Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Begränsa användares åtkomst till Multipoint-server

Eva Seydl|Senast uppdaterad: 2016-10-28
|
1 Medverkande

Om du vill ansluta MultiPoint server till en Active Directory-domän eller du använder lokala användarkonton för alla användare har åtkomst till MultiPoint-server som standard. Innan du tillåter användare att logga in på stationer i din miljö för MultiPoint-tjänster, bör du begränsa åtkomsten till servern.

Alla användare i gruppen Användare av fjärrskrivbord kan logga in till MultiPoint-server. Som standard användaren gruppen Alla är en medlem i gruppen Användare av fjärrskrivbord och därför alla lokala användare och domänanvändare kan logga in på MultiPoint-Server. Om du vill begränsa åtkomsten till MultiPoint-Server måste du ta bort alla användare gruppen från gruppen Användare av fjärrskrivbord och sedan lägga till specifika användare eller grupper i gruppen Användare av fjärrskrivbord.

Lägg till eller ta bort användare eller grupper i gruppen Användare av fjärrskrivbord

  1. Från den Starta skärmen genom att öppna Datorhantering.

  2. I konsolträdet under lokala användare och grupper, klicka på grupper.

  3. Dubbelklicka på användare av fjärrskrivbord, och följ anvisningarna för att lägga till eller ta bort användare.

    • Ta bort gruppen Alla om du vill begränsa allmän åtkomst till servern.

    • Om du vill ge dina MultiPoint server användare åtkomst till stationer, att lägga till varje lokalt konto eller varje domänkonto för användare eller grupp i gruppen Användare av fjärrskrivbord.

© 2017 Microsoft