Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Hantera lagring i VMM-infrastrukturresurserna

Rayne Wiselman|Senast uppdaterad: 2017-03-02
|
1 Medverkande

Gäller för: System Center 2016 – Virtual Machine Manager

I den här artikeln beskrivs hur du hanterar lagring som distribuerats med Lagringsdirigering (S2D) i infrastrukturresurserna för System Center 2016 – Virtual Manager (VMM).

Konfigurera QoS-principer

Tjänstkvalitet (QoS) i Windows Server 2016 gör det möjligt att ange det lägsta och högsta antalet resurser som kan tilldelas till virtuella Hyper-V-datorer med SOFS-lagring. QoS minskar problem med resursfördelning och säkerställer att en enskild virtuell dator inte förbrukar alla lagringsresurser. Lär dig mer om hur du konfigurerar QoS-principer för en filserver eller för specifika virtuella diskar på servern.

Lägga till och ta bort noder och diskar

  • Du kan lägga till en ny nod i ett hyperkonvergerat S2D-kluster i VMM, på samma sätt som du lägger till en nod i ett kluster. Den nya noden kan vara en befintlig Hyper-V-server eller en fysisk server utan operativsystem.
  • När du lägger till en ny nod i ett hyperkonvergerat kluster identifierar VMM automatiskt diskar på den nya noden och aktiverar S2D.
  • Om du tar bort en nod tar VMM bort diskar
© 2017 Microsoft