör en direktmigrering av virtuella datorer (VM) eller VM-lagring i System Center 2016 – Virtual Machine Manager (VMM). VMM har stöd för direktmigrering mellan fristående Hyper-V-värdar eller mellan klustervärdar som har funktionen direktmigrering aktiverad. Läs mer.

Migrera en virtuell dator mellan två fristående värdar

Migrera en virtuell dator från en fristående Hyper-V-värd till en annan fristående Hyper-V-värd. VM-konfigurationsfilerna och den virtuella hårddisken måste finnas på en SMB 3.0-filresurs.

 1. I Virtuella datorer och tjänster > Alla värdar klickar du på den fristående värden från vilken du vill migrera.
 2. Klicka på värden och i VM klickar du på den virtuella dator som körs och som du vill migrera. Starta datorn om den inte körs.
 3. I Virtuell dator klickar du på Migrera virtuell dator för att starta guiden Migrera virtuell dator.
 4. I Välj värd granskar du målvärdarna och deras associerade överföringstyper. Överföringstypen Live visas om båda värdarna har konfigurerats för att ansluta till samma SMB 3.0-filresurs.
 5. Klicka på målvärden där överföringstypen är Live och klicka sedan på Nästa.
 6. I Sammanfattning klickar du på Flytta. Öppna arbetsytan Jobb om du vill visa jobbstatusen.
 7. Om du vill bekräfta att den virtuella datorn har migrerats ska du kontrollera VM-listan på målvärden för att se att den virtuella datorn körs.

Migrera en virtuell dator mellan kluster

Migrera en virtuell dator mellan kluster. Observera att den virtuella datorn tillfälligt förlorar statusen hög tillgänglighet. Vid värdfel under migreringen blir därmed den virtuella datorn otillgänglig. Du bör använda SMB 3.0-filresurser som lagringsplats vid aktiv migrering mellan kluster. Eftersom lagringen inte behöver migreras, är den tid som hög tillgänglighet inte kan garanteras mycket kort.

 1. I Virtuella datorer och tjänster > Alla värdar klickar du på den klusternod från vilken du vill migrera.
 2. I VM klickar du på den virtuella dator som körs och som du vill migrera. Starta datorn om den inte körs.
 3. I Virtuell dator klickar du på Migrera virtuell dator för att starta guiden Migrera virtuell dator.
 4. I Välj värd granskar du målvärdarna och deras associerade överföringstyper. Överföringstypen Live är tillgänglig för alla målklusternoder som är konfigurerade för att ansluta till samma SMB 3.0-filresurs som den virtuella datorn ursprungligen skapades på.
 5. Klicka på en nod i ett annat kluster och klicka sedan på Nästa.
 6. I Sammanfattning klickar du på Flytta. Öppna arbetsytan Jobb om du vill visa jobbstatusen.
 7. Om du vill bekräfta att den virtuella datorn har migrerats ska du kontrollera VM-listan på målnoden att se att den virtuella datorn körs.

Direktmigrering av lagring mellan två platser på en fristående värd

Du kan köra en direktmigrering av VM-lagring mellan platser på fristående värdar. Du kan flytta hela den virtuella datorn, vilket innefattar virtuella hårddiskar och konfigurationsinformation, eller bara vissa virtuella hårddiskar till en annan plats.

 1. I Virtuella datorer och tjänster > Alla värdar klickar du på den fristående värd där den virtuella datorn finns.
 2. I VM klickar du på den virtuella dator som körs och som du vill migrera lagring för. Starta datorn om den inte körs.
 3. I Virtuell dator klickar du på Migrera lagring för att starta guiden Migrera virtuell dator.
 4. I Välj sökväg > Lagringsplats klickar du på en av standardlagringsplatserna på värden. Du kan även klicka på Bläddra för att visa alla möjliga lagringsmål. Klicka på målets SMB 3.0-filresurs eller plats på den lokala hårddisken och klicka sedan på OK.

  Om du anger en SMB 3.0-filresurs i listan Lagringsplats ska du kontrollera att du använder det fullständigt kvalificerade domännamnet (FQDN) på målservern i sökvägen till resursen. I stället för \\fileserver1\smbshare kan du i stället använda \\fileserver1.contoso.com\smbshare.

 5. Du kan också markera kryssrutan Lägg till den här sökvägen i listan över värdens standardsökvägar och sedan klicka på Nästa.

 6. På sidan Sammanfattning klickar du på Flytta. Granska förloppet i Jobb.

Köra direktmigreringar samtidigt

Du kan köra direktmigrering på flera virtuella datorer så att två migreringar sker samtidigt på samma värd. Tänk på följande:

 • Du kan inte välja flera virtuella datorer för en direktmigrering. Du måste starta varje migrering manuellt.
 • Du kan ange hur många samtidiga migreringar som ska köras. Standardinställningen är två, vilket är antalet samtidiga direktmigreringar och lagringsmigreringar som har aktiverats i Hyper-V. Exempelvis kan en värd delta i en utgående direktmigrering plus en inkommande, två utgående direktmigreringar eller två inkommande direktmigreringar.
 • Direktmigreringar och direktlagringsmigreringar är fristående. Du kan utföra två direktmigreringar och två direktlagringsmigreringar samtidigt. VMM räknar direktmigrering av virtuell dator och lagringsmigrering (direkt VSM) som en direktmigrering och en lagringsmigrering.
 • Du kan visa samtidiga migreringar som pågår i Hyper-V Manager > Åtgärder > Hyper-V-inställningar> Server > Direktmigreringar och Lagringsmigreringar. På arbetsytan Jobb kontrollerar du att migreringarna inträffar samtidigt.

Snabbare direktmigrering

På Hyper-V-värdar kan du öka hastigheten för direktmigrering genom att använda komprimering, genom att använda SMB som transport eller med hjälp av båda metoderna. Komprimeringsmetoden använder algoritmer som minskar de data som överförs i nätverket. Med SMB-metoden blir dataöverföringen snabbare.

Som standard ställs metoden för snabbare direktmigrering in på att använda komprimering. Du kan inaktivera, aktivera eller ändra metoden för snabbare direktmigrering genom att ändra migreringsinställningarna för direktlagring på Hyper-V-värdnivån eller för varje instans av direktmigrering.

Ändra inställningarna för direktmigrering så här:

 1. I Hyper-V Manager klickar du på Åtgärder > Hyper-V-inställningar > Server > Direktmigrering och klickar sedan på Avancerade funktioner.
 2. I Migreringsinställningar > Direktmigreringsinställningar gör du något av följande:

  • Om du vill inaktivera snabbare direktmigrering klickar du på Standarddirektmigrering.
  • Om du vill använda komprimering för snabbare direktmigrering klickar du på Använd komprimering.
  • Om du vill använda SMB för snabbare direktmigrering klickar du på Använd SMB som transport.
© 2017 Microsoft