Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

En eller flera nätverkskort ska konfigureras som mål för portspegling

Kathy Davies [MSFT]|Senast uppdaterad: 2016-10-28
|
1 Medverkande

Gäller för: Windows Server 2016

Mer information om metodtips och genomsökningar finns köra Best Practices Analyzer-genomsökningar och hantera genomsökningsresultat.

EgenskapenInformation
OperativsystemWindows Server 2016
Produkt/funktionHyper-V
AllvarlighetsgradVarning
KategoriKonfiguration

I avsnitten nedan anger kursiv UI text som visas i Best Practices Analyzer-verktyget för det här problemet.

Problem

En eller flera virtuella datorer har ett nätverkskort som är konfigurerad som källa för portspegling, men det finns inget motsvarande mål på den virtuella växeln.

Påverkan

Port spegling fungerar inte korrekt för följande virtuella växlar och virtuella datorer:

<listan över virtuella datorer >

Lösning

Använda Windows PowerShell eller Hyper-V Manager ska slutföra eller korrigera portspegling konfigurationen.

© 2017 Microsoft