Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Planera VMM-distribution

Rayne Wiselman|Senast uppdaterad: 2016-11-05
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Virtual Machine Manager

Det finns ett antal planeringssteg som du bör utföra innan du börjar distribuera System Center 2016 - Virtual Machine Manager (VMM). Dessa steg hjälper till så att distributionsprocesser går smidigt genom att kontrollera att kraven är uppfyllda för att installera och distribuera VMM.

© 2017 Microsoft