Table of contents
TOC
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen

Växla mellan lägen

Liza Poggemeyer|Senast uppdaterad: 2016-10-28
|
1 Medverkande

MultiPoint-hanteraren innehåller följande lägen som hjälper dig att utföra olika typer av systemhantering MultiPoint-tjänster:

  • Station läge: som standard MultiPoint-tjänster startas i station läge. I läget station fungerar MultiPoint-tjänster stationer som om varje station är en separat dator som kör Windows, och flera användare kan använda systemet på samma gång. Du och användarna kan dela filer och utför det arbete som du måste göra.

  • Konsolläge: när systemet MultiPoint-tjänster är i konsolläge, kan du installera och uppdatera programvara och drivrutiner eller utföra andra underhållsuppgifter. När systemet är i konsolläge inga stationer är tillgängliga för användning av andra användare. Dessa stationer visas inte i MultiPoint-hanteraren. Alla Övervakare som är direkt ansluten till servern behandlas som visas i den här datorn.

Information

Du kan tillämpa systemet med start i konsolläge genom att ändra standard i inställningarna för servern.

Växla från station till konsolläge

  1. Öppna MultiPoint-hanteraren i station läge och klicka sedan på den Start fliken.

  2. I den datorn kolumn, och klicka på den dator som du vill ändra lägen.

  3. Under datornamnuppgifter, klicka på Växla till konsolläge. Datorn startas om och alla stationer blir otillgänglig.

Växla från konsolen till station läge

  1. Öppna MultiPoint-hanteraren i konsolläge och klicka sedan på den Start fliken.

  2. I den datorn kolumn, och klicka på den dator som du vill ändra lägen.

  3. Under datornamnuppgifter, klicka på till station läge. Datorn startas om och alla stationer blir tillgängliga.

Se även

Hantera systemaktiviteter med MultiPoint-hanteraren

© 2017 Microsoft